Een signaal van deze tijd 

In dit gedeelte is de grondtoon gelegd over het thema: 'vervul de fysieke en geestelijke natuurwetten als fundamentele heelheid!'

 

                                               ontvangen op 1 februari 1895

     [ontnomen uit de feesttuin]

 

Ik zeg je: voor wie Ik het hart open, dat het ware geestelijke oor en oog is, die zal  onmiddellijk beseffen, wiens geest jij met wiens stem spreekt; ze zijn als de ster der wijzen in Bethlehem; wie deze ster in een rechte lijn volgt, zal vinden, wat eens de wijzen ooit stuurden: het Kindje in de stal van Bethlehem, namelijk het hoogste in het nederigste, als symbool van de grootste verwaardiging en nederigheid.

 

Maar bij wie Ik dat niet zal doen, deze zullen het licht als duisternis beschouwen en degenen, die het licht volgen als ijdele narren en dwazen, omdat ze noch horen of zien, dus stokblind zijn, zolang Ik ze in hun blindheid en doofheid laat. Maar als de tijd van hun volwassenheid voor hen is aangebroken, dan zullen ook zij horen wat jullie horen en zien, dan zullen ook zij in de Mensenzoon de hoogste Godheid Zelf erkennen en zullen getuigen dat Ik de Heer ben, de God van de hemel en de aarde, Die Zichzelf 'Vader', ‘liefdevolle Vader’ door zijn kinderen laat roepen.

 

                                   Zeitzeichen | winkelen in Kleve

 

Maar opdat jullie je niet vergissen en zelfs meer aandacht schenken aan de ster [van Bethlehem] dan aan de zon zelf, daarom voeg Ik er ook aan toe: wie de zon van het leven draagt, het licht van alle lichten, die de liefde in zichzelf draagt, die zal toch waarschijnlijk niet het licht van de sterren volgen, die alleen voor degenen schijnen, wier geestelijke ogen nog steeds verblind zouden worden door de zon des levens; dat zullen jullie, die jullie Vader Zelf al in de volheid van Zijn liefde in je eigen hart hebt erkend, als het hoogste, edelste en beste goed, je dan zult begrijpen, dat Ik niet alleen voor in Mijn hart dragende kleine Kind, maar voor alle mensen voedsel bereiden dat bij hun geestelijke aard past; daarom zeg Ik vandaag zoals altijd: wees eensgezind! En houdt van elkaar! Want jullie zijn allemaal kinderen van ÉÉN Vader zijn, zelfs als jullie verschillende namen hebben, zijn jullie toch in de geest van Mijn liefde! Dat zegt jullie trouwe Vader Jezus. Amen!

 

(Bron:  Jakob-Lorber-Bulletin-Internationaal, nr. 68 van 15-10-2021)

 

www.zelfbeschouwing.info 

 

UpToDate 2022

 

web counter