Frans Schumi, een echte profeet?

                                           [een visie van een lezer]

De mens krijgt steeds wat hij hebben wil, indien hij hiervoor ernstig bidt. Frans Schumi ontving op deze weg de Openbaringen van God-als-Jezus-Christus’. Opdat Frans Schumi de Openbaringen niet in de prullenbak gooit, moesten zijn vooroordelen en zijn hoogmoed der vegetariërs in acht genomen worden.


Frans Schumi hield „God-als-Jezus-Christ“ niet voor God en was als theosoof aanhanger van Buddha en Steiner. De mens eet, wat hij is. Frans Schumi als vegetarier volharde, zoals gebruikelijk bij planten, in zijn standpunt, en werd steeds meer onbeweeglijker en hoogmoedig zoals planten.

Frans Schumi bouwde uit de werken van Jakob Lorber en zijn eigen openbaringen zich een geestelijk huis. Zijn fundament bleef echter de theosofie van Buddha en Steiner. Als nu zijn fundament door zijn vele leerrijke openbaringen steeds meer tot wankelen kwam, werd hij tot wereldverbeteraar.

Wie de wereld wil verbeteren, die houdt God voor een knoeier wordt een gevaar voor zijn medemensen., want hij kann de mensen gemakkelijk bederven, want „God-als-Jezus-Christus“ heeft alles perfekt ingericht. Frans Schumi werd daarom, luidt de Deister-profeten, door moord van de Aarde verwijderd.

Respons G.

Tekstvak: Graag zou ik willen weten, vanwaar die informatie komt, dat planten hoogmoedig zijn in tegenstelling tot voor het overgrote deel de deemoedige vissen in het water? 
Met ‘Deister’ bedoel je wellicht de heuvels tussen Hannover en Bad Münde, waar de ‚Deisterprofeet’ woont. Mogelijk bedoel je Michael Nehmann en met moord waarschijnlijk zelfmoord?! G.

 

UpToDate 2023-2024