REISVERSLAG van een Lorberlezer

Erhard Gaiduk uit het Bodenmeer [Zwitserland]

 

Nu wil ik (Erhard Gaiduk) eindelijk eens contact met je opnemen,  nadat ik je Lorber-bulletin al geruime tijd heb gelezen. Ik ben 64 jaar oud, vader van 5 kinderen, metgezel van mijn dierbare vrouw Rosi en op onze weg met Jezus toch nog op de een of andere manier jong gebleven. Medio april start ik een zendingsreis door het Duitstalige gebied. Ik heb zojuist het volgende bericht in het mailcircuit verzonden. Ik zou je ook graag willen opnemen in mijn mailinglijst, zelfs dan wanneer je in Portugal woont.

Ik ben van plan om vanaf 15 april een meerdaagse en maandelijkse zendingsreis door het Duitstalige gebied te maken. Daarbij zou ik mijn medemensen opmerkzaam willen maken op de komende gebeurtenissen, zoals deze ons door de zieners en profeten van God voor ogen zijn gesteld.

 
Ik wil vooral gelovigen en (nog) ongelovigen in contact brengen met het onvervalste Evangelie van de liefde van God en wijzen op de veelvuldige geloofsdenkfouten, die in het christendom heersen. Zo bijvoorbeeld in het pseudo-evangelie van een eeuwige verdoemenis en een wraakzuchtige God. Evangelie betekent een vrolijke boodschap! Hoe is het mogelijk dat predikers de mensen willen dwingen te geloven in hun preken over de eeuwige verdoemenis en hen daarmee angstig maakt?

 

De grootste fout van deze predikers over de verdoemenis is tot op de dag van vandaag de onjuiste gedachte, dat de ALMACHTIGE God niet alles zou volbrengen van wat Hij geschapen had, om dit alles te leiden naar de EENHEID in Zijn levensorde naar het EINDE VAN ALLE scheppingen. Als Hij daartoe niet in staat was, dan zou Hij een onvolmaakte God zijn met een onvolmaakte schepping.

 

Maar dat heeft Hij niet, omdat er staat geschreven, dat Hij aan het einde van Zijn scheppingswerk zag, dat het goed was. Hoe kon het ook anders zijn? De mening van de meeste christenen lijkt tegenwoordig die te zijn, dat er een enorme vuilnisbelt in de geestelijke wereld bestaat – namelijk de hel - waar de Schepper zijn mislukte pogingen afvoert. Dat zouden dan de voor eeuwig verdoemden zijn!

 

Welke bekrompen geesten scheppen zichzelf zo’n machteloze GOD? Een God die alleen MET GEWELD op Zijn eigen vergissing kan reageren om te antwoorden op Zijn eigen dwaling (de mensen een vrije wil geven te hebben).

 

Maar de WARE GOD van de Bijbel zegt van Zichzelf dat Hij liefde is. Dat Hij IN en ALS Jezus naar de verloren mensen kwam, niet om ze definitief uit te schakelen, maar om ze te troosten en te genezen. Hij heeft de 99 schapen in de hemel verlaten om die ene te zoeken, die zich gevangen liet nemen in de doornen van de vallende wereld, en uit EIGEN KRACHT zich niet meer kan bevrijden.

 

Moet de goede Herder plotseling verandert zijn in een onverbiddelijke rechter, die geen oog en geen hart meer heeft voor zijn eigen schepsels, die – in het begin al bijna kansloos waren – om er niet in te slagen om een ​​heilig leven te leiden in dit zondige wereldse slijk? Houdt de wijsheid van God op na dit korte aardse leven ? Zal de eeuwigheid voor ons werkelijk na die ene seconde bepaald worden, die wij in het Rijk van de verlorenen moeten beslechten, zonder dat van te voren gevraagd wordt naar onze toestemming?

