Ster van Bethlehem

 

Michael Ratzenhofer uit Duitsland schrijft:

Dit [onderstaand] interview, dat werd afgenomen met wijlen astronoom Thomas Posch (1974-2019), laat zien dat de ster van Bethlehem waarschijnlijk de komeet van Halley was, die  ‘een paar jaar voor de geboorte van Christus nabij de aarde kwam’.

Ik weet niet of dat 1,4 of 6 jaar eerder was. Ik zou willen wijzen op een passage uit J. Lorber:

 

1.         Over de wazige nevelsterren of staartsterren:

 

2.         ‘Eens zullen uit jouw opgeschreven gedachten ook nog nieuwe scheppingen ontstaan. Gewoonlijk ontstaan uit zulke opgeschreven gedachten, woorden en daden eerst grotere of kleinere hemellichamen in de komende tijd. Zij worden in het vuur der zonnen gebracht om daar tot een bepaalde rijpheid te komen; hebben zij die bereikt, dan worden zij met geweldige kracht in de scheppings­ruimte geslingerd en daar langzaam maar zeker steeds meer overgelaten aan hun eigen ontwikkeling. Stukje bij beetje vormen zich in zo'n nieuwgeboren wereld de vele duizendmaal duizenden afzonderlijke gedachten en ideeën - als zaden die in de aarde gezaaid zijn - door het daarin aanwezige van een levenskiem voorziene vuur en licht, en dienen dan de nieuwe wereld als basis voor het latere ontstaan van allerlei wezens, zoals mineralen, planten en dieren, waarvan de zielen zich in de loop der tijd tot mensenzielen ontwikkelen.’

 

3.         ‘Zulke nieuwe werelden zie je zo nu en dan als nevelsterren, die voor het grootste deel erg wazig zijn en ook wel als staartsterren door het heelal trekken. ­Hun oeroorsprong ligt in de in het boek van God opgeschreven gedachten, ideeën, woorden en daden.’

 

4.         ‘Daaruit zie je dat ook de geringste gedachte die een mens ooit had, hetzij op deze of ook op een andere aarde, eeuwig onmogelijk ooit verloren gaat of kan gaan. De geesten, waarvan de gedachten, woorden en ideeën en daden door Gods wil zo'n nieuwe wereld vormen, beseffen in hun volmaakte toestand al gauw dat die wereld een gevolg is van hun gedachten, ideeën, woorden en daden, en zij belasten zich dan erg graag en met een groot gevoel van zaligheid met de besturing, leiding, vorming en het algehele levend maken en de doelma­tige, inwendige organisatie van het hemellichaam en uiteindelijk ook van alle dingen en wezens, die op zo'n hemellichaam moeten bestaan.’ [uit GJE4-57:1-10]

 

Het interview

Als je met Kerstmis naar de lucht kijkt, dan zie je misschien wel een echte kerstkomeet, zolang de sneeuwvlokken je vergezichten maar niet vertroebelen. De universiteit is hier in gesprek met de astronoom Thomas Posch, en vraagt hem wanneer het de beste tijd is om de "Wirtanen" te observeren en wat de ster van Bethlehem ermee te maken heeft. [De redactie heeft ter verduidelijking deze link erbij toegevoegd!: https://www.br.de/sternenhimmel/komet-46p-wirtanen-dezember-2018-schweifstern-100.html]

 

De universiteit zegt en vraagt: ‘De komeet "Wirtanen" nadert onze planeet’. ‘Meneer Posch, waar komt die komeet vandaan, welke banen neemt hij in en wanneer bereikt hij onze aarde?’ Thomas Posch: ‘De komeet met de naam "Wirtanen" komt op 16 december dichtbij de aarde: hij nadert haar tot op minder dan 12 miljoen kilometer - dat is zeldzaam. De komeet zelf komt uit het centrale deel van het zonnestelsel, dicht bij Jupiter, en brengt daar zijn grootste deel van leven door. Vanuit dit gebied brengt zijn elliptische baan hem elke vijf en een half jaar vrijwel dicht naar de aarde toe.

