Om over na te denken

 

‘Zodra iemand de boze dingen als zonde schuwt, eerst dan kan de Heer Jezus  vanuit de Hemel invloeien en zijn geestelijk gemoed openen en hem binnenleiden in de Hemel‘.  [Bron: de leer van het leven-86-Swedenborg]

 

‘Soms worden engelen naar diegenen gestuurd, die in de lage Aarde zijn [de Hel],  om hen te troosten’. [Hemelse Verborgenheden-4943-Swedenborg]

 

‘Na de dood van het lichaam staan allen weer op naar de geest, en wel gewoonlijk  na drie dagen, nadat het hart heeft opgehouden te kloppen’. [Ware christelijke religie- 281-Swedenborg]

 

UpToDate 2024-2025