Slaap 1/6 deel van de dood  

 

Vaak zegt Jezus in de Lorbergeschriften: ‚Ik zal hier nu alleen waken! Want de Heer mag niet slapen noch rusten; want de slaap en de volledige rust zou het wezen dood en ondergang opleveren! Want zou de hele wereld slapen, dan nog waakt de Heer en behoudt alle wezens! “ – Jezus gaf 2000 jaar geleden, zoals ook in de Bijbel regelmatig Zijn leerlingen en het volk in Palestina aanwijzingen en zei Hij: ‚de overledene slaapt alleen maar!  

 

Bij Lorber zegt Judas Ischariot: „Heer, als dat zo is, dan moet de mens de slaap juist mijden als de pest, want tijdens de slaap rusten er toch ook een aantal levenskrachten, al zijn het dan ook uiterlijke!' [GEJ.01_220,12]

[13] Antwoord Jezus: 'Zeker! Daarom zullen langslapers ook nooit zo bijzonder oud worden. Wie zijn lichaam in de jeugd vijf uur en als oudere zes uur slaap gunt, zal ook meestal een hoge ouderdom bereiken en lang een jeugdig uiterlijk behouden, terwijl een langslaper gauw veroudert, een rimpelig gezicht en grijze haren krijgt en er op latere leeftijd als een schim uitziet.

[14] Zoals het lichaam echter door te veel slaap steeds meer afsterft, net zo en nog veel sterker uit zich dat bij de ziel, als ze steeds meer nalaat om volgens Mijn woord en wil bezig te zijn.

Zachte bedden maken de mens week en ontnemen hem de nodige kracht voor de ledematen, en een te lange slaap verzwakt de ziel en de spieren van het lichaam. De natuur van de mens is als een zuigeling, die het beste gevoed wordt door de moederborst. De kinderen die lang gevoed werden aan de borst van de sterke moeder -vooropgesteld, dat zij van nature zo gezond en onbedorven is als een Eva -worden reusachtig sterk en de strijd met een leeuw zal hen niet vermoeien.  [GEJ.03_211,06] –

[vraagt Cyrenius] [GJE4-54:4]: "Maar wat is de slaap dan eigenlijk? Hoe en waardoor ontstaat die?" [5] IK zeg: "Moet je dat dan ook weten? Nu goed dan, als je het met alle geweld wilt weten dan moet Ik het je toch vertellen, luister dus!... enz.  - [1] (DE HEER:) 'De mensheid ligt nu in een uiterst donkere nacht begraven en slaapt een slaap der doden; al hun kennis is een ijdel dromen en niemand weet de ander te zeggen hoe het zit…‘. [GEJ.05_118,01] 

 

Opmerking: Het hebreeuwse woord voor paard is ‚Soes‘ [60-6-60 =visueel 666] en volgens Swedenborg [uit de leer der overeenkomsten] staat het paard voor het intellect van het denken, d.w.z. dat ons verstandelijk denken [uit de intelligentie quote!] bij het sterven eveneens meesterft. Het getal zes staat volgens Swedenborg voor het lichamelijke verstand als katalysator [6 is in het Hebreeuws slechts een verbindingsteken], maar zeker niet voor het wijsheidsdenken uit het hart! Daarom hebben ruiters hiermee een verbinding, d.w.z. ‚hoog op het paard zitten betekent immers ook een analoge verhoging van het verstandelijk denken!] – wat vaak waargenomen wordt.

 

Ook de slang [Hebreeuwse letter voor Samech met haar overeenstemmende 15e letter en getal 60 [10 x 6!] betekent ‚hoog intelligent‘ en ‚zeer listig‘ vanuit het zinnelijk leven in elke relatie tot dierenwereld!]. In Jakob Lorber heet het, dat de droom 1/6 deel van de profetie is, maar ook 1/6 deel van de slaap der dood; dat betekent hier dus 60 x de slaap. Dienovereenkomstig betekent het precies zo, dat de mens na zijn sterven [doodgaan] 60 x sterker ‚wakker‘ zal worden. Zo zal het bewustzijn aan gene zijde 60 x sterker zijn in alle dingen, dus ook in de bewuste kennis 60x sterker, zoals 60x sterker weten hoe zijn vrienden, kennissen en familie zijn. 60 x sterker weten, hoe hij zelf is! De Emmausgangers zijn de waarheidgangers. [Hebr. E-MeTh = Waarheid]

 

Zegt Jezus tegen Robert Blum: ‚Wanneer het lichaam bij jou soms jeukt, wees dan helemaal blij en bedenk, dat Ik dat bewerk en Ik laat je daardoor zien, dat Ik jouw lichaam helemaal gezond maak en het begint in je aderen nu al gezond te worden. Was je in de avond koud voor het slapen gaan en ga niet op je rug liggen – en onthoudt, dat Ik je lichaam Zelf in orde breng, en de aandrang zal daarom ook tegelijk al weggaan‘… [Hemelse Geschenken .03_56.08.11,05]

 

De Bijbel: De slaap is een natuurlijke dwang. De nacht is alleen maar voor de slaap geschapen. Alleen bij God bestaat er geen slaap, want zie!: het sluimert en de Hoeder van Israël slaapt niet. [Psalm 121:4]. Abraham stond in de ochtend meestal vroeg op.  [Genesis 22:3] Koning David had gezongen: ‚ik wil de dageraad wakker, zij niet mij!‘ [Psalm 57:9]. Zie ook Psalm 17:15.

