Maan bevat water en zuurstof

 

panorama1.jpg

een droge en eenzame woestenij op de achterkant van de maan

 

Helmut uit Oostenrijk geeft antwoord

 

Ik heb mezelf vaak een soortgelijke vraag gesteld, maar ik heb nooit enige twijfel gehad. De goddelijke openbaring is daarvoor te overtuigend en omhult mensen met liefde.

Een kennis van mij, een Dr. in de astronomie, legde me ongeveer 20 jaar geleden met zekerheid uit dat onze zon de enige ster in het heelal is die om de planeet draait. Maar heden ten dage zijn er al duizenden planeten ontdekt...

 

Zo ziet het er in werkelijkheid uit: de betrouwbare bevindingen van vandaag zijn de erkende fouten van morgen!

Tot nu toe werd de maan van water en lucht ontzegd, maar een paar jaar geleden werden beide ontdekt op de bodem van diepe kraters - zij het dan nog maar in kleine hoeveelheden en het water was bevroren.

 

Er is nog steeds geen "verzekerde" kennis over de achterkant van de maan, aangezien al het onderzoek aan de voorkant van toepassing is, en waarvoor men daglicht nodig heeft. De ruimteschepen omcirkelden de achterkant van de maan daarom grotendeels in het donker.

 

Dat men de achterzijde van de maan verwaarloosde werd ja verwaarlozen moesten - heeft ook te maken met het feit dat er vanaf daar geen verbinding was met het grondstation. En ding staat echter wel met zekerheid vast, dat namelijk de achterkant van de maan compacter en steviger is dan de voorkant, die naar de aarde toe is gericht.

 

Dat wijst erop dat aan de keerzijde andere omstandigheden heersen, zoals een onderlaag van lucht en vloeistof, maar ook kleine levensvormen; precies wat deze achterkant ook compacter maakt.

 

Aan de kust van de Gallilese Zee in de grote baai tussen Magdala en Kis, spreekt de Heer ook tot lokale vissers over de rode planeet Mars, die zojuist overgroot aan de hemel is opgestegen.

 

Maar Hij zegt niets in Zijn verklaring dat erop zou wijzen dat de planeet in die tijd bevolkt was met mensen! Integendeel, Mars is de armste van alle planeten, ervaren we.

 

We weten uit beschrijvingen van het hiernamaals dat er wel mensen op Mars waren die nu wachten en begeleid worden om op aarde opnieuw geboren te worden met ook de mogelijkheid om later kinderen van God te worden en daarin hun zaligheid vinden als geestelijke leden van n grote geestelijke vereniging.

 

De planeet Mars zal nog wel veel meer mysteries onthullen dan de weinige planeten die tot nu toe zijn ontdekt vanuit de geselecteerde landingsplaatsen. In vroegere jaren werden satellietopnames van planeten berekend ingekleurd en in hoeverre dat vandaag nog steeds het geval is weet ik niet.

 

Onze menselijke onzekerheid kenmerkt zich vanwege de schijnbare verschillen in eerdere ontdekkingen en wat volgens de Openbaringen ons nog te wachten staan, dat zijn de struikelblokken en de toetsstenen die op onze weg worden gelegd om ons geloof en vertrouwen nog meer te versterken.

 

Deze struikelblokken zullen worden weggenomen op het moment wanneer de Heer dat nodig acht.

 

 

UpToDate 2023-2024