Vaccinaties en medicijnen

 

                      door Klaus Opitz uit Duitsland

 

Ik zeg jullie, indien zijn geloof en vertrouwen zodanig groot zijn dan kan uit de ontbinding zelfs nog een nieuw leven ontstaan.

 

Als echter een dergelijke lichamelijke en geestelijke boetedoening ontbreekt, dan is een ieder die door inenting of medicijnen is genezen niet meer dan iemand die danig is bedrogen, want de medicijnen hebben het kwaad niet uit het lichaam verwijderd, maar ze hebben het alleen maar in slaap gesust of versluierd.

 

En neem het van Mij aan, de tijd zal zeker komen dat hetzelfde kwaad in verhevigde mate de sluier zal door­breken en dat dit voor het lichaam en niet zelden ook voor de geest de zekere dood tot gevolg zal hebben…

 

Ziet, zo is het letterlijk gesteld met de dingen als Ik jullie gezegd heb.

 

Jullie echter, leid je kinderen en jullie zelf in geloof en vertrouwen tot Mij!

 

En waarlijk Ik zeg jullie: jullie zullen je ervan overtuigen, dat de stof waar­mee Ik inent de beste is! - Amen. Dat zeg Ik, de grote universele arts! Amen, amen, amen.‘   [uit genezing en gezondheid, hfdst. 20]

 

 

Aan Elise H

 

"Mijn lieve dochter! – Als jij en veel anderen een volkomen en levend vertrouwen in Mij hadden, dan zou je ook geen onnodige vrees bij deze borstkwaal hebben en zou je ook niet voortdurend een ander middel aan Mij vragen dat beter en sneller zou werken; want dan zou het eerste even goed zijn als het laatste. 

 

Maar omdat je kwaal, die een ophoping van een aantal oude kwalen en geneesmiddelen van artsen is, niet zo snel over kan zijn als een lichte verkoudheid omdat zich een aantal slechte substanties een uitweg hebben gebaand door je ziekte, daarom ben je nu erg bang. Ik vraag je echter: waarom dan wel? Denk je dan dat Ik je soms niet zou kunnen helpen al was je kwaal nog duizend maal erger?

 

O zie, voor Mij is een kwaal nog nooit zo groot geweest dat Ik die niet had kunnen bedwingen. En dus zou Ik het ook wel met die van jou in zo kort mogelijke tijd klaar kunnen spelen, maar daarvoor ben jij te angstig en bang en zoek je het ene middel na het andere. Maar in het belangrijkste middel stel je te weinig levend vertrouwen, hetgeen je kunt afleiden uit je vrees en angst, en dat vertraagt de algehele genezing van je borst.

 

Ik zeg je dat je aarde of water, olie of wijn of honing of balsem of kruiden of pleisters of melk en brood of ook zwavel en andere mineralen en mineraalwater op je borst kunt leggen – dan zal dit alles met een levend vertrouwen in Mij werkzaam zijn; maar als je angst en vrees hebt, hetgeen aangeeft dat je Mij niet helemaal vertrouwt, dan moet je het ook aan jezelf toeschrijven dat de genezing van je borst overeenkomstig het vertrouwen van jullie allen is.

 

Jullie bekijken en beoordelen alleen het middel, of dat wel van Mij of misschien alleen maar van Mijn schrijver  afkomstig is, of het daarom wel echt zal helpen of niet – of als het misschien toch niet van Mij zou zijn, maar alleen van Mijn schrijver, of het de kwaal dan niet zou verergeren?

 

Zie, dat zijn zo jullie geheime scrupules, waardoor jullie steeds, zoals gezegd, het aangeraden middel alleen maar beoordelen vanuit het gezichtspunt van een half geloof. Maar Mij beoordelen jullie helemaal niet, omdat jullie geloven of tenminste van menig zijn dat Ik alleen maar door één enkel middel, dat het meest geschikte zou zijn, zou kunnen of willen helpen – alsof Ik niet machtig genoeg zou zijn om door elk middel, ja bij elk levend geloof ook zonder enig middel elke kwaal zou kunnen genezen.- Wat is er dan aan het middel gelegen?

 

Ik ben het juiste levende middel, zonder dit werkt geen enkel middel, maar met dit middel werkt elk middel!

 

Als jullie voortaan de gezondheid van je lichaam willen bereiken, dan moeten jullie niet zozeer letten op het juiste middel, maar er alleen op toezien, dat jullie levende, volkomen vertrouwen in Mij het geschikt maakt, dan zal elk middel goed zijn, moge het bestaan waaruit het wil. Zonder deze methode zal de beste zalf evenmin helpen als water uit een plas!

 

Gebruik de pleister, maar met volkomen vertrouwen in Mij, dan zal die de stevige etterzak er wel uittrekken, die er met de etter ook had moeten uitkomen zoals bij een geboorte de moederkoek en die nu als een vreemd voorwerp in de wond zit en eruit zweert. Maar let wel: de pleister zelf zal het niet doen!

 

Maar als jullie een arts willen, dan kunnen jullie die ook nemen. Maar heb daarbij niet zozeer in de arts, maar veel meer alleen in Mij een waar, levend vertrouwen en dus zonder angst en vrees, dan zal het middel van de arts genezend werken. Als jullie meer vertrouwen in de arts hebben dan in Mij, dan zal hij weinig of helemaal niet helpen.

 

Laat je vrees en bangheid een zekere aanwijzing zijn of jullie Mij volkomen vertrouwen of niet, want elke vrees en angst is een gevolg van een zwak gloof en vertrouwen in Mij.

 

Ben Ik niet degene die de al vier dagen in het graf ontbindende Lazarus weer in het leven riep?! – Als jullie dan geloven dat Ik Dezelfde ben en nu al enige jaren met jullie spreek door de in zichzelf weliswaar zwakke maar trouwhartige knecht, - waarom is jullie geloof dan zwak en jullie huidige mening onzuiver, tengevolge waarvan Mijn aan jullie opnieuw gegeven knecht vanuit zichzelf namens Mij middelen zou geven, die dan niet konden helpen,die dan niet konden helpen omdat ze misschien toch niet van Mij, maar van de knecht zouden zijn?

 

Weten jullie dan niet, dat Ik de knecht dadelijk zou verwerpen als hij zich zoiets zou veroorloven? – Voor zo’n erge zondaar moeten jullie Mijn knecht niet aanzien! – Hij heeft wel andere zwakheden, maar meest jegens zichzelf; maar in Mijn naam is hij getrouw en sterk, en vreest de mensen niet en hij kijkt ook niet naar de voordelen van de wereld, hoewel hij aards gezien arm is.

 

Dus heb meer geloof en vertrouwen, dan zal alles goed worden; anders echter nog een hele poos niet. Amen. - 

 

Dat zeg Ik, als het beste geneesmiddel voor eeuwig. Amen, amen, amen. - Mijn woord en het levend geloof zijn de beste geneesmiddelen. – (Hemelse Geschenken, deel 3, 17-8-1848)

 

UpToDate 2023-2024