IN DE SPOREN VAN JEZUS

                                       zoals geopenbaard aan Jakob Lorber

 

                                     ingezonden door Helmut N. uit Oostenrijk


WAAR LAG DE STAD GENEZARETH ?

 

Gr.Ev.Joh.2/187/6    "Als mijn oude ogen mij niet bedriegen ontdek ik nu al de hoge berg, die van hier uit naar de linker kant, de stad Genezareth dekt…."

 

Deze woorden richtte de oude Romein Markus aan zijn gasten en de Heer, toen het gezelschap met de boot uit de zeebocht op de witte zee was uitgeroeid. ‘Naar links‘ laat zien, dat elke berg zich noordelijk van de bootinzittenden bevond. De zeebocht, waar zich de behuizing van Markus bevond, lag niet ver van Tiberias aan de westelijke kust van het meer van Galilea, en vandaag met de auto slechts enkele minuten opwaarts langs het meer.

 

Genezareth lag dus achter de genoemde berg, Magdala (vandaag Migdal) maar ervoor. Een paar jaar geleden waren wij daar op zoek geweest naar die locatie zonder resultaat, waar het stadje Genezareth zich had moeten bevinden. Het naderende Avondland, het met struikgewas vergroeid terrein en juist nu in een omstandigheid, zoals dat in de Geschriften van Lorber heet, dat de zee-engte destijds daar nauwelijks 10 vadem breed was, ca. 15 meter] en dat had ons geërgerd. Zover wij destijds al vaststelden, was de voortzetting van de grote zeebocht aan de linker kant richting Westen veel breder, dat varieerde van 50-100 meter.

 

Maar dit keer bleek deze onderneming veel eenvoudiger te zijn. Men was begonnen om het gebied daar te zuiveren en landbouwkundig bruikbaar te maken. Alleen de omheiningen van veel prikkeldraad moesten wij vaak bemeesteren – op de rug liggend eronder door al tijgerend. [afbeelding1]:

 

                                   DSC_0078 

Helmut onder door het prikkeldraad…

 

Hier en daar ging het langs diep uitgedroogde grachten, en nu begrepen wij ook de tekst in het 2e deel van het Grote Johannes Evangelie, hoofdstuk 102:10: ‘ …En de knechten begonnen te roeien en na een klein half uur kwamen wij onder de stad Genezareth aan land (Matth. 14:34) De zee vormde bij Genezareth een grote inham en was daar slechts door een nauwelijks tien klafter brede zeearm mee verbonden. Daarom noemde men deze inham ook 'Meer van Genezareth'. Wij stapten aan de linker landtong aan land, omdat de schepen die de zee-engte passeerden en het meer van Genezareth binnenvoeren, tol moesten betalen…

 

De slechts beschreven 10 vadem nauwe verbinding van de zeebocht met de plaats  Genezareth had betrekking op deze waterweg! Zijwaarts ervan was er genoeg plaats, om de korte weg daarheen te bewandelen. Dat de boot van Jezus destijds aan de linker landtong werd vastgemaakt – zoals ook wij ons linkszijdig hielden, lag eenvoudig aan de omstandigheid, dat Genezareth zich aan de linker zijde bevond. Maar dat wisten wij vanaf het begin van onze onderneming niet omdat de gehele omgeving daarmee niet overeen kwam, alsof er überhaupt nog plek was voor maar een klein stadje. De weg voerde min of meer toch door een lang smalle vlakte zonder uitzicht naar beide kanten.

 

genezareth toren

              De  ‘ingang’ door het nauwe ‘kanaal’ naar het voormalige Genezareth

 

Groot was de verrassing, toen wij een dwarsweg naar links een kort stuk opwaarts volgden – en geheel onverwacht voor minstens 6 hectare grote vlakte stonden, dat alleen gemakkelijk naar de linker kant afhelde. Drommels nog aan toe, hier een zo’n enorme grote oppervlakte, we staan plotseling en met open mond voor de plaats, waar eens Genezareth had gestaan! Ja, dat was de gezochte plaats. Over de plaats zelf en diens toekomstige lot lezen wij in het Grote Johannes Evangelie, deel 4, hfdst. 2: 2:

 

"Mijn Nazareth zal men niet meer vinden, wel echter een andere over het gebergte van hier tegen de ondergang (het Westen, de stad vandaag met dezelfde naam- Red.) Genezareth zal uitdoven, alleen Tiberias aan deze kant van het meer zal blijven’. En zo is het ook gekomen, dat er absoluut niets van overgebleven is van het eens existerende Genezareth, en het is in de ware zin van het woord verdwenen.

 

Als er voor tijden nog daarvan wat overgebleven mocht zijn, dan rust het vandaag diep in de bodem. Die is – zoals wij meteen zullen bemerken – eerst voor korte tijd bebouwd en met waterslangen aangelegd worden voor de aanleg van een plantage. Rechtuit, richting het Oosten, zag men een deel van het grote meer, rechts de uitloper van de berg, die Markus in de aanhef had genoemd.

 

16

                       afbeelding 2:  de grote vlakte van het voormalige stad Genezareth

 

Direct ter plekke, maar dan ook werkelijk direct naast het stadje zelf, vond de zee van Genezareth zijn vervolg en het lag slechts 30 meter beneden het stadje.

 

Afbeelding 3 laat dan de droge zeebodem zien welke westwaarts zich nog via de buiging verder loopt waarheen de Heer de volgende morgen naar toe ging, ook begeleid door de hoofdman Julius.

 

  IMG_0099

Afbeelding 3 – de droge zeebodem, die 30 meter onder het stadje lag; op de foto zie je op de achtergrond twee kleine bergen

 

GJE10/18/5
"
Zo bleven wij in volledige rust ongeveer een uur vlak aan de oever van het meer en begaven ons toen naar een kleine heuvel, die zich in zuidelijke richting boven de waterspiegel verhief. Vanaf deze heuvel had men een mooi uitzicht naar het westen, ..."

 

                IMG_0049           IMG_0099

Afbeelding 4 - "de prachtige vergezichten naar het Westen"

 

Op de achtergrond zie helemaal boven Corazim liggen. De zee is rondom de berg zuid westwaarts haar verloop ook daadwerkelijk verder gevolgd en deze vlakte op de voorgrond bewaterd.

 

In het volgende hoofdstuk van het Grote Johannes Evangelie, boekdeel 10, hfdst.19:6  voert de Heer ons weer op de berg (nota bene dezelfde berg – Red.), waar het stadje Genezareth zich bij aansluit: ‘Na het ochtendmaal gingen we direct weer naar buiten, maar naar een andere, grotere heuvel, van waaruit men niet alleen de baai van Genezareth, maar ook een groot deel van het Meer van Galilea kon overzien..."

 

Ook deze aanblik is ons vrienden van de JLB in afbeelding nr. 5 geschonken. Zo hebben wij allen dit keer weer aan de hand van Jezus levendig voor ogen aangedragen gekregen, waar de aardse wegen van de Zoon van God had plaatsgevonden en in welke hoedanigheid – de nu ook al sterk veranderde – topografie.

 

   IMG_0093

Afbeelding 5 – blik naar het oosten over de voormalige grote zeebocht en het meer op de achtergrond. Deze foto werd weliswaar boven Migdal genomen, komt echter geheel overeen met de bijdrage, omdat Jezus op een hogere heuvel is gegaan. 

 

IMG_0096

De grote vlakte waar eens Genezareth heeft gestaan met een gedeelte van de berg rechts en het meer op de achtergrond. Zicht op het meer van Galilea vanuit het oorspronkelijke Genezareth -

 

UpToDate 2024-2025