Vrouw uit hardnekkigste deel van man

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: De vrouw is ontstaan uit het meest hardnekkigste materiële deel van de mens. Het hardnekkig geestelijke, het meer zinnelijke, trotse, en hoogmoedige van de man, was door Gods wijsheid en macht uit de man gescheiden en in een voor de man gelijkende vrouwelijke vorm uitgebeeld. De vrouw is uit de man afkomstig, en staat met hem in levendige overeenkomst, waardoor het ook gebeuren kan en gebeurd, dat aan het einde man en vrouw één worden. [volgens de Bijbel]

 

Hoewel het vrouwelijk wezen dus het hardnekkigste deel van de man is, zo zal echter tijdens de sterke beproeving in het leven aan het einde ook een meer zachter geestesdeel van de man geheel en al gelijk worden [zijn]. De leem betekent de liefde van God en de rib de genade en erbarming. Op de Aarde was er nergens een materieel paradijs in een van de vruchtbaarste omgeving van de wereld, dan in het land van Eden, waar middenin de vier grote rivieren, in Azië. “zie, jullie land is het oude Eden, waarin Adam en Eva zijn geschapen worden. Ze moesten deze omgeving na hun zonde verlaten. En het was tot op onze huidige mensheid ook nooit door mens gevonden worden en bewoond! En zo zal het van nu af aan ook nog door niemand gevonden worden.

 

En de plaats, die Adam en Eva gegeven waren om te wonen op de gronden van hun land, was een dal en er was een tuin en werd het paradijs genoemd; en dat was het land dat later van melk en honing overvloeide; het was ook de plaats, die in de grote tijd der tijden, de daden der eeuwige liefde, en Bethlehem heet.

 

Toen Adam zondigde, werd hij krachteloos en verloor hij de heerschap over alle dingen in de natuurlijke wereld en hij was dan genoodzaakt, met hulp van de matte schijnsels van zijn verstand, zich in het zweet van zijn aangezicht zijn boterham fysiek en nog meer geestelijk te verwerken en te verwerven. De geesten in de hemel en engelen drinken ook daar en verrichten daar ook hun levensbehoeftes. Verder genieten de hemelse echtparen – net als op de Aarde – hun hemelse huwelijksvreugden, maar dan in de grootste volkomenheid.

 

In de vrouw ligt dus de gehele liefde van de man verborgen, zoals omgekeerd de vrouw in zijn ordening [BM] zeker niet machtiger leeft als haar hart die in overeenstemming is met die van haar echtgenoot.

www.zelfbeschouwing.info