De eerste Romeinse volkstelling

De ‘eerste telling’ moet onderscheiden worden van een tweede volkstelling waarover Lucas het heeft in de Handelingen en waarvoor de joodse geschiedschrijver Flavius Josephus het jaar 6 n. Chr. opgeeft.

 

De Farizeeër Gamaliel verwijst naar deze tweede telling tijdens een dramatische discussie binnen het Sanhedrin met betrekking tot de apostelen : «In de dagen der volkstelling stond Judas de Galileeër op en sleepte een grote menigte mee» (Hand.5:37) met de bedoeling iedereen te intimideren die zich wou laten inschrijven in de Romeinse registers.

 

De Bijbel en Jakob Lorber spreken over een EERSTE TELLING die 14 jaar ervoor geschiedde en dit was astronomisch in het jaar 8 v. Chr. en historisch 9 v. Chr.

 

In goede onderzoeksbibliotheken bevind zich een boek met de naam “Solar and Lunar Eclipses of the Ancient Near East from 3000 B.C. to 0 with Maps”, van Manfred Kudlek en Erich H. Mickler, daarin staat een lijst met alle zons- en maansverduisteringen, die in de jaren voor de christelijke 0-telling vanuit Jeruzalem zichtbaar waren.

 

Een maansverduistering in het jaar 9 v.Chr. was op 3 augustus 9 v.Chr. en op 28 november 9 v.Chr. Hierover mogelijk meer aandacht in een van de volgende bulletins.

 

 

 

UpToDate 2023-2024