Tekenen van de Tijdgeest

 

ontvangen door Jakob Lorber op 25 januari 1842

 

 uit het oud-Duitse boek ‘Lebensgarten’: ' kenmerken van onze tijd!'

                                                                                                                                

 

                                   Tekenen des tijds

 

Het is nu een dansende en springende tijd, de meest duistere! Dat is een teken dat de wereld heel dicht bij een niet vermoede sprong is, en wel een sprong van Mijn nu grootste liefde over een oneindige kloof in de zee van Mijn grootste toornvuur!

De schandelijke kleedgewoonte is een teken dat de wereld in de meest schandelijke hoererij is overgegaan, waardoor ieder voor zichzelf een duistere afgod is geworden en zichzelf bijna aanbiddend dient en ook vooral aanbeden wil worden. – Ziedaar Sodom en Gomorra! – Daarom is het einde in aantocht!

 

De steeds toenemende ongehuwde staat is een vreselijk teken, omdat de arme mens vanwege de rijke woekeraars wordt gedwongen zonder vrouw, dus als een half mens te blijven. Bij alle heidenen mochten zelfs de slaven een vrouw nemen. Maar nu stelt men grenzen aan de vrije mens, omdat hij arm is en de woeker zo geen schade zal lijden! – Daarom zij deze laatste tijd vervloekt en daarmee iedere woeker.

 

Kijk eens naar de zogenaamde industrie, dit slechte teken van deze tijd! Die is de ziel van alle woeker, de onderdrukking van alle naastenliefde en de laatste, breedste weg naar de hel. De metalen wegen zullen het besluit vormen! – Begrijp je dit sprekende teken van deze tijd!? [Opm. Overal op Aarde was in die tijd – in 1830 – al sprake van de ijzeren spoorwegen!] { o.m. ook het ijzeren oorlogstuig}

De trotse uitbreiding van de steden, waar onder vele duizenden huizen er geen tien voor de armen worden gebouwd, is een sterk teken van deze tijd. Want ook in Sodom verwijderde men onbekende arme broeders uit de stad, om daardoor voor de plaatselijke brassers hun schatten veilig te stellen. – Begrijp je dit teken?

 

Wat betekent nu de mens voor de mens? – Ik zeg je, men betaalt voor een kar mest enkele zilverstukken; maar houd eens een markt voor arme mensen, zodat ze gekocht zouden worden om hen te ondersteunen, dan zul je een bespottelijke slechte markt houden! Zo erg was het in Sodom weer niet! – Begrijp je dit teken van de laatste tijd?

 

Zie de papieren tijd! – welke vastheid moet die bieden? Ik zeg je, die zal geen druk meer verdragen! Hoe gemakkelijk het papier verscheurd wordt, laten de zwakste kinderen al zien! – begrijp je dit teken?

Begrijp je de kleur van de witgekalkte huizen? – Is die niet die van de dood? – Zo staat er al overal op de muren van de huizen geschreven hoe laat het is! Het is al door Johannes aangegeven wat er zal gebeuren als het brood duurder gemaakt en belast wordt! [Openb. 6:6] – Lees maar wat de sprinkhanen verkondigd is, als ze het zouden doen. [Openb. 9:1-11] – Zie, deze tijd is aangebroken!

 

Kijk maar, de woeker heeft alle voorspraak en bescherming, en een heel leger pleitbezorgers staat toegerust met macht klaar om zijn ‘rechten’ te verdedigen. Zie eens hoe ze Mijn Aarde verscheuren en in stukken verdelen! Moet Ik daarbij zwijgen?

Herken dit teken, dit laatste, dit helse! Het ene eigendomsrecht na het andere! En toch ben Ik alleen de Heer! – Onderken daarom ook dit slechte teken!

 

Zie naar de ontucht van de vrouwen van deze tijd en de totale gevoelloosheid van de jeugd, die nu alleen voor het lichamelijke wordt opgevoed en ten slotte voor openlijke hoererij! – Waar naar toe met de wereld?! – Ja, naar de hel ermee! Dit is de laatste tijd – Begrijp je dat?’

 

Zie tenslotte waar nu bijna zelfs alle kerken over redetwisten! Zie, het is het goud van de wereld. Goud en dood heeft bij Mij wat wereld betreft dezelfde betekenis! Zie, dat is de ware antichrist, die nu grote wonderen doet! Maar zijn tijd staat voor de deur! Begrijp het, het eind van de misdaad en zijn laatste gericht staat voor je en voor jullie allen! Amen, Amen, Amen.

 

UpToDate 2023-2024