DE SPECHT

Alle dingen in de natuurlijke wereld hebben een geestelijke achtergrond. Dit zijn dingen die altijd in onze eigen geest aanwezig zijn en op een natuurlijke manier worden gepresenteerd. Er zijn veel dieren met bepaalde eigenschappen [kenmerken] in de natuur. Zo hebben vogels met hun spitse snavel scherpzinnige eigenschappen. Daarom hebben vogels een verbinding met het intellect. [Opm. Mensen met lange, smalle neuzen hebben meestal een scherp verstand! Ė Merc.]

 

De duiven laten zich goed dienstbaar maken. Ze werden vroeger vaker gebruikt dan de boodschappers. De duiven moeten gezocht worden in samenhang met hun goedheid en de waarheden van het geloof. De raaf echter met zijn valsheden.

Elk ding heeft zijn karakteristieke eigenschap. En ze vervult in de geestelijke wereld een gelijkwaardige functie, zoals op Aarde zulke dingen eveneens een gelijkwaardige positie bekleden.

 

Onderzoeken we de betekenis van een dier [ook de mens heeft nog veel van zulke eigenschappen in zich uit de wereld van de mineralen, planten en dieren!], dan kunnen we ons richten op hun oorspronkelijke begin, omdat de geestelijke betekenis in de eerste plaats eerst afhangt van hun toepassing en dan verder wordt bepaald. [zie ook Hemelse Gechenken deel 1, hfdst. 40]

 

Het algemene voordeel van vogels is nu deze, dat zij schadelijke dieren elimineert. Hiermee hebben we een overeenkomst gevonden, want de belangrijkste taak van het verstand bestaat hieruit om het gemoed te zuiveren van boosheden en onjuistheden. In de vogelgeschiedenis nemen we daarom het vogeldier de specht als voorbeeld:

 

†††††††††††††† ††††††††† Middle-spotted Woodpecker - HungaryCS4E4424 (16224259449) (cropped).jpg

 

De spechten doden de kleinste roofdiertjes, want deze wezentjes beschadigen de bomen. De specht staat volgens Swedenborg voor het verstand[evenals ook alle andere vogels]. Het verstand lost hier de onenigheden op en verhindert, dat de groei van inzichten wordt belemmerd. De specht heeft niet zonder een geestelijke reden rode veren op zijn kop. Wanneer er bij Swedenborg sprake is van een boom [ook als de vogels hun nesten daarin hebben], betekent dit, dat er een bepaalde vorm van inzicht is.

In vroegere tijdenwerd aan de specht 'goddelijke eer' bewezen. Op Kreta wordt gezegd, dat er nog een grafgrot zou moeten zijn, waarbij daarboven de inscriptie stond: "Dit is het graf van PICUS, die ook ZEUS is. PICUS betekent hier SPECHT. Alle dieren in de Bijbel hebben volgens Swedenborg een specifieke betekenis. Vroeger kregen de 'heilige' spechten namelijk veel belangstelling. In het oude ItaliŽ waren er verschillende steden die de naam PICUNUM [stad van de spechten] droegen, waarvan de legende vertelt, dat ze door tweelingen zijn veroorzaakt.

 

De afbeeldingen, die destijds in de kerk van Noachs geslacht in gebruik waren en die illustratieve analoge betrekkingen en betekenissen hadden, waren in latere tijden, toen de in wetenschap de betrekking met de wereld der analogieŽn verloren was gegaan, blijkbaar ook het geval met de specht.

 

De specht pikt zolang, totdat hij resonantie krijgt. Ze is een vindingrijke vogel, dat altijd teruggaat naar haar wortels, wanneer ze niet in balans is.
 

UpToDate 2023-2024