Uittocht van Egypte

 

In 1 Kol.6:1 staat dat 480 jaar na de uittocht een zekere Salomon (970-931) begon in het 4e jaar van zijn regering met de tempelbouw terugtellend zou dan de geboorte van Mozes rond 1525 zijn. Zie 2 Kron.3:2 en het boek 1 Kon. - Vanaf Izaak tot de uittocht van Egypte duurde het nog 400 jaar. De uittocht geschiedde 430 jaar na de belofte aan Abraham, 30 jaar vr Izaak. [Exodus 12:40, Galaten 3:16,17,18, Genesis 15:13, 17:23-27 en Hand. 7:6] - Het verblijf in Egypte van de zonen van Jacob heeft precies 430 jaren geduurd. [Exod. 12:40,41]. Paulus brengt i.v.m. Galaten 3:16,17 deze periode in verband met de tijd van het verbond met Abraham, want n dit verbond was het 430 jaar geleden, dat de uittocht uit het Egyptische land Gosen was begonnen.

 

In werkelijkheid heeft het knechtschap in Egypte maar 215 jaar geduurd. - 25 jaar vanaf het vertrek uit Haran tot de geboorte van Izaak - 60 jaar tot de geboorte van Jacob - 130 jaar tot de aankomst van Jacob in Egypte. Van twee kanten dus 2 x 215 jaar. Salomo begon met de bouw van de tempel in zijn 4e jaar regering en dit was precies 470 jaar na de uittocht van Egypte. Overigens, met de uittocht uit Egypte, zwierf het volk nog 40 jaren door de woestijn (430+40=470). De periode van de uittocht tot de intocht heeft 215 jaar geduurd.

 

Wanneer zou Mozes geboren zijn? Misschien ook een belangrijk ijkpunt! De Heer kondigt de zondvloed in het 480e jaar van Noach aan. Er zouden 356 richter hebben geregeerd vanaf de intocht in Kanaan. De uittocht van Egypte tot de scheuring van het koninkrijk heeft 516 jaar geduurd.

 

Samenstelling: 40 jaar in de woestijn

40 jaar van David

40 jaar van Salomo

356 jaar duurte van de Richters

40 jaar duurte van de scheuring---------- 516

 

Handelingen 13:21 zegt 450 jaar !!!! Zie ook 2 Sam.5:4,5, 1 Kon.11:42, 12:1-20 en 1 Kon.6:1, Deut.2:8 en Deut. 29:5

 

Ezechil 4:1-7 heeft het over de 390 dagen op de linker zijde en 40 dagen op de rechter zijde = 430. De intocht geschiedde in 1717 v. Chr. en de uittocht in 1513. .> 1728 minus 1513 = 215 jaar later

 

www.zelfbeschouwing.info

 

UpToDate 2022

 

web counter