Register Bijbelse personen

Opmerking: de hier genoemde jaren zijn ontleend uit diverse bronnen en men kan het een en ander zelf inschatten, wanneer bepaalde gebeurtenissen plaatsgevonden hebben; – dit register dient feitelijk als een nuttig en betrouwbaar naslagwerk.

 

Aangename jaar des Heren: Jesaja 61

Abdon, de Pirathoniet in 2923 n. A. en 1228 v. Chr.

Abraham belofte in 2207 n. A. en in 1944 v. Chr.

Abrahams roeping in 2276 n. A. en in 1875 v. Chr.

Abram zoon van Rehabeam in 3160 n. A. en in 991 v. Chr.

Achab regeert 3200 n. A. en 951 v. Chr.

Achab sterft 3220 n. A. en 931 v. Chr.

Ahazia 3221 n. A. en 930 v. Chr.

Artasachsa 3694 n. A. en 457 v. Chr. [Ezra 7:7]

Artasachsa 464-424 v. Chr.  En 3687-3727 n. A. - 7e jaar in 457 v. Chr. en in 20e j. in 445 v. Chr.

Artaxerxes, koning in 465 v. Chr. – 7e regeringsjaar 459 v. Chr. [3692 n. A.] – Neh. 4:1 en Dan. 9:25

Arthasachsa [volgens Jeh. Getuigen] leefde van 3677-3728 n. A. en van 474 v. Chr. tot 423 v. Chr.

Arthasachsa in 20e regeringsjaar van 455 v. Chr. [volgens Jehova Getuigen]

Asa sterft in 3203 n. A. en 948 v. Chr.

Asa volgt Abiam op in 3162 n. A. en in 989 v. Chr.

Assyrische macht o.l.v. Assurbanipal van3483 n. A. tot 3525 n. A. en in 668 v. Chr. tot 626 v. Chr.

Augustus, keizer – overleden in 59e Juliaans jaar = in 767 = 13 n. Chr.

Baλsa koning in 3165 n. A. en in 986 v. Chr.

Ballingschap heeft 70 jaar geduurd [537 v. Chr. + 70 = 607 v. Chr.]

Ballingschap opgeheven in 3614 n. A. en in 537 v. Chr.

Bazuinfeest: woensdag 2031 tot Pasen op Sabbat 2035 –[Bazuinfeest 31 n. Chr. ? – om de 50 jaar]

Cyrus = Kores

Dagen: zie de dagen komen… [Jer.23:5]

Daniel  9 beschrijft de komst van Jezus

Darius, Perz. Koning van 3630-3666 n. A. en van 521-485 v. Chr.

David regeerde 40 jaar van 3101-3181 n. A. en van 1010-970 v. Chr. [1 Kon.2:11]

David regeerde 40 jaar, waarvan 7 in Hebron, 33 in Jeruzalem – [1 Kon.2:11]

David regeert in 3063 n. A. en in 1088 v. Chr.

David regeert in 3141 n. A. tot 3181 n. A. en in 1010 v. Chr. tot 970 v. Chr.

Ebzan van Betlehem in 2905 v. Chr. en 1246 v. Chr.

Egypte: -  ‘uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen!’ [Matth.2:15 – Jes.53:3,7,8 – Joel 2:31- Dan.9:27]

Ela volgt Baλsa op in 3188 n. A. en in 963 v. Chr.

Eli in 2963 n. A. en in 1188 v. Chr.

Elia vuur uit de hemel 3221 n. A. en 930 v. Chr.

Elon, de Zebuloniet in 2915 n. A. en in 1236 v. Chr.

Ezau geboren in 2273 n. A. en 1858 v. Chr. – Izaak is dan 60 jaar

Ezra komt aan in 7e jaar van koning Artasachsa – 3694 n. A. en 457 v. Chr.

Faraoh Djoser regeerde in 2403 n. A. en 1748 n. Chr.

