Ster der wijzen rond 6 v.Chr.

            [ingezonden door R.v.C. uit België]

 

Ik heb niet de gewoonte om mijn gedachten en bedenkingen schriftelijk mee te delen, maar ik zou wel willen zeggen dat ik jaren geleden door middel van een computerprogramma van astronomie de klok heb terug kunnen draaien tot 2000 jaren geleden.  Ik wou eens onderzoeken of er een opvallende ster was in die tijd, die de 3 wijzen als wegwijzer gebruikten toen.

 

Tot mijn vreugde kwam ik uit op het jaar -6 of 6 v.Chr. en wel uitgerekend op 6 januari toen Jupiter en Saturnus conjunct aan het uitspansel, gezien van op deze Aarde, zichtbaar waren. Men heeft astronomisch kunnen vaststellen dat een conjunctie van Jupiter en Saturnus elke 248 jaren voorkomt gedurende slechts enkele dagen lang en dat het ook gebeurde in het begin van het jaar 6 v.Chr., wat ik ook met het computerprogramma heb kunnen zien.  De laatste keer dat Jupiter en Saturnus conjunct waren, was in het jaar 1943 tijdens oorlog [WOII] en het bleek toen ook heel bewolkt en grijs weer te zijn geweest.  Deze conjunctie is in werkelijkheid te zien als een bijzonder felle ster en is mogelijk "de ster van de 3 wijzen". 

 

De zinsnede "... waar de ster bleef stil staan ..." slaat op de passage in het boek "De jeugd van Jezus" op het moment, dat Jozef zag dat de hele natuur onbeweeglijk bleef gedurende een aantal minuten toen hij een vroedvrouw ging halen en wat op hetzelfde ogenblik gebeurde van Jezus' geboorte.  Die stilstand van die felle ster moeten de 3 wijzen ook gezien hebben.

 

De datum van 6 januari was de Kerstmis van de eerste christenen en wordt nog steeds door de huidige christenen in het Midden-Oosten op die dag gevierd.  In Europa heeft men 6 januari [gesteld] als het Driekoningenfeest [en] gaan vieren omwille van[wege] een andere reden: Kerstmis moest met de dagen van de Keltische midwinter zonnewendefeesten overeenstemmen om het heidendom tegen te gaan.  Maar toch wisten ze toen (4de eeuw) nog van de datum van 6 januari als de geboorte van Jezus, maar hebben er dan een connotatie van het bezoek van de Drie Wijzen aan gegeven.

 

(Verder heb ik me ook nog bezig gehouden met het uitrekenen van de astrologische horoscoop van Jezus, wat een uitermate bijzondere horoscoop is.)

 

Ik weet niet of mijn uitleg voor u steek houdt, maar ik heb nergens anders en op een andere manier een betere kunnen vinden.

 

bron: Rudy V. uit België – zie ook het eerste nummer van het maandelijks tijdschrift:  Jakob-Lorber-Bulletin-International, uitgave december 2015, nr.2: www.zelfbeschouwing.info

 

Respons door de beheerder G. via de homepage als zojuist aangegeven:

                                                  

Met interesse heb ik dit bijzondere bericht gelezen. Helaas heb ik geen verstand van astrologie noch astronomie, alhoewel deze wetenschap dienstbaar kan zijn, als ze wordt toegepast in analoge zin. In het GJE, deel 6, hfdst. 38 vers 8 en 9, wordt het volgende over de drie wijzen [astrologen] beschreven: […]…’Wij hebben in het westen wel heel vreemde posities van de sterren gezien en ook een ster van bijzondere grootte die naar het westen toe een lange staart had, en omdat wij ook goed waarnamen dat deze ster juist naar het westen toe sneller bewoog dan de andere sterren, dachten wij dat er in het Avondland iets groots gebeurd moest zijn. En weldra lazen wij in de sterren alsof er geschreven stond: 'Bij de Joden is een nieuwe koning geboren, die een rijk zal vestigen dat nooit in der eeuwigheid zal eindigen, en hij zal heersen over alle volkeren der Aarde!’ Wel, wat daar geschreven stond was niet verzonnen, en wij kozen toen onze reis precies volgens de beweging van de ster die ons bij de juiste stad en op de juiste plaats leek te blijven staan, en daar vonden wij werkelijk een geboorte waarbij alle mogelijke wonderen waren gebeurd, zodat wij geen moment konden twijfelen of we wel op de juiste plaats waren. Toen was dus onze uitleg van de sterren helemaal juist; voor de juistheid van de volgende en latere zouden wij eerlijk gezegd niet volledig in kunnen staan. Zo is het dus gesteld met onze sterrenwijsheid.’

