De gigantische reuzen van de berghoogte 

 

Lamech kwam dus uit het laaggelegen bergdal om met Henoch te overleggen over de grote berghoogte en wat hij tot zijn grote verbazing zag: "Adam had een reuzenformaat, deze volmaakte menselijke gestalte en oogverblindende jonge ouderdom, getuigden daar overduidelijk van!" Lamech had er geen woorden voor. Hij was  zeer verbaasd.

 

                                               https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Fencrypted-tbn0.gstatic.com%2Fimages%3Fq%3Dtbn%3AANd9GcRIZ2YCQrcA0WWOq9xCFt6uojQkmxR7RPleJofsqneYDqnHDXU%26s&sp=1669104747Tba6ae8b51d3ddd2c1ab655e238bb5c19a62048e1e44e8119872029c7d83dc47b                                                    

Hij zei: "Ja, geliefde broeder Henoch! Ook al zou je mij er niet op gewezen hebben, dan nog zou het mij onmogelijk hebben kunnen ontgaan dat dit het eerste mensenpaar van de aarde is! De reusachtige grootte, die volmaakte menselijke gestalte en de verblindend-witte hoge ouderdom getuigen daar immers overduidelijk van! (Hui3-89:7)

 

Maar de hoge bergbewoners noemden op hun beurt de mensen van het lage dal kleine mensen, wat al  blijkt als volgt, want Mathaël verzoekt koning Lamech uit de laagte: ‘Lamech, jij buitengewone kleine mens, zeg me wie jij bent en waar jij vandaan komt, opdat ik zal weten hoe men zich tegenover jou en de jouwen moet gedragen! Want zie, ik ben een mens aan wie het nog niet is gegeven, zoals Henoch en zo menig ander, iemands leven te kunnen doorgronden! Daarom moet ik nog vragen en uit het antwoord opmaken wie ik voor me heb. En daarom heb ik ook jou gevraagd mij te willen zeggen wie je bent en waar je vandaan komt!’ [Hui3-101:5]

 

Bisschop Martinus is in het geestelijke rijk in gesprek met de Heer en het thema is de reusachtige gestaltes van de mensen: ‘O Heer, o Heer, vergeef me deze enigszins onsmakelijke opmerking! Ik zie in dat deze niet op haar plaats is in dit hoogst verheven oord. Maar men kan bijna niet anders als je die enorme reuzen ziet. Ik heb weliswaar ook op enkele planeten zoals op Jupiter, Saturnus, Uranus en Miron de ontdekking gedaan, dat de bewoners daarvan groter zijn dan de mensen op de aarde die ik bewoonde, sommige zelfs aanzienlijk groter. Maar wat deze reuzen betreft, tegenover hen zijn alle bewoners van andere planeten parasietmensjes.’

 

‘Als zo' n reus zich op aarde zou bevinden, dan zou hij immers nog aanzienlijk boven de hoogste berg uitsteken! Nee, nee, dat is echt enorm en méér dan dat! Zeg me, mijn liefste Heer Jezus, U mijn God en Heer, waarom deze mensen toch zo verschrikkelijk groot zijn? Ik zou U weliswaar niet veel vragen, maar omdat ik U tot nu toe bij deze beschouwing nog niets heb gevraagd, vergeef me daarom deze eerste vraag. Geef mij genadig een verhelderend antwoord op mijn vraag over deze wonderlijke kwestie!' [BM1-48:3,4]

 

Dat er veel grote reuzen op aarde waren (en misschien hier en daar nog zijn!), lezen we bij Lorber:  'En nu trad de zeer grote Rudomin vanuit de kring van zijn broeders naar voren en stond als een hemelzuil, geheel stijf door deemoed, liefde en eerbied, voor de hoge Abedam.'

 

‘Ondanks deze verlegenheid straalde zijn gehele gestalte toch een echt mannelijke rust en bescheiden verhevenheid uit, welke zich bij geen van de anderen zon sterk, dat wil zeggen zo duidelijk zichtbaar geuit had als juist bij Rudomin, omdat hij wat betreft zijn lichaamsgrootte alle kinderen, Adam inbegrepen, verre overtrof, daar hij een reus was van zestien span (handbreedte) groot en verder, wat al zijn spieren en zenuwen betrof, buitengewoon sterk was.’

 

‘Maar toen deze reus lang aarzelde met spreken en hoe langer hoe meer bevreesd nadacht en vervuld van grote eerbied in zichzelf overlegde wie Degene wel was voor wie hij nu stond en moest spreken, keek de Abedam hem vriendelijk en liefdevol aan en vroeg hem: "Rudomin, waarom aarzel je ten overstaan van Mij, je Vader en God? Wat houdt je hart nog gevangen en je tong nog gebonden? Laat datgene wat voor nu niet geschikt is achterwege; verman je in je hart en spreek! Amen.’ [Hui2-78:03-08]