UFOS, bestaan deze echt?

Wilfried Schltz [Dld]

 

1. Vraag:

Wat zegt Jezus via JL over de UFOS, over buitenaardse en fenomenen van korencirkels? Zijn dit allemaal verzinsels, manipulaties van de een of andere gewichtigdoenerij, enz of toch een vorm van realiteit, die juist nu in deze tijd van een geestelijk groeiende wereldbevolking dichterbij gebracht moet worden?

Hoezo moesten hoger ontwikkelde andere planeten niet hun broeders en zusters op deze Aarde willen opzoeken, als de tijd hiertoe ook rijp was?

2. Antwoord:

2.1.  Jezus openbaart ons via JL, dat er op alle centrale zonnen resp. op alle planetaire zonnen en op alle planeten zoals op de Maanachterzijde, er planten, dieren en mensen


existeren, omdat er zonder deze natuurzielen-ontwikkelingen geen verlossing van de eens gevallen geesten vanuit de materie in het puur geestelijke zou kunnen bestaan!

2.2.    Gelijktijdig openbaar Jezus ons via JL, dat deze buitenaardse mensen een geringere wilsvrijheid hebben dan de Aardemensen en daarom niet in staat zijn, om iets nieuws te verzinnen! Vandaar bezit alleen maar de Aardemens iedere onbegrensde denk- en wilsvrijheid, die hem enerzijds in staat brengt om bijv. een ISS (Internationale Ruimte Station) in een aardeomloopbaan op te richten, en die anderzijds hen in staat stelt tot het kindschap van God.

 

2.3.  Jezus via JL:

[GEJ.03_221,03] Kijk naar boven, alle ontelbare sterren zijn werelden, heel veel groter en mooier dan deze aarde en op ieder van die werelden vind je mensen, die uiterlijk helemaal op ons lijken, en overal tref je veel wijsheid bij hen aan en ook liefde ontbreekt hen niet volledig. Maar zij komen echter, zo ongeveer als de aardse dieren, reeds volmaakt ter wereld en behoeven niet van het begin af aan alles te Ieren wat ze moeten en willen weten. De taal is bijna overal gelijk en hun kennis heeft heel bepaalde grenzen, maar overal gaat de kennis tot aan de hoogste goddelijke geest, welke kennis echter toch meer een vermoeden is dan een weten.

[GEJ.03_221,04] Kort en goed, op al de talloze hemellichamen tref je mensen aan die vrijwel gelijk zijn aan de meer ontwikkelde heidenen van deze aarde, alleen met dit verschil, dat de mensen op de hemellichamen eigenlijk niets nieuws bedenken. Wat er is, is er zo volmaakt mogelijk, terwijl de heidenen op onze aarde toch altijd iets nieuws kunnen uitvinden, zodat voor hen daardoor de weg naar een eindeloze, steeds verdergaande vervolmaking met en nergens is versperd.

[GEJ.03_221,05] Op de grote werelden bevinden zich hier en daar echter ook wijzen, die af en toe in zekere zin samenkomen met hogere geesten en zich door hen laten onderwijzen in de diepere kennis van God. Soms gebeurt het dan dat er n, wiens geest meer ontwikkeld is, het verlangen krijgt om k een kind van God te worden!

2.4. Om die reden zijn de buitenaardse mensen niet in staat om ruimteschepen te ontwikkelen en te bouwen! Bijgevolg bestaan er geen UFOS!

2.5. Daarom worden de fenomenen van de tarwecirkels niet door UFOS maar of door aardse mensen of door de plaatselijke natuurgeesten bewerkt!


 

[Redactionele opmerking: ja, dat laatste zinnetje is natuurlijk interessant om in de toekomst daarover meer uit te weiden!.G.]

UpToDate 2023-2024