Filistijnen in 2963 n. A. en in 1188 v. Chr.

Herodes sterft in 750 (R-S) in – 4 v. Chr. in 42e Juliaans jaar

Hongersnood in land van Jakob – in 2421 n. A. en in 1730 v. Chr.

Immanuel: en zij zal hem de naam Immanuel geven – [Jesaja 7:14]

Intocht beloofde land [40 j. na de uittocht] = 2746 n. A. en 1405 v. Chr.

Israel [ook wel Jesurua]

Israel wordt gesplitst in 3143 n. A. en in 1008 v. Chr.

Izaak huwt met Rebekka in 2273 n. A en 1878 v. Chr.

Izaak sterft met 180 jaar in 2413 n. A. En 1738 v. Chr.

Jaar = 1 dag - identiek met Ezech. 4:3-6 en Ezra 7:1

Jaarweken, begin van de  - [455 tot de doop van Jezus [29 n. Chr.] = 69 jaarweken = 3726 n. A.

Jakob 130 jaar – met familie in Egypte in 2423 n. A. en in 1728 v. Chr. [215 j. na verbond Abraham]

Jakob geboren in 2273 n.A. en 1858 v. Chr. – Izaak is dan 60 jaar

Jakob sterft met 147 jaar in2440 n. A. en in 1711 v. Chr. – hij woonde 17 j. in Egypte

Jakob uit Egypte in 2491 n. A. en in 1660 v. Chr.

Jefta, de Gileadiet in 2898 n. A. en 1253 v. Chr.

Jefta: betreft Hesbon en onderhorige plaatsen 300 j. in bezit v. Israelieten – [Richt. 11:26]

Jerobeam koning in 3143 n. A. en in 1008 v. Chr.

Jeruzalem: juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie uw koning komt tot u…. [Zach.9:9]

Joachim vazalkoning in 3542 n. A. en in 609 v. Chr.

Jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; [Jesaja 7:14]

Joram 3220 n. A. en 931 v. Chr.

Joram 3221 n. A. en 930 v. Chr.

Joram met Josafat 3225 n. A. en 926 v. Chr.

Joram regeert alleen 3229 n. A. en 922 v. Chr.

Josafat 3203 n. A. en 948 v. Chr.

Josafat sterft 3229 n. A. en 922 v. Chr.

Josia van Juda sneuvelt in 3542 n. A. en in 609 v. Chr.

Jozef geboren in 2384 n. A. en 1767 v. Chr. – moeder Rachael

Jozef sterft met 110 jaar in 2494 n. A. en in 1657 v. Chr.

Jozef van Jakob bij Faraoh met 30 jaar = 2413 n. A. en 1738 v. Chr.

Jozef van Jakob verkocht met 17 jaar in 2401 n. A. en 1750 v. Chr.

Jozua wordt 110 j. oud – in 2766 n. A. en in 1385 v. Chr.

Jubeljaar: 30e jubeljaar was 28 n. Chr. van sept. 27 v. Chr. tot okt. 28 v. Chr.

Kanaan verovert in 2746 n. A.  tot 2761 n. A. en in 1405-1390 v. Chr.

Kind: want een Kind is ons geboren – [Jesaja 9:5]

Koningen, periode van de – duurde 390 jaren – Ezechiλl 4 [607+390=997 v. Chr.] [vanaf ballingschap]

Koningschap Salomo duurde 40 jaar [997+40=1037]

Kores = Cyrus

Maansverduistring: in 4 v. Chr. op 13 maart

Mozes [40 jaar] vlucht n. Midian in 2598 n. A. en in 1553 v. Chr.  – [Hand.7:23]

Mozes geboren in 2558 n. A. en in 1593 v. Chr.

Nadab volgt Jerobeam op in 3164 n. A. en in 987 v. Chr.

Ninive valt in 3539 n. A. en in 612 v. Chr.

