Moet de wereld nu een ‘vrouw’ volgen?

 

Iemand uit het buitenland schreef mij het volgende - [ik mag de naam niet bekend maken!]: ‘Tot nu toe heeft God steeds het mannelijk principe voor ontvangst van Zijn grote berichtgevingen en wilsuiting gemaakt en benut. Waarom nu, in de tijd van de ‘gelijkstelling’ van man en vrouw, werelds gesproken, plotseling de wisseling naar een vrouwelijk principe??? Moet de wereld nu een ‘vrouw’ volgen? Satana in het kleed der wijsheid? De wijsheid van de tegenpool? De wijsheid van Lucifer is voor ons kleine mensen ter overdenking, om daartegen naar buiten toe te kunnen argumenteren uit onze zwakke menselijke kennis.

 

Maar de Heer heeft ons herkenningstekenen gegeven ter onderscheiding van echte en valse profeten.. Een paar maanden geleden, beste Gerard, heb jij woorden van verschillende bemiddelaars over de komende tijd van de pijnlijke reiniging der Aarde opgesomd. O.a. ook Bertha Dudde, bij haar lezen wij zonder pardon: IK ZAL DE AARDE VERBRANDEN.

 

Bij Lorber zegt ‚dezelfde‘ God: ZONDER NOOD [Noodzakelijkheid] ER ZAL NIETS TE GRONDE GERICHT WORDEN. Welke van de beide profeten vertegenwoordigt onze liefdevolste Vader en Schepper? De Mijnen kennen Mijn stem – wie kan hieraan nog twijfelen! WELKE profeet voert de mensen naar de Vader, en welke profeet verkondigt gericht naar gericht?

 

(Ik bewonder je moed, om in het JLB zo publiekelijk toe te geven, dat bij Jakob Lorber jouw ogen vol tranen schieten! Bij mij vloeien ook de tranen, ja zelfs nu, als ik aan de woorden van Jezus denk…)

www.zelfbeschouwing.info  - bron: Jakob Lorber Bulletin Internationaal, februari 2017 – maandelijks gratis tijdschrift voor de bewuste mens