Ufo’s

Het aantal waarnemingen van ufo’s groeit per jaar. Mensen op schepen hebben ufo’s ook uit de zee zien opduiken en er in zien verdwijnen. Waar komen zij vandaan? Zij kunnen zich in allerlei vormen manifesteren, van de ene seconde op de andere. En wie veroorzaken de graancirkels? Ufo’s! Ja, hoe verklaren we steeds weer – her en der – de terugkerende graancirkels op de wuivende graanlanderijen?

 

Men heeft ‘nachts op wacht gezeten, in afwachting of een graanveld in de nabijheid misschien uitgekozen zou worden?

 

              Britse defensie gaat UFO 'X-files' online zetten

 

Dan zag men vaak lichtverschijnselen boven zo’n veld en de verlichte plekken deden aan ufo’s denken. Het was of men van daaruit [de ufo] met een lichtende straal de graancirkel maakte. Tot ongerief van de boer, op wiens land het verschijnsel zich vaak voordoet, met veel publieke belangstelling. Dit was en is vooral in Engeland. Lieten de ufo’s een boodschap achter? Eens sneuvelde er een ufopiloot en stervend op een Oostzeestrand in Polen werd hij aangetroffen met band om zijn een pols. Men bracht hem naar een ziekenhuis, waar men hem waste en – dom genoeg – werd de band om zijn verwijderd – en toen stierf hij. Hij bezat aan elke hand en voet 6 vingers resp. tenen.

 

Nog was er ook een krijg te Gath; en er was een zeer lang man, die zes vingers had aan zijn handen, en zes tenen aan zijn voeten, vier en twintig in getal, en deze was ook aan Rafa geboren. En hij hoonde Israël; maar Jonathan, de zoon van Simea, Davids broeder, sloeg hem. [2 Sam.21:20]

 

Het verhaal doet zich de ronde [uit het apocriefe boek van Henoch] , dat ‘kwade engelen’ – na 70 generaties – eens zullen terugkeren op aarde en vanuit het oosten de machthebbers opzetten en hun troepen lieten opmarcheren om het land van de uitverkorenen volk onder de voeten te lopen en daar elkaar vermoorden. Men zegt dat de brieven van Petrus en van Judas in die richting wijzen.

 

Het apocriefe boek Henoch is ontdekt bij een koptische kerk in Ethiopië. Daarin wordt voorzegd: ‘ in de dagen der grote zonde zullen de jaren verkort worden, de maan zal niet op tijd verschijnen, evenals de sterren en hun manen. De velden zal zich verlaten.

 

‘Kijk, zoals er in de natuurlijke wereld verschijnselen zijn, waarvan men kan zeggen: dit ligt dichtbij, maar dat ligt ruimtelijk veraf, daarom komen er in de geestelijke wereld ook verschijnselen voor waarbij een object zich tot op grote afstand zich terugtrekt. En al zou dit op zich nog zo groot zijn en uit een ontelbare geestelijke veelheid bestaan, dan nog zal het op de geestelijke afstand toch als één enkel concreet wezen gemakkelijk te overzien zijn’. [Geestelijke Zon, deel 2, hfdst.66:13]

 

Hieruit volgt dat het waarnemen met het oor veel hoger staat dan het waarnemen met het oog. Het zien met het oog kan iemand wel verrassen en tot verrukking brengen, vooral als het om zeldzame voorwerpen gaat: maar de leer wordt alleen maar met het oor opgenomen. [Verborgen Bijbelteksten, hfdst.6:12]

 

In ‚Aarde en Maan‘, vooral in hoofdstuk 7, beschrijft Jezus de mondopening van de Noordpool, en de andere opening aan de Zuidpool. Inmiddels hebben we moderne satellietopnametechnieken ontdekt.

 

Jezus voorziet ons rijkelijk in de Nieuwe Openbaring aan details:  ‘De Aarde heeft, zoals elk dier, in haar hele wezen een aangemeten hoofdman, met welk ze ook de hoofdvoeding tot zich neemt [zoals massa’s ijs en bijbehorende vegetatie – de aarde zelf is één groot ‘dierlijk’ wezen!]  [Aarde en Maan, hfdst.7:3]

 

De Noordpool is een aardelichaam met een MOND, en de Zuidpool met haar overeenkomende ‘ontlastingskanaal!’ [7:5]

 

De Mondopening op de Noordpool is tamelijk groot: zijn doorsnede aan de buitenrand, waar de inmonding trechtervormig begint, heeft een doorsnede van ca. 20-30 mijlen. Ze versmalt daar aan het einde tot op een achtste mijl, in welke mate [wijdte] ze dan in dit keelgat  [tunnel] verdergaat tot het maaggedeelte van de aarde. [7:6]

 

Rondom de Noordpoolrand is een ongelooflijk grote damachtige ophoping van sneeuwkristallen en wekomen dan ook daar zeer hoge ijstoppen tegen. [7:11].

 

Zie, daar hebben we al het voedsel, dat ze me haar magnetische aardemond met geweld naar zich toetrekt, en dit verder voortstuwt naar de maag. [7:12]

 

Als we het bovenste deel van Groenland bekijken, dan is de mondopening van de noordelijke aarde ca. 30 kilometer breed en ze is meestal ook bedekt met nevel en wolken.

 

Bij de Zuidpool zijn door een Russisch vliegtuig even ijsvrije openingen gevonden, die zeker tot de anusopening van de Zuidpool toebehoren, zoals Jezus ons dit via Lorber heeft beschreven.  De aarde is niet hol en er leven geen mensen onder de aarde. Wel andere wezens, maar dat zijn natuurwezens [de aardmannetjes en vrouwtjes, de kobolden en kabouters], die allemaal een [hiërarchische] functie te bekleden hebben.

 

               jullie zijn niet welkom hier...

                                                         Een groep kobolden

 

Kabouter mysterie in Bruggenbosch Twello | Voorster Nieuws

                                               Wat wij niet zien kan wel bestaan!

 

Alle natuurwezens hebben hun eigen gebied te onderhouden. In het Noorden van de aarde schijnt de zon nooit loodrecht’ ze staat steeds aan de horizon, dat dan ook de uitwerking van het poollicht laat verklaren en slechts een oppervlaktedeel van het binnenste der aarde in het noorden lichtelijk beschijnt. Anderzijds schijnt wel het geestelijke licht van de zon door de geestelijke aarde heen, waardoor voor de geestwezens het daar nooit echt donker is.

 

                           https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Antarctica_6400px_from_Blue_Marble.jpg

                                     De Antarctica - Noordpool

 

UpToDate 2023-2024