De apostel Thomas

 

De apostel Thomas wordt vooral in het Evangelie van Johannes genoemd. De legende laat hem vervolgens naar PerziŽ en Voor-IndiŽ gaan en te Edesas begraven worden.

 

De Handelingen van Thomas zijn een geschrift van Syrisch-gnostische herkomst uit de 2e eeuw, waarin de genoemde legende voorkomt en behoren tot de apocriefe boeken. Door vermeldingen van zijn naam en aanhalingen bij de kerkvaders, wist men reeds lang dat er ook een apocrief Evangelie naar Thomas bestaan heeft. Door de vondst in 1945 van de grote verzameling gnostische geschriften bij Nag Hamadi aan de Nijl in Egypte, kent men het nu volledig. Het behoort met het Evangelie der Waarheid tot de belangrijkste werken van deze gnostische bibliotheek.

 

Al in de 2e eeuw vormden Chaldese missionarissen een christelijke gemeente in Malabar [zuid west India], de zogeheten Thomas-Christenen. Zij behoorden tot de Oost-Syrische [Orthodoxe] Kerk. [Bron: Swedenborgiana, nr. 14 Ė juni 1995]

 

UpToDate 2023-2024