Onthoudt u van alle schijn des kwaads

 


 UpToDate 2023-2024