Profetieën over een derde wereldoorlog

 

Wilhelm Raalte (1831-1918) schreef over de 3 oorlogen: De eerste staat in de annalen van alle volken vermeld. De 2e noemt de geschiedenis: Volksverhuizing. En de derde? Zij komt, zij komt!. Waakt!. Bidt!. Bidt! Dat de Geest Gods over de wateren moge zweven. Anna Katharina Emmerich (1774-1824) zag, hoe satan ongeveer 50 jaar voor het jaar 2000 op de mensen werd losgelaten. De Heer openbaarde ons 8 mei 1968: "In verschillende golven zal de satan legioenen op aarde werpen. De eerste eïndoorloggolf is nedergeworpen begin 1962, de tweede golf is dit jaar (1968) geschied, na elke 6 jaar een golf. Dit zal door de gebeurtenissen worden bevestigd, totdat de Zoon des verderfs openbaar komt, wat de laatste krachtsinspanning is van de satan, waarna Ik zal komen om hem te verdoen met de adem Mijns monds". Ottilie van Hohenburg (overleden in 720) ziet profetisch 3 perioden van oorlog waarvan de derde van korte duur is en de legers door een grote ramp gedecimeerd worden. Iremeier zag in 1947, dat Amerika reeds op de eerste dag der 3e wereldoorlog de waterstofbom gebruikt, die miljoenen slachtoffers eist. Ook van het Oosten uit nadert een vliegtuig met een superbom, die in de Noordzee geworpen wordt. De gevolgen zijn nog in Berlijn merkbaar. Anita Johanson (1858-1929) zag een ramp in de Noordzee, die hij niet verklaren kon en waardoor Engeland het zwaarst werd getroffen. Vloedgolven langs de gehele kust zijn het gevolg. Franz Kugelbeer zag in 1922, dat Marseille door een vloedgolf ondergedompeld werd. Gravin Beliant ziet heel Europa in een gele damp gehuld en die de damp inademen, zullen sterven. Stormbergen (overleden 1806) ziet alles woest en ledig. Vele profetieën spreken van een aanval van Rusland, die op Duits, Frans en Italiaans grondgebied beslist wordt, in de zomer begint en in Keulen zijn einde vindt.


De monnik van Weil schreef in 1801 over een 3 daagse slag bij de Rijn.
 Hepidanus schrijft in 1084 over de ontwikkeling van Duitsland, over de reformatie, over de anti-christ en over schrik over Europa. Als er een ster zal verschijnen met een ver stralend licht, dan is die dag des onheils nabij. Bovendien zal er overal oproer en vernietiging zijn. Jasper meldt in 1830 de nederlaag der Russen in Westfalen. Verschillende zieners zien de Russen in 3 colonnes naar het Westen trekken. Johanson zag verwoeste Amerikaanse steden, o. a. New York, Rome en Parijs worden zwaar getroffen. Ook zien sommigen de Chinezen als een wals over de aarde gaan. Weet men daarbij, dat Rusland een leger vormt van cavalerie (wijl men in deze tijd toch tanks verwacht) dan is hierin een vervulling te zien van Ezechiel 38:4. Een ooggetuige vertelt: De paarden zijn zo getraind dat ze in één formatie een berg opgaan. Dan volgt een commando en staan ze als één paard stil. Daarna keren ze zich om en gaan al die paarden weer als één paard terug. Vele andere profetieën wijzen op grote nood en vreselijke oorlogstoestanden. Toestanden zoals die beschreven zijn in Openbaringen 8 en 9 bij het blazen der eerste 6 bazuinen. De 6e bazuin luidt de 3e wereldoorlog in na vele dreigingen. 

 

Duizendjarige Rijk

 

Vraag: Hoe und waar zal dit op komst zijnde nieuwe tijdperk van vrede en liefde zijn en wie zal daarin leven? En hoe? 

