Palestina

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]:

 

Het Joodse land. Dit woord is gevormd uit het Hebreeuws voor Filistijnen, want in Jesaja 14:29 leest men Filistea. De Filistijnen hadden hun landstreek voornamelijk ten westen van het huidige IsraŽl in de streek van Gaza. Palestina is ook het land van de belofte (Hebr. 11:9), het beloofde land en het land der HebreeŽn (van de overzijde) volgens Gen. 40:15.

 

Abraham stamde immers af van Heber (1 Samuel 13:19), het land van de Heer (Hosea 9:3), eigendom van Jahwe, het land van Juda (Nehemia 5:14 en Haggai 1:1) of het heilige land (Zacharia 2:12). Het land was afgezonderd. De staat van IsraŽl erets IsraŽl) werd gesticht in 1948 op 14 mei. Het land ligt in het midden (het hart) van het belangrijkste Oosten.

 

Oorspronkelijk is de oudste naam Kanaan, wat laagland betekent (Gen.10:18 en Handelingen 13:19). Oorspronkelijk werd hiermee de oostkust van de Middellandse Zee in PhoeniciŽ bedoeld of Palestina. [Joel 2:18] Ė (zie ook Lucas 1:5, 23:5 en Hand. 10:37). Vroeger was het land veel groter. Het land zou zich oostwaarts tot aan de Eufraat uitstrekken (Gen. 15:18 en Exod. 23:31) en alleen onder de regering van David en Salomo aangeduid door:van Dan tot Berseba (Richteren 20:1 en 1 Samuel 3:20, ook 1 Kon. 4:25).

 

Dan, een stad aan de voet van Libanon en Berseba. Tegen de Idumeesche woestijn, die 160 Romeinse mijlen van elkaar lagen. De grensbepaling was volgens Numeri 34:1-12 het volgende dat ten grondslag ligt: De zuidgrens van de zuidzijde van de dode Zee liep langs het gebergte van Edom en het rotsachtige ArabiŽ naar de rivier van Egypte bij Raphia (Num. 34:3-6).

 

De westgrens langs de Middellandse Zee met uitzondering van het niet veroverde land der Filistijnen (Numeri 34:6). De noordgrens van de Middellandse Zee, met weglating van een deel van PhoeniciŽ, zuidoostelijk van Tyrus tot aan het Hermongebergte en het Rijk van Damascus (Numeri 34:7-10). De oostgrens liep van de beek Arnon noordwaarts langs Rabbath Ammon tot de oostzijde van het gebergte Hauran (Numeri 34:10-13).

 

www.zelbeschouwing.info

 

ot_israel-flat

UpToDate 2023-2024