 

Vraag: ‘Is de komeet ooit zo dicht bij de aarde geweest en wanneer zal hij hierna weer zichtbaar zijn?’ Posch: ‘De komeet ‘Wirtanen’ is sinds zijn ontdekking in 1948 al tien keer dicht bij de aarde geweest - maar nog nooit zo dichtbij als nu. Hij zal onze planeet opnieuw naderen in 2024 - maar zijn nabijheid zal niet zo gunstig zijn als de huidige’.

 

Vraag: ‘Hoe groot is de komeet?’ Posch: ‘De eigenlijke komeet, de zogenaamde komeetkern, is vrij klein, iets meer dan een kilometer in diameter. De beroemde komeet "Halley" is bijvoorbeeld aanzienlijk groter (ongeveer zeven tot vijftien kilometer in diameter).

 

Vraag: ‘Wat is een komeet eigenlijk?’ Posch: ‘Een komeet is een mengsel van ijs en mineralen (stof). In dit mengsel bewaart hij materiaal uit de oertijd van ons zonnestelsel. Dat maakt kometen wetenschappelijk erg interessant.’

 

Vraag: ‘Zal ​​de komeet vernietigd worden wanneer hij de atmosfeer van de aarde binnendringt?’ Posch: ‘Wanneer kleine komeetfragmenten de atmosfeer van de aarde binnendringen, branden ze op als vallende sterren en worden wat dat betreft vernietigd. De komeet zelf wordt hierdoor niet vernietigd.’

 

Vraag: ‘Zou "Wirtanen" gevaarlijk kunnen zijn voor de aarde?’ Posch: ‘Nee, deze komeet zal niet gevaarlijk zijn voor de aarde.’

 

Vraag: ‘Zal ​​het met het blote oog zichtbaar zijn?’ Posch: ‘In theorie, ja, in de beste fase - als een mistige plek. In praktische zin maar nauwelijks vanwege het oplichten van de lucht vanuit je huis. Maar met een kleine verrekijker moet het wel zichtbaar zijn, zelfs als de lucht matig helder is, en zelfs ook nog rond de kersttijd.’

 

Vraag:  ‘Wanneer is de beste tijd om de komeet te observeren, en waar moet de "telescoop" naar gericht staan?’ Posch: De dagen vóór 16 december moet men 's avonds het sterrenbeeld Stier bezoeken, ver weg van het strooilicht van een stad of groot dorp. Vanaf 16  december werkt de maan als halve maan al verstorend! We vinden de stier vanaf ongeveer 21.00 uur hoog in het zuidoosten, boven de Orion. In het teken Stier daarentegen zoekt men dan naar de komeet onder de Pleiaden. De kaarten van de Weense Werkgroep voor Astronomie bieden hulp bij het ‘sterren kijken’.’

 

Vraag: ‘Als Kerstmis nadert, dan zijn we geïnteresseerd in een laatste vraag: was de ster van Bethlehem ook een komeet met zijn opvallende staart, of was het een supernova? Posch: ‘Voor zover we vandaag weten, was de ster van Bethlehem noch een komeet, noch een supernova. Een paar jaar voor de geboorte van Christus kwam de latere zogenoemde ‘Halley’-komeet echter in de buurt van de aarde. De ster van Bethlehem was eventueel een zeldzame planetaire ontmoeting - met de nadruk op 'misschien'.’

 

Antwoord

 

Het is altijd fantastisch met mensen zoals jij, die ook met ons meedenken in de trant van: ‘hoe zou dat geweest zijn, bijvoorbeeld met die ‘ster van Bethlehem’?  Je verwijzing naar de Nieuwe Openbaring geeft ook weer een andere kijk op deze zaak.

 

Het is zo klaar als een klontje, dat er ster van Bethlehem geweest is, maar of deze ook astrologisch te interpreteren was, dat is een andere kwestie. Er heeft zich rond 7 of 8 v. Chr. zo’n verschijnsel voorgedaan, maar niet precies op 7 januari. Want elke keer stuit ik dan op de gebruikelijke geboortedatum’ van Jezus [25-12] met de daarmee ‘geziene’ ster van Bethlehem. Maar velen weten niet, dat deze geboorte pas 13-14 dagen later heeft plaatsgevonden. En op 7 januari in 4151 n. Adam [Gregoriaanse jaartelling 4026 n. Adam] spreekt niemand over zo’n geziene ster!’ Dus kan zo’n internetinformatie ons nog voortdurend om de tuin leiden en niet naar de ware toedracht voeren.