 

[GJE.08_048,03] Jullie moeten daarbij echter niet denken dat deze natuurlijke Aarde dan zou vergaan en in een nieuwe veranderd zal worden, maar enkel de mensen zullen, doordat ze de goddelijke waarheid volkomen in hun hart opnemen, als ware broeders en zusters in Mijn naam met elkaar een nieuwe geestelijke Aarde scheppen. [GJE.08_048,04] Dan zal Ikzelf op deze nieuwe Aarde zijn en heersen onder de Mijnen, en zij zullen met Mij omgaan en Mij nooit meer uit het oog verliezen.

 

Waar?  [De tijd van de reiniging [purificatie] is nog bezig]  en binnen de tijd van ongeveer meer dan vier jaar, zal er een enorme schifting onder de totale mensheid plaatsvinden en weliswaar meer dan over de helft [ca. 4 miljard] door een (niet volle 2000 jaren) plotselinge, wereldwijde instorting in de productie van voedingsmiddelen rond 50% via de door ons bewerkte klimaatcatastrophe en nog voor 2030 vanaf het jaar 30 n. Chr.) (3. Deel van Hemelse Gaven van 6.April 1849, verzen 10 en 99, bladzijde .473 en 491; GJE6-147,7; GJE8- 46,3; GJE8-182,5; GJE9-23,6).

 

[GJE.05_110,06]  De Aarde zal daarom evenzo voortbestaan zoals zij na Noach’s tijd heeft bestaan, en ze zal Mijn kinderen die meer verlicht zijn, dragen; alleen het al te erg toegenomen vuil zal van de Aarde verwijderd worden en in een andere reinigingsplaats terecht komen, waar het in Mijn eeuwig grote rijk waarlijk niet aan ontbreekt en ook eeuwig nooit aan zal ontbreken. Maar zulke wezens worden nooit Mijn kinderen, want daarvoor is nodig dat men Mij goed kent en boven alles liefheeft.

Omdat de gehele Aarde, sterk heeft  toegenomen in geestelijke vuiligheid, zal dat  van de gehele Aarde verwijderd worden en in een andere reinigingsfeer worden overgebracht en zo zal dan het volgende duizendjarige Rijk op de gehele Aarde zijn!

 

Wie?  

Omdat de gehele, sterk toegenomen hebbende, geestelijke vuiligheid van de gehele Aarde verwijderd en in geestelijke reinigingsinstellingen overgebracht zal zijn, zo zal de aards overlevende kleinere helft  (ca. 3 miljarden) tot bewoners worden van het dan volgende duizendjarige Rijk! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moge onze Heer Jezus Christus ons allen zegenen.

 

Alois Irlmaier (1894-1959) - Alles ruft Frieden, Shalom! Da wird es passieren.- Ein neuer Naostkrieg flammt plötzlich auf, grosse Flottenverbände stehen sich im Mittelmeer feindlich gegenüber – die Lage ist gespannt. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute sagen: Frieden und Sicherheit, dann kommt plötzlich Verderben über sie, wie die Wehen über eine schwangere Frau, und es gibt kein Entrinnen (1. Thess 5, 2-3) - Garcilaso de la Vega (1501-1536) - Der Dritte Weltkrieg bricht aus, wenn das Gerede vom Frieden seinen Höhepunkt erreicht haben wird. Jasper (1764-1833) - “Abends wird man sagen: “Friede, Friede” … und morgens stehen die Feinde vor der Türe”. Nostradamus: Einerseits bereitet man sich auf den Frieden vor, andererseits auf den Krieg. Nie zuvor wurde um beides so sehr gerungen (Vers llX/52) - Unbekannter Seher aus Sauerland - Abends wird man sagen: “Friede! Friede! und morgens steht der Feind schon vor der Tür. - VERONICA LUEKEN (1923-1995): Erinnere Dich, mein Kind, wenn die Welt schreit “Friede, Friede”, weisst Du dass das Ende nicht mehr fern ist. Und man könnte es unendlich fortführen.

 

 

UpToDate 2024-2025