Spijziging vijfduizend

 

De oorspronkelijke naam is Magadan dat water van het geluk betekent – want in Tabghe spijzigde de Heer 5000 mensen en in een latere periode zei Hij tegen Petrus vlakbij een Mensa-Christa-rots aan een oever (nu met een kerk er om heen gebouwd): Petrus, weidt Mijn schapen. Aan het knooppunt van de traditionele wegen naar Syrië, Phonicië, Klein – Azië en Cyprus gelegen, beschikt Kapernaum nu over een moderne infrastructuur. Elders staat weer, dat het aantal mensen dat gevoed werd was vierduizend mannen en eens zoveel vrouwen en kinderen, die niet meegeteld werden, dus in totaal achtduizend personen - Matth. 15:38 –

 

Dit was op de berg boven het meer van Galilea, waar men de kerktoren van Sidon en Tyrus kon zien. Er waren slechts vijf gerstebroden en twee gebraden vissen. Men vulde twaalf van die grote korven met de overgebleven brokken gerstmeelbrood - Matth. 14:20 - en er hadden ongeveer 5000 mannen gegeten, vrouwen en kinderen niet meegerekend - dus wellicht het gemiddelde drievoudige van 5000 = 15.000 personen. Daarna ging Jezus helemaal alleen op een dichtbijzijnde kale berg en bad om Zijn vleselijke mens nog sterker te verenigen met de Vader. En Jezus zag zijn discipelen bij de heldere maneschijn op het schip dat al midden op het meer was, want het meer was daar niet zo breed - en Hij zag, hoe zij te lijden hadden van de golven.

 

De zevenbron is zeer waarschijnlijk de historische plek van de menigte – het ligt iets afgelegen, maar aan de andere kant van het Tel Kinneret - slechts een paar honderd meter verder, daar lag het dorpje Genezareth – een verder liggend dorpje Khor dat zich iets hogerop bevond aan de berghang – enkele kilometers lager Kapernaum en Chorazim – naar de grote stad Magdala was het wel een uur lopen – het huidige dorp Magadan-Tabgha, een grote baai (hain) aan de zee – met cypressen, acacien en eucalyptus, siert naast de kerk van broodvermeerdering, ook een klooster en een gasthuis. Dat Tabgha de plek van de spijziging als zodanig werd vereerd – in de omgeving van de bron birket ali ed daher, een van de 7 bronnen van Tabgha, dichtbij aan de stad naar Kapernaum, zag men tot in de 19e eeuw slechts nog enige muurresten.

 

Chirbet el minje = het vroege Genezareth – de zeven bronnen: ain et tabgha – brood = lechem = 30-8-40 = 78 en 5 broden = 390 = hemel = sjamajimBetsaida werd door de tetrarch herbenoemd als julias. De spijziging van 4000 bij tel hadar in de buurt van Bet Saida – Bet Saida ligt 2 km stroomopwaarts op een heuvel aan de oostgrens van de Jordaan. Jezus bereikte het huidige Tabgha op de Via Maria 2 kilometer van Kapernaum. De 7 bronnen, waar Simon, Andreas, Jakobus en Johannes met Jezus waren. 7 bronnen = Heptabegon (een dorpje) waaruit Tabgha ontstond met een warme waterbron van 26 graden aan de voet van de Eremosberg, dat nu nog bestaat. Volgens het GJE is de plaats van de spijziging elders geweest!!!! Bron: GJE2-95, 2-173

 

UpToDate 2023-2024