Swedenborg ooit bedreigd

 

Er bestaat een geschiedenis over Swedenborg, dat een jongeman naar zijn verblijf kwam met het doel een aanslag op zijn leven te plegen. Als de huishoudster hem vertelde, dat haar meester niet thuis was, wilde de jongeman haar niet geloven en haastte zich in de tuin om Swedenborg te zoeken.

‘Maar God voorzag dit vooruit en gebruikte middelen Swedenborg te beschermen. Toen de jongeman zich naar de tuin haastte, bleef zijn mantel hangen aan een  spijker van een hekslot, zodat hij zich daarvan niet kon bevrijden. Zijn verborgen zwaard viel op de grond. In deze verwarring sloeg bij hem de vrees toe om ontdekt te worden en hij trok zich in alle mogelijke haast terug. [Bron: Swedenborg Epos – Hoofdstuk 41]

 

UpToDate 2023-2024