Omni en Tibni regeren samen in 3189 n. A. en in 962 v. Chr.

Omni regeert 3193 n. A. en 958 v. Chr.

Priesters moeten de leeftijd bereikt hebben van 30 jaar – Num.4:3

Rehabeam koning in 3143 n. A. en in 1008 v. Chr.

Rehabeam sterft in 3159 n. A. en in 992 v. Chr.

Richterentijd en Samuel in 2761 n. A. tot 3101 n. A. en in 1390-1050 v. Chr.

Richterentijd incl. Samuel met 12 rechters, richters = samen 335 jaar

Salomo overlijdt in 3143 n. A. en in 1008 v. Chr.

Salomo regeerde 40 jaar van 3181-3221 n. A. en van 970-930 v. Chr. [1 Kon. 11: 42]

Salomo regeerde van 970-930 v. Chr. – 4e j. was 965 v. Chr. – 480 jaren n. de uittocht = 1445 v. Chr.

Salomo regeert in 3103 n. A. en in 1048 v. Chr.

Salomo regeert in 3181 n. A. tot 3220 n. A. en in 970 v. Chr. tot 931 v. Chr.

Samaria’s val en wegvoering door Samanassar in 3379 n. A. en in 772 v. Chr.

Samuel in 3003 n. A. en in 1148 v. Chr.

Samuels tijd in de Richteren in 2761 n. A. tot 3101 n. A. en in 1390-1050 v. Chr.

Saul in 3023 n. A. en in 1128 v. Chr.

Saul regeert in 3101 n. A. tot 3141 n. A. en in 1050 v. Chr. – 1010 v. Chr.

Saul, zoon van Kis – uit Benjamin 40 jaar – [Hand. 13:21] van 3101- 3141 n. A. – 1050-1010 v. Chr.

Scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten – [Gen.49:10]

Silo = Messias

Silo: totdat Silo komt, en hem zullen de volken gehoorzaam zijn – [Gen.49:10] – Silo = rustplaats;

Simson in 2963 n. A. en in 1188 v. Chr.

Sion: jubel luide, gij dochter van Sion – [Zach.9:9]

Sizak koning Egypte in 3147 n. A. en in 998 v. Chr.

Tempelbouw in zijn 4e jaar = 1037-3=1034 + 480 = uittocht Egypte = 1514

Tempelroof Sizak in 3147 n. A. en in 998 v. Chr.

Tiberias in zijn 14e regeringsjaar = 28 n. Chr. – toen was Jezus 30 – dus Zijn geboorte -1 v. Chr.

Tibni en Omni regeren samen in 3189 n. A. en in 962 v. Chr.

Tibni sterft 3193 n. A. en 958 v. Chr.

Tien Stammenrijk in 3220 n. A. en in 931 v. Chr.

Uittocht Egypte = 1514+430 [2 x 215] = 1944 belofte Abraham

Uittocht Egypte in 2706 n. A. en in 1445 v. Chr.

Uittocht Egypte, 215 jaar nadat Jakob m. familie voor Faraoh stonden

Veertig dagen: Num. 14:34 – overeenkomstig het aantal dagen gedurende welke gij….

Veertig jaar: het land verspied hebt, zult gij uw ongerechtigheden 40 jaar lang boeten -Num. 14:34 –Dag staat vaak voor jaar - identiek met Ezech. 4:3-6 en Ezra 7:1

Weken [62] staat voor 434 jaar plus 49 [7 x 7 = 49] = 483 tot geboorte Jezus [verschijnen Messias!]

Weken [7] staat voor 49 jaar [7 x 7] = 458 v. Chr.  minus 49 = 409 v. Chr.

Zeventig jaar voorbij: Jeremia 29:10

Zimri doodt Esa in 3189 n. A. en in 962 v. Chr.

Zondvloed was 1656 n. A. of 2495 v. Chr.

 

 

UpToDate 2024-2025