Dronk Jezus witte of rode wijn?

           Afbeeldingsresultaat voor foto glas rode wijn

 

Vraagstelling: welke kleur wijn dronk Jezus?

Alvorens daarop antwoord te geven heb ik in de gehele Bijbel gecheckt, of er überhaupt wel sprake was van witte wijn. Ik ben het echter nergens tegengekomen, maar dat zegt nog niets over het bewijs, dat Jezus geen witte wijn gedronken zou kunnen hebben.

Overal in Israel wordt – na witte wijn – wel meestal rode wijn gedronken. Dat is de publieke opinie. De wijn wordt rood als de schil van een blauwe druif na het persen niet wordt verwijderd en op de most blijft liggen. Een wijn kan ook rood worden van druiven met rood sap. Maar in bijna alle gevallen is het sap van een druif echter blank… In het oude Israël werden de druiven in een perskuip getreden. In de meeste gevallen bleven de schillen aanwezig in de most en ontstond er een rode getinte wijn. 

 

Wat zegt Prediker 23:31 over de wijn: ‘Zie den wijn niet aan als hij zich rood vertoont, als hij in den beker zijn verve geeft, als hij recht opgaat’. Hij is roodachtig van ogen door den wijn en wit van tanden door de melk. [blijkbaar hier dus rode wijn vanwege deze tegenstellingen!] Hij wast zijn kleed in de wijn en zijn mantel in ‘bloed’ van wijndruiven. [dat verkleurt] Gen. 49:11, 12. Rode wijn werd in het Joodse land voor de beste en de sterkste wijn gehouden. In Israel was het meestal dus rode wijn die daar werd gemaakt, zoals blijkt uit verschillende Bijbelversen: Jesaja 27:2 ‘te dien dage zal er een wijngaard van rode wijn zijn…’

Dit betekent dus niet altijd dat alle wijn per se rood was. Maar het grootste deel van de wijnen in de oude wereld was echter wel rood omdat de schillen mee gistten [fermentatie!]. Bij Egyptische afbeeldingen zijn druiven bijna altijd zwart, en wordt de druivensap en de wijn in het rood of donkerrood afgebeeld. Een beschrijving van witte wijnen is in Bijbelse bronnen niet te vinden.

 

De Bijbel: ‘waarom zijt Gij rood aan Uw gewaad, en Uw klederen als van één, die in de wijnpers treedt? Jes. 63:3 [Ook hier is sprake van rode wijn!] Jozef van Jakob heeft 22 jaar geen wijn gedronken, nadat hij werd gescheiden van zijn broers. Zijn broers hebben nagenoeg ook geen wijn meer gedronken om over deze kwestie te moeten boeten.

 

Men zegt: ‘drink geen wijn na het eten, want je wordt er slaperig van!’ Wijn is goed voor ouderen, niet voor jongeren. Paulus schrijft aan Timoth: ‘je hebt geen water nodig, maar drink nu een beetje wijn vanwege je maag en je regelmatig ziek zijn.’ Een verbitterde ziel geve men wat wijn.

In de gehele Nieuwe Openbaringen wordt niet specifiek over witte wijn geschreven. Bij nadere beschouwing kunnen we het een en ander toch best nog wel grondig analyseren en de geestelijke overdrachten daarvan begrijpen. Het zou erg jammer zijn het een en ander zonder meer uit te sluiten. Want aan het drinken van lekkere wijn, vooral rode wijn [de levenskracht van het leven = [vinum vitam], daarmee wordt de rode kleur geassocieerd.

De Heer in Jakob Lorber in GJE1-11:19: ‘Want zoals Ik het water in wijn veranderde, zo zal ook door het woord uit Mijn mond het natuurlijke zinnelijke van de mens in de geest veranderd worden, als hij tenminste daarnaar leeft! Rood is de kleur der zinnelijkheid.

 

GJE1-63:6: ‚…Deze wijn versterkt de liefde wel, als deze zich reeds in de mens bevindt; heeft een mens echter geen liefde maar alleen het boze in zijn hart, dan wordt dat boze net zo in hem versterkt als de liefde nu in jou versterkt werd, en hij verandert in een volkomen duivel….’

 Jezus legde het Heilige Avondmaal uit in de Geestelijke Zon: ‚Het Lam, een spijze al ware het Mijn hart, - ‚het brood, voedsel al ware het Mijn Liefde en erbarming, - ‚de wijn, een drank uit Mijn oneindige overvloedige Wijsheid – GZ-2-8:7

 

In HIG2-44 accentueert de rode wijn de Heer: 'Neem rode, ongerichte wijn en olijfolie, die puur is, en wrijf over je borsten, ledematen, rug, nek, avondhoofd en vooral over de slapen. En dat in geloof en vertrouwen op Mij, dan zul je snel weer sterk en gezond worden! De zogenaamde zwavelzuurether is eigenlijk niets anders dan een zuiverste wijn- of fruitwijn-geest, en er is geen zwavelatoom daarbij. HIG2-47

 

Volgens GS1-61:4 bestond het avondmaal uit een gebraden lamsvlees, brood en wijn. Evenzo verhoudt het zich met de kelkbeker, die Mijn bloed is [analogie], d.w.z. Mijn woord, dat aan alle volken moet worden uitgestort, evenals het bloed voor alle leden van het lichaam, in de eerste zuiverheid en echtheid, en daarom een pure, echte wijn, maar niet als een onzuivere, meest ongerijpte wijn. ' [HIG2-47] - Robert Blum 2-280: 1

 

Ik zeg je: ‘wees gelukkig en opgewekt, want ik ben met je. Eet en drink [maar een echte wijn, natuurlijk met water]! Omdat het van Mij afhangt, of het eten en drinken je nu wel of niet dient.’ HIG2-48

