Ingeënt worden of juist niet?

 

De Heer: ‘Ziet, dit middel dat Ik u zojuist heb aangegeven, is het meest effectief. En wie een krachtig geloof heeft en vol vertrouwen en liefde tot Mij is -waarlijk, indien Ik hem niet zal helpen, dan zou hij zich met elk gif van deze aarde kunnen inenten en als een os de heilzaamste kruiden opvreten, dit alles zou hem net zo veel baten als een doodskop een balsemdruppel baat.’

 

‘Doe ook zo: leef zo eenvoudig mogelijk! Vul uw maag niet onnodig met allerlei vuil uit alle bekende rijken van de natuur, maar nuttig datgene wat weldadig is voor het lichaam: eenvoudige spijs (hoofdzakelijk) uit het plantenrijk, en van de plantenspijzen slechts die welke van oudsher reeds als voedend brood voor de mens waren bestemd. En ook dat spreekt voor zichzelf: alles in beperkte mate en een doel dienend!’

 

‘Dan kunt gij ervan verzekerd zijn dat uw lichaam uw leven lang niet door ziekte zal worden geplaagd en dat gij hierdoor, zonder inenting en andere dwaasheden van de kant van artsen, een voor u onbegrijpelijk hoge leeftijd zult bereiken. En wanneer Ik dan zo'n mens uit deze wereld tot Mijn Rijk zal roepen, dan zal dit even gemakkelijk ge¬beuren, als iemand die heel rustig inslaapt, nadat hij de hele dag trouw, flink en ijverig heeft gewerkt.’

 

‘Als gij dit alles echter achterwege Iaat en in plaats daarvan uw toevlucht neemt tot inentingen en allerlei medicijnen dan is het uiteindelijk gevolg niets anders dan dat gij vooreerst -louter vanuit natuurlijk oogpunt bekeken -reeds in de jaren van uw jeugd grijsaards zult worden en vaak het ene zintuig na het andere minder wordt, dat gij blind, doof, ziekelijk zult worden, uw tanden zult verliezen, uw spijsvertering achteruit zal gaan, en ook al uw montere levenskracht.’

 

‘Op uw veertigste levensjaar zal alles voor u veel moeizamer gaan en bent u veel gebrekkiger dan de Ouden toen zij honderd waren. En van dit alles is alleen uw eigen blindheid de schuld!’

 

‘De maag is een natuurlijke hulp bij de productie van voedende sappen in het lichaam. Indien zich echter in het organisme bepaalde vreemde bestanddelen bevinden, dan worden die voortdurend in een of andere organische nauwe doorgang vastgehouden. Als dan de maag met allerlei nutteloze spijzen wordt volgepropt en zij daardoor de sappen vermeerdert en opeenhoopt, worden de vreemde bestanddelen, in plaats van dat deze uit hun nauwe doorgang kunnen worden verwijderd en kunnen worden afgevoerd, door het onophoudelijk opdringen van de sappen op de plek waar deze zich bevinden langs de weg van assimilatie alleen maar gepotentieerd en daardoor steeds hardnekkiger.’

 

‘Ziet, indien nu in plaats van al het inenten en het gebruik van medicijnen de mens zich op de juiste wijze voedt en ook weet te vasten en als daarmee een sterk geloof en volledig vertrouwen op Mijn Woord gepaard gaat, zodat hierdoor ook de

geest, als het levensprincipe, sterker wordt, vraag u dan eens af of het met zo'n mens lichamelijk en geestelijk niet beter moet gaan?’

 

‘Ik zeg u, indien zijn geloof en vertrouwen zodanig groot zijn dan kan uit de ontbinding zelfs nog een nieuw leven ontstaan.  Gij echter, leidt uw kinderen en uzelf in geloof en vertrouwen tot Mij! En waarlijk Ik zeg u: gij zult u ervan overtuigen dat de stof waarmee Ik inent de beste is! -Amen. Dat zeg Ik, de grote wereldarts! Amen, amen, amen.’

 

Geestelijke Zon, deel 2, hfdst.110:7:

 ‘Maar dat zou niets anders zijn dan nuchtere opvattingen van het hoger opgeleide deel van het volk over het geheime politieke staatsbestuur. Maar wie belachelijkheid wil horen, moet naar de donkere dorpskamers van sommige boeren gaan. Dan kan hij er zeker van zijn dat hij in zo'n kabinet alles zal horen wat een ongeschoolde, rauwe menselijke verbeelding alleen kan produceren. Bijvoorbeeld dat de keizer van plan is een stad te vergiftigen, of dat hij de pest [lees pandemie] wil injecteren onder de mensen in een land, of dat hij een verbond heeft gesloten met een buitenlandse monarch [lees het Europese Verdrag], een landvolk met het zwaard [lees verplichte vaccinatie] in één nacht [lees de duisternis] om op deze gewelddadige manier de goederen van de gedode onderdanen te doden en toe te eigenen, en niet te denken aan andere dwaasheden, volgens welke de vorst bij een bepaalde gelegenheid ofwel zijn eigen ziel of de zielen van zijn onderdanen persoonlijk aan de duivel heeft toevertrouwd voor het verkrijgen van een groot aards voordeel! Dat dit alles zo is, behoeft geen verder bewijs, aangezien het een ieder vrij staat zich er elke dag van te overtuigen.

 

UpToDate 2023-2024