Religie met betrekking op actuele wereldsituatie

Elk dier en elke plant vertegenwoordigen iets van het geestelijke in de mens. Hoe iemand denkt, gelooft, wil, is, doet, enzovoorts. En dan niet van n, maar van alle mensen. De verleiding is de slang. In werkelijkheid is het wat de mens afwijkend van liefde wil, nastreeft, gelooft, doet, enzovoorts, wat hem verleidt. En materieel is de slang gewoon een dier, dat voor verleiding staat, als spiegelbeeld voor de geestelijke verleiding die in ieder mens aanwezig is en eigenlijk zijn eigen verleiding is, ontstaan door verlangens en wensen, behoeften en genoegens, die afwijkend zijn van wat liefde werkelijk is.

Satan is de naam voor die verleiding in ieder mens. Zodra iemand volkomen naar liefde handelt, is er geen Satan meer. Maar pas op, want hij komt terug, zolang er, in de mens verborgen, nog mogelijkheid tot afdwalen van liefde is, zolang de mens nog niet volledig en helemaal vrijwillig volmaakte liefde zelf is, blijft die verleiding, genaamd Satan, de kop op steken. En in die hoedanigheid is hij net zo intelligent, als de mens van oorsprong uit Mij is, alleen verandert die intelligentie van die mens in sluw en slim, in bedrieglijk. Om Satan te verslaan is het nodig dat de mens zichzelf verslaat, zijn wensen en verlangens verslaat, zijn eigen ik verslaat en dat is een vreemd gevecht in de mens. Want de mens is zelf heel intelligent en vernuftig als het gaat om wat hij wil, wat hij verlangt, wat hij denkt nodig te hebben en hij weet zichzelf vaak vrij te pleiten van zijn eigen van liefde afwijkende gedrag.

Zolang de mens op enigerlei wijze geen ware werkelijke onbaatzuchtige liefde is, blijft hij in zichzelf ook Satan, de verleider, om te doen wat hij wil. Weet daarbij, dat hoe meer iemand het goede, het ware en de ware liefde nastreeft, des te meer de Satan zich in hem roert. Want de macht afgeven is voor ieder mens het moeilijkste en steeds zal Satan dan ook heel heftig die macht willen vasthouden en zich verdedigen met alle middelen. Hij komt opzetten waar het goed gaat. Maar vergis je niet, want dat is het beste wat een mens kan overkomen, omdat daardoor niets in de ziel verborgen blijft, wat de toegang tot de hemel in de weg kan staan. Zelfs het kleinste beetje afdwaling wordt daarmee omhoog gehaald en juist dat kleine beetje is moeilijk om uit te bannen, juist daarom gaat het er dan ook heftiger aan toe.

Ja, Satan in de mens roert zich, want het is tijd dat alles wat diep verborgen zit bij veel mensen, naar boven komt en dat Mijn liefde in jullie allemaal Satan verslaat. En dat kan alleen met jullie samen. Want aan jullie is de vrijheid van keus gegeven en daarmee ook de vrijheid aan Satan.

Gebonden in materie kunnen jullie allemaal tot ware liefde komen en Satan verslaan, door Mij Jezus Christus, jullie God en Schepper. Want Ik heb jullie gered van de eeuwige verdwaling in de duisternis. Ik ben het Licht. Wie Mijn Licht volgt, komt bij de ware liefde uit. De Vader en de Zoon zijn En, de ware wijze liefde, God en Schepper, het Licht van de liefde, de Zoon, volg dat en je verslaat met Mij samen Satan, die in werkelijkheid niets is, dan je eigen wensen en verlangens, je eigen afdwalingen van waarheid en liefde. Hoe klein je afdwalingen ook zijn, des te groter maakt dat kleine beetje macht zich in jou.

Zo is het nu in de wereld, de macht van Satan bundelt zich, om zich tot enorme grootte op te blazen en zie, dat is letterlijk wat mensen doen. Het zaait onrust en verbijstering. Maar Ik ben er bij en geloof Mij, Mijn liefde en wijsheid zorgt voor alle mensen, hoe groot Satan zich ook voordoet, in werkelijkheid van leven is hij niets. Blijf op Mij, op Mijn liefde en haar wijsheid vertrouwen, streef ware liefde na, want Satan is opgeblazen niets, wat voorbijgaat. Laat je niet ontmoedigen door alles wat nu op aarde gebeurt, houd vast aan Mij en vertrouw erop dat alles zo gebeurt, als in Mijn liefde het beste is voor alle mensen. Bron: www.levenhart.nl

Opmerking: De bron is www.levendhart.nl Mag ik weten vanwaar zij haar feitelijke bron heeft? Op genoemde website wordt geen enkele keer een bron vermeld noch een verwijzing naar het Grote Johannes Evangelie, of wat verder een relatie heeft tot de Bijbel. Dit echter vind ik zeer belangrijk!!! Zijn de daar beschreven teksten misschien afkomstig uit Bertha Dudde of Mayerhofer? In de Lorber,- en de literatuur van Leopold Engel kon ik daarover niets vinden. Daarom nog iets uit de Heilige Openbaringen!

De voornaamste fout van de ziel - eigenlijk afkomstig van de influisteringen van de Satan - bestaat daarin, dat, als het haar wat beter gaat, ze zich verwijten maakt - maar geen berouwvolle -, dat ze zich door de pijn heeft laten bang maken en terugdrijven. Had ze de pijn uitgehouden, dan zou ze met de macht van Satan n zijn geworden en met de heerlijkheid van de Heer was het gedaan geweest. Door zulke waandenkbeelden keert ze dan gewoonlijk weer tot nog grotere verdorvenheid terug en in de onderste hel zijn er werkelijk zulken, die deze waan tegen een voortdurende, steeds groter wordende kwelling en pijn in, niet laten schieten en als het ware hun triomf erin vinden om de Heer ook onder de grootste pijn weerstand te bieden. Maar dat doet niets ter zake; er zal nog wel een tijd komen die hen in het nauw zal drijven. En bij wie de hardnekkigheid zo groot is, dat ook de volle maat van het toornvuur hem niet tot terugkeer kan brengen, die zal het zich dan eens moeten laten welgevallen om met zijn centrum, nadat zijn geest is weggenomen, de bekende reis naar het eeuwige verderf te maken, wat werkelijk geen groot verlies zal zijn; want Ik kan voor Abraham ook uit stenen veel betere kinderen verwekken! [Aarde en Maan-58-18] - [] Maar het is de wereld die hen blind maakt, en die is van de satan, die je hebt leren kennen. [] [GJE-2-164-4]


UpToDate 2024-2025