RECHTERLIJKE MACHT

Van een lezer ontvingen we het volgende bericht: De Heer:Wat zou jullie bang moeten maken wanneer Ik zelf bij jullie ben? En wie zich tegen Mijn bepalingen verzet, zal moeilijk iets bereiken. Maar degene die Mij bereidwillig volgt, is een volle maat gegund. Want de mens oogst het loon van zijn daden. En zo laat de Heer ook zonder uitzondering de rechterlijke macht gelden, als ze niet in strijd is met de goddelijke ordening. Wat God als heersend over het volk plaatst, dat moet te allen tijde erkend worden. Want de Heer geeft de hogere macht de opdracht dit volk te leiden en Hij gaf haar alle recht en alle macht op aarde over het volk. Wees daarom aan deze macht onderdanig, dan zullen jullie de wil van de Heer vervullen.

Maar wanneer deze macht gebruikt wordt om tegen Gods geboden op te treden, dan heeft de heerser zich een macht toegeëigend die hem nooit door God gegeven werd. En hij komt als het ware in opstand tegen de allerhoogste Macht, waaraan hij zelf ondergeschikt is. Dan vergeet hij zijn plicht te vervullen die hem gesteld werd. Hij bestuurt het volk niet wijs en rechtvaardig, maar voert het van de juiste weg af. Hij is voor het volk geen vertegenwoordiger van de goddelijke macht, maar hij staat eerder in dienst van de duistere machten.

Dan moet iedereen uit zichzelf de juiste weg vinden. Hij moet er in de eerste plaats naar streven God te dienen, Gods wil te vervullen en Gods geboden te onderhouden. En als hij daarbij gehinderd wordt door de rechterlijke macht, dan zal hij moeten strijden, maar hij zal steeds door Gods geest ondersteund worden, door de Heer en Heiland zelf. Voor deze en de andere wereld geldt maar één Wil. Deze Wil te volgen is en zal tot in alle eeuwigheid de enige opgave voor elk wezen blijven.

De demonen proberen weliswaar invloed te hebben en alles tegen het woord Gods op te hitsen. Maar als ze ook bezit nemen van het hart van iemand die het volk leidt, dan houdt het recht op recht te zijn. Dan verandert alle waarachtigheid in leugen en bedrog. Dan moet de rechtvaardige lijden en zal de oneervolle aanzien krijgen. Dan kan een volk nooit meer gedijen, daarentegen zal het in denken en handelen misvormd zijn. Het blijft niet rein en puur, maar het wordt vals en gaat in verblinding over valse wegen.

Maar eeuwig duurt het niet. De waarheid zal baan breken, mijn woord zal opnieuw oprijzen onder de mensen, en de goddelijke ordening zal teruggevoerd worden naar datgene wat van goede wil is en in Mij gelooft. Ik zal zelf mijn geboden geven aan degenen die ze trouw vervullen en die daarmee ook de medemensen zullen redden uit de nacht der duisternis. Mijn liefde is erop bedacht hun helder licht te zenden en als de geest zoekt naar waarheid in Mij en door Mij, dan zal het voor hem licht worden en zal hij inzien wat goed en wat verkeerd is. En hij zal juist weten te handelen en navolgen wat Ik hem bevolen heb. Want Ik alleen regeer nu en altijd. Amen. [van Bertha Dudde]

 

UpToDate 2023-2024