 

Zulke samenhangen doen zich wel vaker voor en dit kan altijd wel ergens mee verbonden worden. Vanuit de literatuur uit Jakob Lorber weten wij, dat het Kindje Jezus en ook later in Zijn leerperiode, Hij bijzondere luchtverschijnselen deed opkomen zoals bijvoorbeeld een extra tijdelijke Zon. Voor Jezus was het niet moeilijk een en ander natuurverschijnsel op te roepen. De ster van Bethlehem was ook een bijzondere ster, die de Heer aan drie wijze lieden de weg wees naar Hemzelf, naar het Kindje Jezus, de nieuwe Koning. De volgende beschrijving ontnamen we uit de Jeugd van Jezus:

 

‘De wijzen namen goud, wierook en mirre, bestegen hun lastdieren met een groot en schitterend gevolg en trokken de ster achterna, die met rustte, aleer de geboorteplaats van de pasgeborene werd bereikt. Daar zochten de drie toen naar de pasgeborene en kwamen bij Herodes, die hen ook niet kon inlichten, maar hen weer naar Bethlehem verwees, waar de wonderbaarlijke ster stil stond. Hij raadde hun aan ijverig te zoeken en verzocht hun tevens het hem direct te melden, opdat ook hij er heen zou kunnen gaan om de pasgeborene eer te bewijzen.’ [GEJ.03_197,03] - [zie ook GEJ.08_006,12]

 

Nog veel meer zeggend lijkt het citaat in het boek van Jakob Lorber, ‘De geestelijke Zon’,  deel 2, hfdst. 15: ‘Hebben jullie nooit gehoord van de zogenaamde oude astrologie? Jullie zeggen: ja zeker, boeken daarover zijn er heden ten dage nog. Maar daar mag men toch niet te veel waarde aan hechten. . Ik zeg jullie: op de manier waarop jullie dat plegen te doen zeker niet, want dan zou een absurd bijgeloof zijn en dus zondig. Maar iedere zaak heeft twee kanten, namelijk een licht- en een schaduwzijde. Wij zullen ons daarom niet van de schaduwzijde, maar van de lichtzijde van dit oude mysterie bedienen. Wat wil dat zeggen? De naam  luidt: kennis der overeenstemmingen.

 

Langs de weg der overeenstemmingen heeft elk voorwerp, elke vorm en elke onderlinge verhouding van de vormen en voorweren een overeenstemmende geestelijke betekenis. Zo’n betekenis hadden en hebben alle sterren en hun sterrenbeelden nog steeds. Wie derhalve deze beelden van hun lichtzijde kan lezen en begrijpen is ook een astroloog; maar een astroloog uit het rijk van de lichtgeesten, dat wil zeggen dat hij een waarachtige wijze is, zoals de drie sterrenkundigen uit het Morgenland.  Zij hebben de ster van de Heer herkend, hebben zich door haar laten leiden en hebben door haar de Heer der heerlijkheid gevonden.

 

Jullie hebben over deze drie wijzen vernomen dat in hen Adam. Kaïn en Abraham aanwezig waren. Dat is juist; maar zouden jullie het geheel letterlijk opvatten, dan zouden jullie je evengoed vergissen als wanneer jullie zouden geloven in het omineuze sterrenbeeld, waaronder jullie volgens de berekening van de kalender zijn geboren. Jullie zeggen: dat kan wel zijn, maar hoe moet men deze kwestie, waarover op meerdere plaatsen met grote stelligheid wordt gesproken, dan opvatten? Ik zeg jullie: dadelijk zal duidelijk worden hoe men zulke zaken moet opvatten.

 

‘Zo staan hier Adam, Kaïn en Abraham onder het beeld van de ‘drie wijzen’ uit het Morgenland…’ Maar jullie kunnen het rijk van mineralen, planten en dieren nog absoluut niet doorgronden.’… Ja, Adam Kaïn en Abraham waren aanwezig… Hoe echter waren zij aanwezig? …Deze drie waren heel gewone priesters van de betere soort uit de streken van Assyrië… In de tijd van Salomo werd dus al aan dit heidense volk door het betere deel van zijn priesters de profetie gegeven dat zijn zonen eens een ster zouden ontdekken die voor alle volketen der aarde zou opgaan. [Deze drie wijze lieden uit het oosten waren dus de nakomelingen van Salomo!].

