Nieuwe profeten

        door Klaus Opitz [Dld]

 

In de diverse publicaties worden steeds weer profetessen en profeten genoemd, die gedeeltelijk niet verenigbaar zijn met de leerstellingen van de Nieuwe Openbaringen, zoals bijvoorbeeld Franz Schumi, Bertha Dudde e.a. De lezeressen en lezers van deze leer kan men ook geen verwijt maken, want ze kunnen de verschillen van deze leren vaak nauwelijks onderscheiden. Daarom heeft Wilfried sinds vele jaren geprobeerd, om de verschillen van de leerstellingen van deze en gene profeet uit te werken naar het niveau van de Nieuwe Openbaringen. Het probleem is: waar zijn deze werken na te lezen? Ik heb daarop getracht te reageren met een kleine verwijzing en dit zo ook met Wilfried afgesproken.  Klaus Opitz

 

Opmerkingen over het onderwerp van ware en valse profeten

Ondanks alle verklaringen in de Nieuwe Openbaringen van Jezus (NO) door Jakob Lorber, Leopold Engel en Gottfried Mayerhofer, is het niet zo gemakkelijk om de echte van de valse profeten uit elkaar te houden, vooral omdat velen van deze profeten en profetessen - afgemeten aan de Nieuwe Openbaringen, zowel goede en valse dingen verkondigen en dat vaak op zo’n subtiele wijze, dat de lezer die verschillen helemaal niet bemerkt.

 

Tekstvak: Daarom zei hier vooral gewezen op de artikelen van Wilfried Schlätz, waarin de verklaringen van nieuwe en oudere profeten geanalyseerd zijn en met betrekking tot de leer van de Nieuwe Openbaringen een plek kregen.
Deze  zijn na te lezen onder  www.JESUS2030.de,  linker  zijkant  onder  de    themagroep
Proheten und Vatermedien [profeten en vadermediums]

Behandelde profetessen en profeten: Gabriele Wittek, Anita Wolf, Bertha Dudde, Carl Welkisch*), Karin Gerlinde Simpson, Johannes Gerber, Franz Schumi, Roque Rojas en verdere nagemaakte en valse vaderwoorden.

*) =   De uiteenzetting met de leer van Carl Welkisch wordt in het kort voortgezet!

 

Een verdere aanwijzing is het artikel van Wilfried onder de themarubriek kritiek op  de Nieuwe Openbaring? [Kritik an der Neuoffenbarung?]: "ook iedere echte Openbaring bevat iets onjuist", met name paragraaf 6: fundamentele waarheden over het Wezen van God en het Wezen Jezus.

 

Houd rekening met wat Jezus ons via Gottfried Mayerhofer vertelt, over de laatste drie grote profeten in de NO:

 

"... Dat is waarom Ik eens nieuwe zieners heb gewekt en weliswaar volgens een ander betekenis, die Mijn woord onvervalst de mensen moeten weergeven. En dat hiermee  geen vervalsing aan menselijke kant binnenkomt, dikteer Ik  nu   Mijn schrijvers (Jakob Lorber, Gottfried Mayerhofer, Leopold Engel) Zelf, wat Ik wil weten van de mensen en geloofd en gehoorzaamd wil hebben!"

(Uit: Gottfried Mayerhofer: Staat de katholieke of protestantse kerk Mij of Mijn eigenlijke Kerk nader?" "Lebensgarten", Lorber-Verlag, zie ook onder JESUS2030)

 

"Schouw en vertrouw buiten Mij echter niemand. Het spreekt tot jullie, die jullie heeft geschapen, verlost en geheiligd door Zijn Woord en door Zijn Geest.” (Hemelse Geschenken.03_48.11.17,01)

Daarom, verzamel jullie vanwege Mij en houdt vast  aan  Mij  en  aan  Mijn  leer!” (PH.01_053,15)

 

UpToDate 2023-2024