Tiberius de keizer

 

Zijn 15e jaar was in het jaar 28. In die tijd begon Jezus te prediken en Hij was [ongeveer - bijna?] 30 jaar. We weten niet in welk seizoen Jezus begonnen is. Ik ga er vanuit, dat Hij in april begonnen is. Analoog daarmee staat de lente, de fase van zaaien en de eerste groeidom. Dan zou Jezus 29 jaar en enkele maanden oud zijn geweest, wat eveneens kan duiden op ‘ongeveer dertig jaar oud’. [29,4 jaar?] 29-28=-1 v. Chr. Anderen beweren, dat Hij in 7 v. Chr. geboren moet zijn, omdat koning Herodes 4 v. Chr. gestorven zou zijn. Op zichzelf kan deze stelling al niet kloppen en blijven we daarbij, wat ons de Bijbel ons aan informatie prijsgeeft. Als Jezus begon met ongeveer 30 jaar (april) en tellen we hierbij nog eens 3 jaar bij + 4 maanden, komen we bij een leeftijd van 32,7 maanden. Geboren minus 1 v. Chr. + 33,7 = 32,7 (gestorven in het jaar 32 in de maand juli).

Een verdere optie is dat keizer Tiberius al in zijn 15e jaar koningschap zat en dit correspondeert met het Romeinse jaar 765+15=780-30=750, want de Stichting van Rome werd in dat jaar gevierd op 5 februari in het jaar 1 v. Chr. enkele weken na Jezus’ geboorte. Wanneer de Stichting van Rome precies was begonnen weet echter niemand en dit is dus onzeker. Vast staat wel, dat keizer Augustus juist op deze ronde datum 753 zijn 25e jarige jubileum vierde. Men zegt echter, dat dit jubileum in het Romeinse jaar 752 werd gevierd.

 

Door Lukas weten we dus dat we in het jaar 28 (?) zijn, dat is het 15e regeringsjaar van keizer Tiberius, toen Pilatus stadhouder was over Judea en Herodus tetrarch over Galilea. Zijn broer Philippus was tetrarch over Iturea en het land Trachonitis. Lysanias was tetrarch over Abiline en onder de hogepriesters Annas en Kajafas. Keizer Tiberius is gestorven 37 na Chr. Het huwelijk dat aanleiding werd tot de anestetie van Johannes de doper, kan iets later geplaatst worden dan 28 n. christus? Tiberius stuurde een dienstbevel uit naar de gouverneur van Syria, namelijk Vitellius. Keizer Tiberius regeerde van 14-37 n. Chr.

 

In de tijd van Annas en Kajafas, werd het oordeel van Pontius Pilatus over Jezus uitgesproken en volbracht. Tiberius moet tijdens een onweersbui een lorbeerkrans gedragen hebben. Hij leefde nog 5 jaar na het sterven van Jezus. [Opmerking: als dit gegeven geschiedkundig klopt, dan hebben we weer een zuivere aanwijzing, dat de Heer geboren is 1 v. Chr. want 37-5=32-33=-1.] Hij komt als Romeins generaal terug van Germanië in het begin van het jaar 12 n. Chr. Augustus stelt hem aan met dezelfde autoriteit om met hem het keizerrijk te besturen. Lukas berekent vanaf dit jaar de regeringsjaren van Tiberius. Deze stelt Valerius Horatius aan als procurator (stadhouder) over Juda en Tiberius zelf werd op 30 september gekroond tot keizer. In het 19e jaar van keizer Tiberius, was Herodes koning over Galilea. Hij sterft op 16 maart en heeft geregeerd 22 jaar, 5 maanden en 3 dagen. [Het 15e jaar is het jaar 28 n. Chr. Het 19e jaar is 32 n. Chr. En 32 n.Chr. minus 22 jaar is 10 jaar n. Chr. Dat wil zeggen, dat deze Herodus, die niet de kindermoordenaar was, maar de zoon ervan – het koningschap van zijn vader toen heeft overgenomen, toen het Kindje Jezus 2 ½ jaar oud was. Over deze berekening, schrijven we elders.

 

Jezus zei met verheffing van stem tegen de Farizeeërs: 'Daar zijn jullie allang rijp voor, en één woord van Mij aan de overste zou al voldoende zijn om jullie van de een op de andere dag met duizenden aan de schandpalen te zien hangen! Denken jullie, dat Ik niets afweet van jullie heel geheime intriges tegen keizer Tiberius? O volstrekt niet! Ik weet de dag, het uur en het afgesproken teken voor heel Judéa, voor Galiléa en voor Jeruzalem binnen haar, muren! Maar Ik wil je wel vertellen, dat dit verwonderlijk slecht voor jullie zal aflopen, en de landvoogd Pontius Pilatus, die met harde hand regeert, zal jullie dan voor de muren van de stad Jeruzalem het loon voor je moeite geven, en Herodes zal het niet makkelijk hebben om weer in de gunst van de landvoogd te komen!

 

Opm. Keizer Tiberius was al aan de macht toen de Heer 30 jaar was. Hij zou 14 n. Chr. begonnen zijn met zijn regeerperiode: 30-14=16 jaar. Toen Jezus 16 jaar was, was Tiberius nog niet aan de macht, maar het was wel het laatste jaar van keizer Augustus regeerperiode en Tiberius volgde hem toen op. Augustus begon 27 voor Chr. 27+16 = 43 jaar van Augustus GJE1-150 [3]

 

 

UpToDate 2024-2025