Historie van Petrus en aanhang

 

Naam Petrus: feitelijk naam is Simon Jona of Simon Barjona en later Cefas.

 

Karakter Petrus: extravagant, dynamisch, onafhankelijk, bewogen, emotioneel, enthousiast, vlot, direct, recht voor zijn raap, een natuurlijke leider of aanvoerder, een zeer ervaren schipper en hij zei niet zomaar wat.

 

Petrus leefstijl: hij was erg sober met voedsel, at nooit onrein of onrijp voedsel.

 

Waar was Petrus geboren? In Bethsaïda, een klein vissersplaatsje, huis der geheimen.

 

Familie Petrus: Petrus stichtte in het handelsstadje Kapernaum zijn gezin.

 

Was Petrus getrouwd? Ja, want Marcus 1:30 schrijft over een schoondochter – (moeder) en 1 Johannes 1:43 over zijn vrouw en kinderen. Zijn zoon Marcus was bij hem in Bagdad.

 

Heeft Petrus zijn vrouw omwille de Heer verlaten? Ja !

 

Heeft Petrus zijn vrouw regelmatig gezien? Ja, maar niet zo vaak meer – 1 Kor. 9:5: hij heeft omwille de Heer zijn vrouw verlaten.

 

Petrus verenigde zich weer met zijn vrouw na de Hemelvaart? Toen zicht hij weer contact met zijn vrouw en die ging met hem mee op zijn missiereizen.

 

Was Petrus een jonge man, toen Jezus hem verkoos als discipel en later apostel? Nee, hij was reeds een oude man. (in de zestig)

 

Petrus gekruisigd? Ja!

 

Waar en hoe was hij gekruisigd? In Rome? Nee, in Bagdad, voormalig Babylon – na hem gedood te hebben  - door jaloerse priesters – werd hij op de kop gekruisigd in een boom.

 

Was Petrus de eerste paus?

Petrus heeft niets met het pausdom te maken; dat heeft men misbruikt!

 

Begrijpt de mensheid de Bijbel wel?

De mensheid is nu rijp voor vaste spijze – Hebr. 5:12: vroeger kreeg de mensheid melk als spijze (onbewust).

 

Denkt de reguliere kerk dat met de Bijbel nu alles is afgesloten? JA! Er is zelfs geen ruimte meer voor nieuwe heilsopenbaringen.

 

Bestaan er mensen voor de gave der profetie? Ja, 1 Kor.14 verwijst naar deze mogelijkheden.

 

Heeft Petrus volgens de katholieke kerk 25 jaar ononderbroken in Rome hebben vertoefd? Nee, Schriftuurlijk is dit onmogelijk!

 

Het calendarium Romanum vertelt ons – dat is waarlijk gelogen – dat Petrus van 62-69 in Rome was. De apostelbrieven van Petrus bewijzen het tegendeel.

 

Nogmaals: Petrus was in het jaar 44 een gevangene en in het jaar 51 werd hij de zuil van Jeruzalems gemeente genoemd.

 

Petrus was dus een apostel van Azië, maar hij heeft de bodem van Europa nooit betreden.

 

Petrus was al gestorven toen Paulus naar Rome kwam.

 

Begon Petrus geschiedenis van 33 jaar n. C.  tot 59 jaar na C.? Ja, In het jaar 37 na C. komt Paulus naar Jeruzalem, 3 jaar na de steniging van Stefanus.

 

Volgens de geschiedenis Petrus in het jaar 44 na. C. in de kerker geworpen door Herodus.

 

In het jaar 51 kwam Paulus weer naar Jeruzalem en ontmoette daar ook Petrus.

 

Petrus heeft eigenhandige brieven geschreven die in Azië werden gelezen in de jaren 51-61

 

Wordt Petrus de zuil van gemeente Jeruzalem genoemd en niet de zuil van Rome? Ja

 

Paulus brieven dateren uit de jaren 61-63. Hem werd aan het einde van zijn leven gegund om in zijn omgeving te vertoeven. Hij leefde nog twee jaar geketend in de kerker.

