Perzische priesters

                      ingezonden door Wilhelm Erdmann [Dld]

 

In mijn boek „Apostel der Laien“ verklaar ik de geschenken, die Jezus van zijn peetoom bij de besnijding kreeg. Het is geen toeval, dat bij de inzegening myrte op de kostuumkraag wordt gedragen, dat er in de kerken wierook wordt verbrand en dat echtparen gouden ringen dragen.  In de homeopathie betekent goud ‘aurum’, en ‘goldmyrte’ heet ‘commiphora myrrha’ en vervolgens wierook ‘olibamum’.  Ik adviseer bij gedoopten meerdere malen gedurende het leven en eens per week een paar druppels ‘aurum d100’,  çommiphora myrrha d100’ of ‘olibanum d100’ in het badwater te doen.

  

1.   Na  de geboorte van Jezus bezochten Perzische priesters de geboortegrot, zij aanbaden Jezus als de Koning der Joden, en brachten geschenken voor Hem mee.  De geschenken waren goud, wierook en gouden mirte, welke toebehoren aan de Burseraceae, de gewassen van de balsemboom.

  

2.   De gouden mirte wordt ook wel als „poort naar de geestelijke wereld‘ aangeduid, want uit wierook en gouden mirte, wordt een slaapdrank gemaakt, die profetische dromen opwekt. Om deze reden was het hars van de gouden mirte bij de priesters ook tijdelijk duurder dan goud.

 

3.  Gouden mirte bevordert de zelfachting en ondersteunt de geestelijke leraars, welke hen de angst voor discussies wegneemt en deze maakt tot een verantwoordelijk bewuste vredestichter. Gouden mirte  ondersteunt de edele voornemens en laat geen schuldgevoelens opkomen. 

 

4.  Het Romeinse leger heeft altijd de gouden mirte bij de hand, want het is een voortreffelijk middel bij wonden, zwellingen en pijnen bij verwondingen; het laat de energie in de energiebanen beter afvloeien, dat de genezing bij alle wonden van soldaten ondersteunt.

 

5.  Gouden mirte  verhinderd depressies en het zorgt ervoor, dat je zegt, wat je denkt. Vandaar dat er geen angst is voor veroordeling,  voor donkerheid, voor kleine ruimtes, voor een onuitgesproken verraad, en voor de angst om fouten te maken en is door niemand makkelijk om zich in een angst te verplaatsen.

 

6.  Gouden mirte  helpt bij verstrooide mensen, bij hartritmestoringen, bij diarree, bij suikerstoringen in het bloed, bij huidschimmel, bij ontstekingen, bij lees- en spellingszwakte en bij paniekaanvallen, om onderdrukte ergernis bloot te leggen en dit in het bewustzijn te brengen.

 

7.   Wierook  stimuleert het bloed en laat de energie gelijkmatig in de energiebanen doorvloeien. Daardoor worden samenhangen gemakkelijker begrepen, de gedachten worden helderder en men voelt zich geborgen zoals in een baarmoeder of zoals de Joden in de schoot van Abraham

 

 8.  Wierook  wekt het vurig verlangen op naar Gods aanwezigheid en een behoefte naar waarheid.  Het ondersteunt de aanleg tot concentratie en tot helderzienheid, waarbij de geslachtelijke uitstraling en de aanleg tot besluitvaardigheid aanzienlijk verbeterd worden.

 

 9.  Wierook helpt bij gebrek aan oriëntatie, bij geheugenzwakte, dovigheid, oorsuizen, brokgevoel in de keel, oogzwakte, inslaapstoringen, hartkloppingen, uitputting, hartbeklemming, nekstijfheid of nekspanning en wanneer men zich ziek voelt.

 

10. Wierook heb je nodig als je gedeprimeerd, euphorisch en praatlustig bent, en als je van uitputting niet meer werken kunt en het tot ongecontroleerde angstsituaties komt, die schuldgevoelens laten zien, die je lange tijd hebt verdrongen.