In ieder geval moet men overdag niet langer slapen dan zoals een paard doet, d.w.z. een paard heeft 60 ademhalingen per half uur. Een reiziger in Arabië heeft eens waargenomen, dat 60 ademhalingen van een paard meer dan een half uur duurden.

De apostel Paulus vermaant de bewoners van Korinthië: ‚laat ons blijken dat we als dienaren van God in het werk en in het vasten waken; en Paulus was zelfs ‚in gevaar‘, in het werk, veel wakker en vastte veel. [2 Ko.6:5] Job klaagt: ‚ik draai mij genoeg  tot de schemering!‘  [Job 7:4] De slaap en droom zijn een gunstig teken voor de zieke, en slaapt hij, dan zal het met hem beter gaan. [Joh.11:12]

 

Talmudische Geneeskunde: ‚Slaap en dood zijn in principe niet van elkaar te onderscheiden, ze verschillen slechts in gradatie, vooral wanneer de aparte organen onder elkaar zwakker functioneren; maar de slaap is slechts 1/60 deel van de dood, het is als het ware een voortijdig naar beneden gevallen onrijpe vrucht, en dat in vergelijking tot de rijpe vrucht, de dood. De diepste [doodgelijkende] slaap is de Thardemah Marmitha. De slaap heeft invloed op de maag; want moeheid na de warme maaltijd is een bekend verschijnsel. Slechts matig eten brengt een gezonde slaap‘. 

2 puppies slapen

                           alle wezens slapen, of het nu mensen of dieren zijn

 

Hildegard von Bingen: ‚Het beenmerg van de mens groeit tijdens de slaap. Want als de mens slaapt, dan wordt zijn beenmerg heropgebouwd en groeit het, en als hij waakt, dan vermindert en verzwakt het enigszins, zoals de maan tijdens het wassen toeneemt en bij het afgaan afneemt en zoals de wortels van de planten in de winter groeikracht in zich hebben, die ze in de zomer tot bloemen doen uitschieten. Want als het beenmerg door het werk vermoeid is of door wakker verzwakt, dan wordt de mens door vaak overmand en valt hij gemakkelijk in slaap of hij nu staat of zit of ligt, omdat zijn ziel die nood van zijn lichaam gewaar wordt. Want terwijl het beenmerg door waken verzwakt en uitgeput wordt, wekken de krachten van de ziel weldra een zeer zachte en aangename wind op vanuit het beenmerg. Deze doorwaait de aders van de hals en de hele nek van de mens, trekt naar de slapen en bezet de aders van het hoofd. Zo onderdrukt hij de levendige waaiende wind van de mens, zodat die mens er dan bijligt als iemand die zijn lichaam niet meer voelt, noch er van bewust is en er niet meer over kan beschikken. Noch van zijn verstand, noch van zijn gedachten, noch van zijn zintuigen is hij zich dan bewust. Alleen zijn ziel zendt de levensadem in en uit, zoals zij ook bij een wakende mens doet. Zij houdt hem in stand zowel in slapende als in wakende toestand omdat zij zowel in de mens is terwijl hij slaapt, als terwijl hij waakt. Zo valt de mens, zoals gezegd, in slaap. Dan doet de ziel van die mens met haar vereende krachten het beenmerg van die mens groeien en versterkt het en door middel ook van het beenmerg versterkt ze de beenderen en maakt ze dat het bloed stolt. Ze brengt warmte in het lichaam en zet de afzonderlijke ledematen aaneen. Ze verruimt de wijsheid en kennis in die mens door een opgewekt leven. Zo heeft de mens terwijl hij slaapt een grotere inwendige warmte dan wanneer hij waakt, want als de mens waakt, wordt zijn beenmerg verdund, vloeibaar en troebel. Om dit tegen te gaan slaapt hij. Als hij daarentegen slaapt, brandt zijn beenmerg omdat het dan groeit, vet wordt en wit.

 

In het Grote Johannes Evangelie [Lorber] 5-169 benadrukt de Heer: ‚dat, als wij mensen met onze nachtrust een andere ligging op het ledikant zouden toepassen, wij wel ca. 30% langer zouden kunnen leven. In het volgende bulletin daarover iets meer!

 

Jakob Lorber vermelde Geschriften - Biblisch-talmudische Medizin, Hildegard von Bingen [Causae et Curae], zie verder onder ´Maan & Aarde´ [deel .01_062,17]

UpToDate 2023-2024