[Opmerking: hierbij moet gezegd worden: de drie wijze lieden hebben dit niet berekend, maar ze zagen {lazen} in het westelijke land aan de hemel een bijzondere positie van de sterren!]

Elders in Jakob Lorber staat dat de geboortester van Jezus GEEN gewone ster was en deze ster was ook niet astrologisch te interpreteren. Het was op zichzelf al een wonder voor de toenmalige bewoners, om dit schouwspel - dat zeker niet onopgemerkt kon blijven, daarover na te denken.

 

Inderdaad wordt nog steeds op 6 januari het feest van de Heer [drie koningen = DRIE WIJZEN] gevierd [vooral ook in Rusland}, de 13e dag gerekend vanaf 25 december. Maar op 6 januari wordt feitelijk niet herdacht de geboortedag van Jezus, maar wel herdacht, dat 9 dagen na de geboorte van Jezus (vanaf de vermeende 25-12) vooral de drie wijzen uit het Oosten Hem grote eer betuigden, speciaal in Rusland,    {2000 jaar geleden op 16 januari} - [zie Jeugd van Jezus!] –

 

Ik ben zeker geïnteresseerd in de software die deze berekening maakte [betreft de Maanstanden dan!]. Er zijn – zoals in de vorige uitgave vermeld – ook nog andere aanwijzingen, dat de Heer evenwel in het jaar 1 vóór de officiële jaartelling vanaf Chr. geboren kan zijn. Misschien kun of wil je de volgende data uitrekenen: - 1 v. Chr., -7 v. Chr. en – 8 v. Chr. en 1 n. Chr. [wat de Maanstanden betreft! Want de Heer is bij een opkomende volle Maan geboren!] – en hierbij niet te vergeten de Maanstanden in het door jouw genoemde jaar rond 7 januari.

 

Het is de vraag of het sterftejaar van Herodus volgens Josef Flavius wel op 4 v. Chr. viel. Daarnaast vermeld de Bijbel, dat Jezus begon in het 15e regeringsjaar van keizer Tiberius [dat was in 28/29 n. Chr.!] – {Jezus was toen ongeveer 30 jaar}. Dit laatste spreekt meer voor zichzelf, - Bijbels gezien dan -, meer voor -1 v. Chr. De Romeinse jaartelling loopt echter niet helemaal synchroon, men kan er niet uit wijs worden - en het blijft onzeker.

 

Erg interessant is jouw verklaring over de regelmatige planetenomloop van  Saturnus en Jupiter van 248 jaren. [248 heeft een analoge relatie met deemoedigheid!]. Volgens mijn berekening zou dan in 1978 ook zo’n omloop geweest moeten zijn [8x248-6, gerekend vanaf 6 v. Chr. Klopt dat? Omdat jij 1943 noemt.

 

Op het internet heb ik wijselijk rondgeneusd over dit getal:

 

[https://de.wikipedia.org/wiki/Zahlensymbolik]: Abrams naam zou 243 zijn in het Hebreeuws en later werd er een H [ =5e letter] aan toegevoegd [Abraham] en werd zijn naam dus 248. Volgens de joodse overlevering is dat ‘het getal van het menselijk skelet en het is dat, wat de mens door deze wereld draagt”. (Ook lastdrager ‘ezel’ als chamor [8-40-200], dat in de Bijbel symbool staat voor de waarde 248, en dat het menselijke lichaam symboliseert.)

 

Evenzo ook LEEM [chemer=248]. Dit zou het getal zijn van de positieve daden, die de mens moest doen, om zijn existentie in deze wereld op te bouwen’; daartegenover staan 365 dingen, die te zijn vermijden. De 248 positieven daden, de activiteiten, worden de ‘mannelijke kant’ genoemd en deze bevinden zich in het lichaam als skelet, dat draagt en beweging mogelijk maakt. Terwijl de 365 negatieve daden het passieve, het ‘vrouwelijke’ symboliseren, dat in het lichaam in de ‘vleselijke kant’ wordt uitgedrukt, die immers ook kwam om de plek van de vrouw op te vullen. (Gen. 2,21). Hier zijn wonderlijke samenhangen bezig. [bron: Biblisch-talmudische Medizin, dr. Julius Preuss] – [Opm. In dit boek wordt bovenstaande zeer uitvoerig beschreven!]

 

UpToDate 2023-2024