Wanneer en hoe stierf EmanuŽl Swedenborg?

 

Swedenborg ging een half jaar voor zijn sterven nog naar Londen waar hij de winter doorbracht met het schrijven van enkele kleine stukken, die niet meer door hem werden uitgegeven. Maar op 29 maart 1772, om vijf uur ís middags, scheidde hij zich kalm en met volle bewustheid van deze wereld.

Na een paar dagen zich onwel gevoeld te hebben en de sterftijd, die hij van te voren aan zijn huisgenoten ook had bekend gemaakt, ademde hij kalm zijn laatste adem uit.

†††††††††††††††††††† Tomb Met Resten Van Emanuel Swedenborg in De Kathedraal Van Uppsala De ...

Voor zijn heengaan spoorde hij zijn vrienden nog aan om een zachtmoedig en vroom leven te leiden en verzekerde hij de waarheid van de Openbaringen, die de Heer hem voor de wereld gegeven had.

Zijn stoffelijk overschot werd in de kapel van de Zweedse ambassade te Londen, overeenkomstig zijn stand en volgens de gebruiken van de Zweedse kerk bijgezet.