Gnade ist es, Gnade ganz allein, dass wir von Gott begnadigte Menschen sind, denen der Heilige Geist selbst bezeugt, dass sie Gotteskinder sind.

 

 

Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft Hij ons zalig gemaakt, - niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes; welke Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker; Titus 3,4 - 6

       

 

Omdat God barmhartig is, verlost Hij mijn ziel,

Hij schiep mij opnieuw in het kosmische wiel.

Ik prijs U, mijn Vader, ik vertel hoe ik van U hou,

Over Uw Vaderliefde, over Uw oneindige trouw

Niet mijn werken waren het – alleen Uw genade

Heeft mij gezocht, gevonden en bevrijd.

U sloeg - vanuit Uw liefde - mij steeds gade,

Mijn leven zei altijd aan U gewijd.

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/NoUTUdtQoKPlku0OSb9ALMrdolWQs05-sPailAWEMi7VaZ_tXx_m3yhroGFGbGWYMXs-uw5inTsERuenuZEQfqY-GN01raV_59Lt2K1m1G27=s0-d-e1-ft#http://www.tagesleitzettel.de/bibellese/mailpics/frage1.gif

Vraag: Wie zegt mij dan precies, dat ik voor God rechtvaardig ben?

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/WvAZ1Gtqafk5Rq_59bvC5OWPaWMeB-bcx_98E4PWyldKGJCz9uOqzkFztWUx3s5Ny9xa83y346GAQz3lRbIrdyMRbxfheyoENtZtCl3fBew=s0-d-e1-ft#http://www.tagesleitzettel.de/bibellese/mailpics/tipp1.gif

Voorstel: De Heilige Geest, die God aan elkeen geeft, die vraagt daarom. Lukas 11:13: ‘Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven degenen, die Hem bidden?’

En in de Apostelgeschiedenis: ’En wij zijn Zijn getuigen van deze woorden; en ook de Heilige Geest, Welken God gegeven heeft aan hen, die Hem gehoorzaam zijn’. En de bekroning komt nu met Romeinen 8:16:  ‘Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn

 

UpToDate 2023-2024