Wie kan eraan twijfelen, dat de MESSIAS Zijn heilswerk ook volledig en omvangrijk zal voltooien? Dat Hij niet slechts één keer 2 cm groter is dan Zijn tegenstander, maar ALLES onder controle heeft, ook al lijkt dat voor sommigen niet zo. Eén ding is zeker, Hij zal het werk van bevrijding of verlossing ook brengen naar het door Hem bepaalde doel en dat volkomen?  Want de Bijbel vertelt ons:

 

1 Kor.15:22-28 ‘Want gelijk zij ALLEN in Adam sterven, zo zullen zij ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde: de Eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, als Hij zal terugkomen. Daarna zal HET EINDDOEL zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben….. Want Hij moet als Koning heersen, totdat HIJ ALLE tegenstanders onder Zijn voeten zal gelegd hebben. [d.w.z. overwonnen heeft Waarmee? Met Zijn Liefde en Wijsheid!] En wanneer Hem ALLE dingen zullen ONDERWORPEN [Wat is onderdanig?] zijn, dan zal ook de Zoon Zelf ONDERWORPEN [Hier is het antwoord!] worden Die, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, OPDAT GOD ZIJ ALLES IN ALLEN !’

 

Voor dit project heb ik een speciale zendingsbrief samengesteld met de titel: "JEZUS - Wat zeggen mensen over wie Ik ben?"


Het boekwerkje heeft 100 pagina's in A5-formaat en bevat het evangelie van Gods liefde zoals Jezus het aan de mens heeft verkondigd. Jullie vinden de brochure vooraf in de bijlage als PDF-bestand. Lees het alsjeblieft door en als je nog een fout vindt, laat het me dan weten.

 

Je kunt het boekje om het door te geven, ook in grotere hoeveelheden bestellen. En als je iets wilt bijdragen aan het drukwerk, dan dank ik je uit de grond van mijn hart, omdat ik dit geheel zelf bekostig. Ik heb de eerste oplage al in een klein aantal van 150 exemplaren laten drukken, maar moest toch nog een aantal spelfouten schrappen die binnen waren geslopen. In de komende weken zal ik een paar honderd exemplaren extra laten drukken voor mijn "zendingsreis". Maar wacht nog op jullie Feedback.

 

En nu komt feitelijk wat mij ter harte gaat. Ik bied je de gelegenheid om je te bezoeken, of dat nu bij je thuis is, in een groep of in een kerk, om gemeenschappelijk het evangelie van de liefde met je te delen en om genezing en heiliging in onze zielen te ervaren. Wil je erover nadenken wie je kunt uitnodigen voor een samenkomst in je huis en laat me weten of je actief wilt deelnemen aan de belangrijke eindtijdaankondiging. We zullen dan een afspraak maken voor onze ontmoeting. Mijn eerste rit gaat richting de Eifel en dan vervolgens naar Keulen. Ik laat me door de geest en jullie uitnodiging leiden en besturen.

 

Ik ben onderweg met een camper, onafhankelijk en zelfvoorzienend op het gebied van eten en slapen, wat dat betreft. Ik kan eindelijk dit allemaal doen, want vandaag is het precies een jaar geleden, dat ik met vervroegd pensioen ben gegaan.

 

Matth. 24:14

En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis van alle volken; en dan zal het einde komen.’

Laat de wind van God door je zielen waaien en jullie grijpen door het geestesvuur van de Verlosser, de tijd is nabij! 

 
God zegene je en behoede je.
Broeder Erhard

 

PS: Ik stuur je hierbij nog een link over het missionaire leesboekje "Jezus - wat zeggen de mensen, wie Ik ben?" (nieuwe ondertitel) en dat te downloaden is in leesbare vorm. 

 

http://www.neue-erde.org/PDF-Dateien/jesus_was_sagen_die_menschen.pdf

 

Bijgevoegd tref je de herziene, nieuwste versie aan. Ik zou erg blij zijn met jouw steun bij deze verspreiding. Het zou fijn zijn als we elkaar leren kennen. Vanaf juni in Keulen, zal ik waarschijnlijk naar Nederland komen, dan is het niet zo ver. Gedurende deze tijd zou ik kunnen bezoeken. Wat vind jij hiervan?

 

                           Bodensee, Schafweide, Schafe, Blau, Weiden, Grasen

 

AKTUELLE Prophetie bis zum Jahr 2030.

Leseprobe

 

Mijn homepage: www.neue-erde.org

                                  

REACTIE van G:

 

Met grote interesse en bewondering je mail en bijlage gelezen. Ik hoop dat je nieuws – na plaatsing in dit bulletin – enig gevolg zal hebben. Privé heb ik je het een en ander daarover geschreven. En moge veel zegen op je werk rusten.  G.

 

UpToDate 2023-2024