Pleegde Simson zelfmoord?

 

Simson was één der Richteren [analoog met de Heer] van Israel [de Kerk]. Er wordt geschreven, dat Jehova de Israëlieten veertig jaar in de hand der Filistijnen gaf. Het getal veertig duidt, zoals steeds in de Bijbel, de verzoekingen aan, waarin de Kerk gebracht wordt door het optreden der genoemde boosheden en valsheden.

De afgod Dagon der Filistijnen was een beeld, dat gedeeltelijk de gedaante van een vis had. [De letter N betekent in het Hebreeuws ‘vis’!] Door een vis worden de dingen van het geheugen uitgebeeld. Het woord ‘Filister’ heeft in de Duitse taal de betekenis gekregen van een bekrompen, kortzichtig mens, die zijn meningen hardnekkig vasthoudt, en in vormen en conventies het hoogste ziet.

 

Manoach, de vader van Simson, was een Daniet. De stam van Dan woonde aan de grenzen van Kanaän. Hij beeldt hen uit die aan de grenzen van de kerk zijn. Dat Simson juist uit de stam van Dan geboren wordt, betekent in de staat der verzoeking met een leidende positie en voor nieuwe waarheden onontvankelijk. De nieuwe waarheden echter, worden juist geschonken aan hen, die schijnbaar in het geheel geen centrale positie in de kerk innemen, maar aan de grenzen van de kerk leven. Dit wordt ook hierdoor uitgebeeld, dat de Heer in Gallilea predikte en in Gallilea aan de discipelen verscheen, terwijl Hij in Jeruzalem gekruisigd werd

 

Door de geboorte van Simson wordt uitgebeeld de ‘nieuwe waarheden’ in de kerk! De engel verschijnt eerst aan de vrouw van Manoach, de vader van Simson. Deze deelt het haar man mee. Manoach aanbidt de Heer en smeekt om een nieuwe verschijning. Wederom verschijnt de engel een tweede keer aan de vrouw. De vrouw roept dit keer haar man, zodat ook deze de engel kan zien en spreken. Er wordt aan de vrouw bevolen dat zij geen wijn noch sterke drank [het redeneren over de leerstellingen van het geloof en zich daardoor in de onjuistheden storten!] zal nemen, en niets onreins eten. Drinken betekent hier het tot zich nemen van waarheden, of in tegengestelde zin van onjuistheden; evenzo betekent eten het tot zich nemen van goedheden, of in tegengestelde zin boosheden. Er wordt hier gezegd, dat zij die nieuwe waarheden uit de Heer ontvangen hebben, en zich er voor moeten hoeden, valsheden en boosheden tot zich te nemen, omdat zij anders de nieuwe waarheden zouden verontreinigen.

 

Toen Simson gevangen werd genomen door de Filistijnen, moest hij dagelijks in een molenwiek rondlopen, en deze draaiend houden voor het vermalen van graan. Dit was een zeer onterende en slaafse arbeid, die Simson in blinde toestand moest doen. [want de Filistijnen hadden zijn ogen eruit gehaald] - Hij was blijkbaar nog niet zijn gehele kracht verloren, anders had hij dit niet meer kunnen presteren. Bovendien groeiden zijn haren weer aan. Maar God had hem wel verlaten.

 

De Filistijnen hadden zijn haarvlechten Simson ontnomen – dus niet al zijn haren. De haren staan symbool voor energie, kracht, uistraling. De naam Simson betekent: ‘werking van de zon’. Deze werking werd uitgeschakeld door Delilah – [nachtvrouw] – hier zien we een symboliek van dag, of overdag [de Zon] en tevens avond, nacht [de Maan] {Delilah}

                                   https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTNAWcuZM_Je4jiDSFXaqq7OB9JA9_qWiLgxyx1LVQpXpizgNa1

 

Toen Simson de Heer vroeg of hij nog eenmaal zijn kracht mocht terugkrijgen om het heidense volk in en op de tempel in een keer met het hele gebouw mocht doen instorten, werd zijn gebed verhoord; daarbij werden er meer Filistijnen gedood dan hij in zijn leven had gepresteerd. Dat ook hij hierbij zou sterven was hem wel bewust en ook toegestaan door de Heer om zijn uiteindelijke doel te vervullen. Simson was 14 jaar lang Richter over zijn volk. Zijn daad was dus geen zelfmoord, maar een laatste vervulling van Gods wil!


 

UpToDate 2024-2025