Swedenborg profeteerde over Jakob Lorber

======================================================================http://the-formula.org/wp-content/uploads/2015/02/swedenborg-610x222.jpg======================================================================

 

Swedenborg had een profetisch getuigenis gegeven, die waarschijnlijk naar de richting van Jakob Lorber mag geduid worden. Hij, Swedenborg, schreef een brief aan de prelaat Oetinger van 11e november 1766, waarin hij opmerkt,  dat er na hem pas later een man zal komen met een sprekende verlichtende stem, en dat hem dit tot een deel zal zijn. Op grond daarvan heeft Swedenborg nadrukkelijk erop attent gemaakt, dat deze stem van zulk soort inspiratie, niet van buitenaf kwam, maar van binnenuit ervaren wordt. [Adversia IU, 6966]

 

Van Jakob Lorber weten we, dat hij de stem van binnen hoorde, en weliswaar uit de omgeving van zijn hart. En Swedenborg was in staat zijn beschouwingen in de geestelijke wereld met eigen woorden uit het geheugen op te schrijven.

================================================================

www.zelfbeschouwing.info

bron: Jakob Lorber Bulletin Internationaal, december 2017

         Maandblad voor de zelfbewuste mens