Is de toekomst bekend?

 

Ik, Swedenborg, heb met engelen verscheidene dingen besproken over de toekomstige staat van de Kerk. Zij zeiden van de toekomst niets te weten, omdat de toekomst alleen aan de Heer bekend is. Maar wel wisten zij, dat de slavernij en gevangenschap waarin de mens zich vroeger bevond, is opgeheven; en dat hij nu door de vrijheid, die hem is teruggeven, de innerlijke waarheden beter kan opmerken, en zo meer innerlijk kan worden indien hij dat wil. [bron: Het laatste oordeel-74-Swedenborg]

 

Dat een ieder na de dood zal zijn in het goede en het ware tegelijk, of in het Boze en het valse tegelijk, dat is, omdat het goede en het boze niet verbonden kunnen worden, noch het goede en het valse van het boze tegelijk, noch het Boze en het ware van het goede tegelijk, want het zijn tegenovergesteldheden, en deze strijden onderling totdat het ene het andere vernietigd.

 

Zij die in het boze en het goede tegelijk zijn, worden verstaan onder deze woorden van de Heer tot de Kerk van de Laodicensen in de Apocalyps: ‘Ik ken uw werken dat gij noch koud zijt, noch heet; noch of gij koud waart, of heet. Maar omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, zal Ik u uitspuwen vanuit Mijn mond’. [Openbaringen 3:15,16]; voorts: ‘Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal het ene haten en de andere liefhebben, of hij zal het ene aankleven en de andere verwaarlozen. [bron: Matth. 6:24 en de Goddelijke Voorzienigheid - Swedenborg]

 

UpToDate 20233-2024