 

Sinds deze profetie bleef dan ook steeds een deel van het priesterschap van dit volk daaraan vasthouden en observeerde voortdurend de sterrenhemel…

 

Slechts drie [priesters] hielden zich [later] aan de zuivere wijsheid, versmaadden de wereld met haar schatten en zochten het loon voor hun geestelijke arbeid alleen in de geest en in de waarheid. Zij ontdekten een ongewoon, opkomende ster, observeerden haar baan en de sterrenbeelden waaronder ze p[kwam en die ze passeerde. Terwijl zij zo met de diepere betekenis van deze ster bezig waren en de ster tegen middernacht precies boven het zenit [hoogste punt van de sterrenhemel kwam te staan, verschenen hun drie in het wit geklede mannen, die tegen hen zeiden: ‘Kennen jullie die ster?’ En de wijzen zeiden: wij kennen haar niet.  De mannen echter die verschenen waren, zeiden tegen de wijzen: sta ons toe dat wij jullie voorhoofd en borst aanraken, dan zullen jullie onmiddellijk de grote betekenis van deze ster leren kenen…

 

De drie [engelen] zeiden vervolgens: ‘We willen jullie Gods kracht tonen en jullie daarheen leiden waar de eeuwige Heer van hemel en aarde in heel Zijn goddelijke volheid is neergedaald’….[De engelen waren Adam, Kaïn en ‘de jongere van de geest van’ Abraham].

De drie wijze lieden werden zo vervuld door de geest van deze drie engelen [vs.18]. Met allerlei voorbereidingen ging de reis onmiddellijk van start. [vs.19]

 

De ster was de wegwijze en de drie geesten waren de innerlijke gidsen van de ons bekende drie wijzen uit het Morgenland. Kijk, met deze beschrijving is jullie boodschap onthuld en tevens ook de innerlijke waarheid dat juist in deze drie wijzen Adam, Kaïn en Abraham aanwezig waren. Abraham, die zich in zijn geest reeds heel lang verheugde op de dag dat hij Hem mocht zien, zoals de Heer hem zelf had voorzegd, heeft hem ook werkelijk gezien; lichamelijk door de wijze, geestelijk in zichzelf en hemels in het aanschouwde Kind der kinderen, Mens der mensen en God der goden!

 

Uit deze beschrijving kunnen jullie voldoende opmaken hoe het et de ware astrologie gesteld zou moeten zijn. Wij hebben in ons of aan het firmament van onze geest eveneens een ster van een heel bijzondere soort gezien. Zijn wij integere astrologen, dan zullen we ook zeker zonder enige moeite ons laatste kwart vinden en zullen we heel goed inzien waar het eigenlijk met onze ster op uitdraait.

 

Het is waar, er liggen nog miljarden en miljarden sterren en werelden in jullie, maar uit deze miljarden is er slechts één vrijgekomen. Deze staat voor ons en ligt onder onze voeten als een heerlijk hemels vaderland…

Wees bovenmate verheugd, want de Heer heeft uit miljarden het stof, de aarde, uitverkoren; uit alle eindeloze gebieden van de schepping is zij de geboorteplaats geworden van de geesten die naar de Heer willen!....Maar de Heer houdt niet van pracht en daarom heeft Hij de aarde verdeemoedigd. Weten jullie nu nog niet waar het met deze wereld op uitdraait? Ja, ik zie het al, jullie kunnen de astrologie nog niet goed verteren…

 

…’Want waar een geest vandaan komt, daar heeft hij ook zijn liefde vandaan. Nu zijn echter al die myriaden sterren ofwel voormalige, of latere woonplaatsen van geesten. Als dat het geval is, dan is het toch ook duidelijk dat de geest van ieder mens op aarde een ster als vorig woonoord heeft gehad en deze ster is de eerste die bij een innerlijke beschouwing ook zeker het eerst naar boven komt.

Nu moeten jullie de sterrenhemel eens nauwkeurig bekijken en de ster die jullie het beste bevalt en die jullie het behaaglijkst toestraalt, vasthouden. Kijk, dat zal de overeenstemmende ster zijn, door welke deze hier werd opgewekt…

 

 UpToDate 2024-2025