Terugkeer ‘verloren Zoon’

 

Om deze verloren gevallen engelgeest Lucifer te redden, schiep God het universum [ja ontelbare universa] die uit materiële substanties bestaan. De geleidelijk uit de materie opgeloste luciferische levensvonkjes worden langzamerhand, dus stap voor stap – door het Rijk der mineralen, planten en dieren omhoog geleidt tot het bestaan van een volwaardige mens. En daarmee ook het verlossingsveld van de Goddelijke Liefde en van de erbarming.

 

UpToDate 2023-2024