REIS IN DE ONSTERFELIJKHEID

 

Er bestaat een Duitstalig boek [in twee delen zelfs] als doorgeefbericht, dat het Engelse medium LEES aan het begin van de vorige eeuw van een buitenaards wezen ontving. Hij beschrijft het levensverloop van een aards overledene in bovenaardse staten [sferen] - en dat is vergelijkbaar met de boekwerken Hemel en Hel, waarin Robert Blum zijn leven en sterven in de bovenaardse sferen beschildert! - evenals bisschop Martinus via Jakob Lorber - tot aan de poort van de hemel. Het is voor ons Jakob-Lorber-vrienden enorm interessant en leerzaam om te zien hoe deze persoon wordt geleid door geestelijke helpers – afhankelijk van hun geestelijke staten.

 

In de Jakob-Lorber-Boeken worden Robert Blum en bisschop Martinus rechtstreeks naar de bovenste hemel geleid, terwijl in het boek ‚reis in de onsterfelijkheid‘ de auteur de hemel van de wijsheid erg benadrukt. Al met al een wonderlijk prachtige verhelderende weergave. Echt een aanrader! We hebben voor de lezer uit het eerste deel slechts een paar citaten opgenomen en deze ook in het Nederlands en Engels vertaald. In deze weergave krijg je een indruk, hoe het eveneens met de die sferen is gesteld en proef je duidelijk de staten in het geestelijk rijk.

 

                                                           Gerelateerde afbeelding

·        De kleur van het gewaad [dat je draagt] is een nauwkeurige indicatie van je geestelijke toestand en dat geldt voor ieder aangekomen mens in het geestelijke Rijk.

·        Het idee te moeten verschijnen voor een rechterstoel is een misvatting. Men heeft de Heilige Schrift op een bepaalde plek te letterlijk geďnterpreteerd, waar het echter meer ging om een gelijkenis;

·         Het werkelijke oordeelvonnis voor het gericht van God geschiedt altijd eerlijk en onfeilbaar. Er wordt geen bewijsmateriaal vereist, behalve dan wat de verweerder van zichzelf aanbiedt. 

·        Voor de Heer bestaat er geen vergissing, want wat de mens zaait, dat zal hij ook oogsten! Het gericht van God kan zich niet vergissen, want geen enkel mens zal geroepen worden om te getuigen voor zijn medemens.

·        Alles wat op de Aarde  kunstmatig werd aangenomen – ongeacht welk doel, zo zal al het onjuiste, alle schijn van hem afvallen. Dat is de taak van de nevel om alles op te lossen, behalve het geestelijke. Door dit afvallen worden alle zegels van het aardse leven verbroken; dat wat verborgen was zal naar voren komen; de boeken van ieders leven worden opengelegd.’

·        De fundamentele fout van de mens ligt in de opvatting dat zijn ziel op Aarde al een definitieve keuze moet maken voor zijn eeuwigheid, in plaats van het leven op aarde te beschouwen als de eerste fase van zijn oneindige ontwikkeling. [red. volgens Jakob Lorber en Swedenborg is het wel dringend aan te bevelen deze keuze nu al op deze Aarde te maken!

·        Of alle mensen na aankomst in het geestelijk Rijk slapen? Dat is niet noodzakelijk; de slaap scheidt twee zielsmatige ontwikkelingstoestanden zoals wij op Aarde dag en nacht van elkaar scheiden…

·        Op welke wijze herkennen de geestelijke helpers daadwerkelijk de vele aangekomenen, die aan hen toevertrouwd zijn? Aan de kleur van hun kledij [gewaden] – kleuren zijn in de geestelijke wereld een onfeilbare graadmeter!

UpToDate 2023-2024