 

Rode wijn bevat eigenlijk meer antioxidanten [en veel meer dan in witte wijn], die verantwoordelijk zouden moeten zijn voor het gezondheidsbevorderende effect. Hoewel bij de productie van witte wijn alleen maar het druivensap wordt gebruikt, fermenteren de wijnmakers de rode wijn samen met de schil. Deze bevat een grote hoeveelheden antioxidanten vanwege hun kleurstoffen. Deze laatste kunnen de celmutaties induceren en deze dus beschermen tegen kanker. Opgemerkt moet echter worden, dat wijn in grote hoeveelheden zelfs het risico op kanker in mond en slokdarm kan verhogen. Daarom moet rode wijn altijd met water worden gedronken, zoals beschreven in de Openbaringen van Jezus en de Bijbel [uitspraak van Paulus]

 

sItaliaanse onderzoekers hebben mogelijkerwijze ontdekt waarom een glas rode wijn 's avonds zo aangenaam ontspant. Enkele van de meest geliefde rode wijndruiven bevatten in hun schillen het slaaphormoon melatonine Volgens de botanici van de Universiteit van Mailand bevatten in het bijzonder de druiven van de Cianti extra veel melatonine.

 

Ook de Bijbel is hier en door duidelijk, dat rode wijn de voorkeur heeft. Er worden niet zomaar allegorische voorbeelden geprojecteerd, die echter wijzen op rode wijn. Zo ook hier bijv. ‘en het druivenbloed, de pure wijn, hebt gij gedronken’. [Deut. 32:14]. ‘In wijn wast hij zijn gewaad, in druivenbloed zijn bovenkleed!’ – [Jes.16] of: ‘Te dien dage zal er een wijngaard van roden wijn zijn; zingt van denzelven bij beurten. En bij Jes. 27:2 ‘Waarom is dan Uw feestgewaad zo rood, en Uw kleren, also Gij de wijnpers treedt?’...

 

Als nu de hofmeester het water dat wijn geworden was, geproefd had (en hij wist niet vanwaar de wijn was; maar de dienaren die het water geschept hadden, wisten het), zo riep de hofmeester den bruidegom,  [Joh. 2:9] …

                                                https://png.clipart.me/istock/previews/2517/25172165-stemless-wine-goblet.jpg

Het huwelijksverhaal in Kana bevat drie fasen volgens GJE1-10:17

·         ten eerste, het temmen van het vlees [het lichaam];

·         dan [ten tweede] de reiniging van de ziel door het levende geloof;

[die, natuurlijk levend moet blijken te zijn door de werken van liefde, anders is hij dood]

·         ten derde: het ontwaken van de Geest uit het graf van het oordeel.

 

Jezus zei hierover” ,drie dagen na Mijn terugkomst uit de woestijn [nabij Had Nes], dat had plaatsgevonden, moet ook ieder mens de drie stadia doorlopen om tot de wedergeboorte van de geest of tot het eeuwige leven in de grote Kana van het hemelse Galilea te komen.

 

Het spreekt toch voor zich, dat Jezus altijd rode wijn dronk bij zijn discipelen en ten slotte ook bij het Heilig Avondmaal. Jezus: 'Het is hetzelfde met de beker, dat Mijn bloed voorstelt, d.w.z. Mijn woord, dat, eveneens het bloed aan alle volken moet worden uitgestort, zoals het bloed voor alle geledingen van het lichaam ... HIG2-47 ... en deze wijn, dat puur uit Uw hart vloeit, is evenzo Uw ware bloed, waardoor alle begane zonden, die we ooit op Aarde hebben gegaan, van ons zal worden weggenomen ... RB1-148:7 ... Het brood is hier als Mijn lichaam en wijn als Mijn bloed. RB2-280:1

 

[GEJ.09_073,02] Ik zei: 'Jazeker, want brood en vlees zijn een en hetzelfde, zoals ook wijn en bloed, en wie in Mijn woord het brood der hemelen eet en door volgens dat woord te handelen, dus door de werken van de ware, meest onbaatzuchti­ge liefde voor God en zijn naaste de wijn des levens drinkt, eet ook Mijn vlees en drinkt Mijn bloed. Want zoals het natuurlijke brood dat door de mensen wordt gegeten in de mens in vlees wordt veranderd en de gedronken wijn tot bloed wordt, zo wordt in de ziel van de mens het brood van Mijn woord in vlees en de wijn van de daadwerkelijke liefde in bloed veranderd. [Uiteraard is hier steeds sprake van RODE WIJN, omdat deze RODE WIJN VOLLEDIG IN OVEREENSTEMMING IS MET HET BLOED VAN JEZUS] – anders zou dit geen analogie zijn, als hier witte wijn bedoelt zou zijn. 

 

Tenslotte zegt Jezus in : [GEJ.09_166,12] Verder kunnen jullie ook in Mijn naam en in Mijn liefde, die in jullie zelf is, aan degenen die werkelijk in Mij geloven en zich aan Mijn geboden hou­den, van tijd tot tijd brood en wijn geven, als jullie het hebben, ter herinne­ring aan Mij. Wanneer jullie zo’n liefdesmaal onder elkaar houden, zal ook Ik in jullie midden zijn, bij jullie en in jullie, zoals nu met vlees en bloed; want het brood, dat gegeven zal worden door jullie liefde voor Mij, zal hetzelfde zijn als Mijn vlees en de wijn hetzelfde als Mijn bloed, dat weldra voor velen vergoten zal worden. Hoe, dat zullen jullie nog horen. [dat betekent bijv. samenkomsten met Lorbervrienden met gemeenschappelijk eten en conversaties]

 

 

UpToDate 2024-2025