 

11.  Wierook wordt in grote hoeveelheden als reukwerk bij Roomse godsdiensten toegepast, want de goden om Jupiter worden met de wierook tot bedaren gebracht, omdat wierook helpt, als men over het prediken der priester raakt geïrriteerd en dus zo handtastelijkheden vermijdt.

 

12.    Bij de Joden is het gebruik van wierook alleen maar door de priersters in de tempoel toegestaan. Om deze reden verkocht de vader van Jakobus, dus Jozef - de wierook en de gouden mirte aan een handelaar, nadat hij uit deze een badtoevoeging voor de kleine Jezus had gemaakt.

 

13.  Goud laat de goddelijke ordening onderscheiden en verdedigen en is pas nodig, als al bij de geringste tegenspraak, die tot opwinding en toorn kan leiden, de bloeddruk verhoogd door een teleurgestelde liefde en het kan komen tot een bloedaandrang naar het hoofd.

 

14.  Goud laat elke opmerking, die tegen de goddelijke ordening ingaat, naar het hart gaan en er wordt geen ander standpunt meer geaccepteerd; indien absoluut noodzakelijk wordt het contact met vrienden en familie afgebroken, want goddeloze mensen staan tegen en deze worden gemeden.

 

15. Goud laat de mensen edel, wijs, zachtmoedig, grootmoedig, vitaal en moedig worden, waardoor een hoge sociale positie bereikt kan worden, want goud vergroot  het gevoel van zelfwaarde, maakt de wil sterk en veel mensen succesrijker.

 

16. Goud helpt de mensen bij angst voor een slecht geweten, want door een onverwachte ontsteltenis wordt het leven aan het wankelen gebracht en door een emotionele crisis dreigt er zelfmoord of als men ervan wordt beschuldigd een misdrijf te begaan hebben, waardoor het geweten in paniek geraakt.

 

17.  Goud helpt God loven, danken en prijzen, wanneer een hartinfarct paal en perk aan iets stelt, de geliefde partner sterft, verlies van vermogen zich voordoet, bankroet dreigt, de existentie instort of zelftwijfel en innerlijke verharding zich voordoen.

 

18.  Goud helpt bij hartritmestoringen, gewichtsproblemen, eetluststoringen, bloedarmoede wegens beschadiging van de bloedvormende organen, oogstoringen, geelzucht met leverfunctievermindering, uitputtingstoestanden, arteriënverkalking, bloeddrukschommelingen en misbruik van alcohol.

 

 19.  Goud en de balsemboomgewassen wierook en gouden mirte helpen in de babyleeftijd de angst voor de wereld te overwinnen, want de informatie, die zij ontvangen en aan de mensen verder doorgegeven, zijn: ‘de waarheid maakt jullie vrij’,  en ‘’ hebben jullie geen vrees’. 

 

Redactie: Volgens de het boekdeel 2 van de Geestelijke Zon, was in dat land het gebruikelijk om een nieuwgeboren koningen offeranden te geven, zoals mirre voor het Kind, goud voor de Koning, die bij hen genoemd werd Mens der mensen, zoals bij zulk een koninklijk Kind een Kind der Kinderen, en wierook offerde men eveneens aan de Koningen, omdat de Koning als gezalfde machthebber gezien werd als de godheid op Aarde. .. Zijn heilige wil is mij als de kostelijkste wierook, Zijn genade het zuiverste en zwaarste goud, en Zijn liefde de meest kostelijkste mirre!  Één van de drie wijze mannen uit het Oosten nam de gouden bewerkte buidel, waarin 33 pond van de zuiverste wierook waren en deze werd met de grootste eerbiedigheid gegeven aan Maria… [bron: Geestelijke Zon2-15:19 en Jeugd van Jezus, hfdst. 30:20 en 31:12] – Opmerking:  de 33 pond mogelijk ook als verwijzing naar de 33 dienstjaren van Jezus! Goud is in de homeopathie bekend als ‘lichtgever’ in de ziel en wordt ook passend, afhankelijk van de constitutie, graag voorgeschreven. G.

 

UpToDate 2023-2024