 

Waar staat Petrus in geestelijke zin voor? Volgens Swedenborg voor het geloof.

 

Waarom werd Petrus als eerste discipel benoemd? Volgens Swedenborg, omdat het ware vanuit het goede het eerste van de kerk is.

 

Wat betekent de naam Cephas of Kefas? Rots. Een rots in zijn geloof aan de Heer. Omdat deze Simon Jona een persoonsnaam moest krijgen, vertaalde de Heer dit in Petrus. Petrus zou een rots in de branding worden. Kefa is een Aramees wordt en betekent rots.

 

Wat betekent: vissen zult gij vangen? Mensen lesgeven.

 

Wat betekent Simon van Jona: het geloof vanuit de naastenliefde. Simon = luisteren naar – werking van het gehoor – de gehoorzaamheid. Jona = duif, vandaar dus naastenliefde.

 

Aanhang

Heeft voeding invloed op onze psyche en geest? Vruchten zoals bijvoorbeeld koren en andere grovere vruchtensoorten dienen voornamelijk tot voeding van het lichaam. (Uit de geheimen der natuur – Lorber)

 

Dient wijn ons lichaam? Nee, geenszins. Maar….de vrucht van de wijnstok dient bij zuiver en matig gebruik meer tot verlevendiging van de ziel, dan van het lichaam – (Uit geheimen der natuur – Lorber)

 

Waarom eten de joden geen onreine spijzen en andere landen zoals Griekenland en Egypte wel? Het joodse geslacht kwam van boven en was daartoe bestemd dat de Heer 2000 jaar geleden in een fysiek lichaam tot hen kon komen tot heil van de hele mensheid.

 

Hoe komt het dan, dat deze laatsten ondanks, dat ze maar ook alles aten, niet onrein werden en dat het zelfs grote geesten voortbracht. Omdat hun geslacht van beneden kwam – dus uit de materieatomen en zij hadden deze wetten ook niet nodig.

 

Toen de Aarde werd bevolkt kwamen de zachtere dieren bij de mens – dit vlees beviel de joden beter, omdat het reiner was dan andere soorten dieren. Dit was om hun ziel rein te houden. Voorwaarde was, dat de dieren zelf ook gezond waren. En ze mochten niet in de bronstijd geslacht worden, omdat dan het reine dier onreiner werd. Paarden, ezels, kamelen, varkens, honden en katten waren vanaf het begin van deze wereld reeds bevriend met de mensen van deze Aarde. Deze dieren stonden in de tijd van Jezus – en nu nog zo – niet op vriendschappelijke voet met de joden. Joden hebben zelfs een bepaalde angst voor paarden en honden en zijn geen vrienden van katten en ze vertrouwen de kamelen niet zo. De kalkoen en parelhoen kunnen ze helemaal niet uitstaan. Zij zijn geen vrienden van deze dieren. Deze staan hun erg tegen. De Grieken en Romeinen zijn er wel mee bevriend en beschouwen hen als een geliefd gebraad. De Mozaïsche eetvoorschriften voor de joden gold destijds alleen voor de joden.

 

Waaruit bestaat onze ziel? Uit de gehele organische schepping van deze Aarde. Het bewijs daarvoor levert reeds de gevarieerde voeding voor het lichaam. Het dier is in de keus van de voeding zeer beperkt.

 

Al onze intelligentiedeeltjes waaruit onze ziel bestaat, heeft overeenkomstige voeding nodig. Daarom kan de mens uiteenlopende voedingsdelen uit het dierenrijk, plantenrijk en mineralenrijk tot zich nemen. Het substantiële lichaam van de ziel – dus het zielenlichaam – wordt net als ons vleselijk materieel lichaam, gevoed en tot ontwikkeling gebracht door de opgenomen natuurlijke voeding.

 

Waarom zijn westerse mensen vaker ziek dan oosterlingen? Omdat zij zich niet houden aan hun natuurlijke voeding. De meesten van hen sterven aan ouderdomszwakte.

 

UpToDate 2023-2024