De leeftijd van de mens

 

De oudste man ter wereld is 256 jaar en breekt de stilte voor zijn dood en deelt zijn geheimen met de wereld - Mai 23, 2016

 

Volgens een artikel uit 1930 van de New York Times, ontdekte Wu Chung-Chieh, een professor van de Chengdu Universiteit, keizerlijke Chinese overheidsverslagen uit 1827, die Li Ching-Yuen feliciteren op zijn 150ste verjaardag, en later andere documenten, waar men hem feliciteert met zijn 200ste verjaardag in 1877.

In 1928, schreef een New York Times correspondent, dat veel van de oude mannen in de omgeving de Li’s beweerden, dat hun grootvaders hem kenden toen ze jongens waren, en dat hij in die tijd een volwassen man was.

 

                                   http://worldunity.me/wp-content/uploads/2016/05/oldest-man.jpg

 

Li Ching Yuen begon volgens zijn kruidendoktercarrière op een leeftijd van 10 jaar, waar hij kruiden verzamelde in bergketens en hij leerde van hun potentie voor een lange levensduur. Hij overleefde via een dieet van kruiden zoals Lingzhi, goji bes, wilde ginseng, Gotu Kola en rijstwijn. In 1749, op 71-jarige leeftijd, werd hij lid van het Chinese leger als leraar. Van Li werd gezegd dat hij  een geliefd figuur was in zijn gemeenschap, en dat hij 23 keer trouwde en meer dan 200 kinderen verwekte.

 

Volgens de algemene geaccepteerde verhalen, verteld in zijn provincie, - was Li in staat te lezen en te schrijven, en dat al als kind en hij had al veel gereisd tijdens het verzamelen van kruiden. Na zijn honderdste bleef hij in dit beroep, maar verkocht slechts de omschreven kruiden, samen met andere Chinese kruiden, en leefde op een dieet van kruiden en rijstwijn. Hij was trouwens niet de enige.

 

Volgens één van de ‘discipelen van Li’, had hij ooit een nog oudere 500-jarige man ontmoet, die hem onderweg Qigong oefeningen en dieet onderwees, wat hem zou helpen om zijn levensduur te verlengen tot bovenmenselijke proporties. 

 

Op zijn sterfbed, deed Li de beroemde uitspraak: “Ik heb alles wat ik te doen had in deze wereld gedaan”. Het is interessant op te merken, dat in het Westen ons vaak geleerd wordt te geloven, dat ouder worden iets is, dat moet worden “verslagen” met hightech infrarood-apparatuur en state of the art medicatie. Zijn geheim voor een lang leven en gezondheid: Li  werd gevraagd wat zijn geheim voor een lang leven was. Zijn antwoord: “Houd een rustig hart, zit als een schildpad, loop levendig als een duif en slaap als een hond”. Dit waren zijn antwoorden die hij aan de krijgsheer, die Li in huis nam [Wu Pei-fu], om het geheim van zijn extreem lange levensduur te leren.

 

Li hield vol dat innerlijke rust en vrede van de geest, gecombineerd met ademhalingstechnieken,  de sleutels naar een lang leven van ongelooflijke proporties. Uiteraard zou zijn dieet een grote rol hebben gespeeld. Maar het is fascinerend, dat de oudste levende persoon in de geschiedenis zijn lange leven toeschrijft aan zijn lrrf, en gemoedstoestand. 

 

De gemiddelde levensduur van de westerse wereld ligt op dit moment tussen de 70 en 85 jaar. De gedachte dat iemand meer dan 200 jaar oud wordt, lijkt zeer onrealistisch. We moeten in gedachten houden dat sommige mensen niet te maken hebben met stress en geen vervuilde stadslucht. De lang levenden eten geen geraffineerde suikers of bloem, voedingsmiddelen die met pesticiden bespoten zijn. Ze leven niet van het standaard westerse dieet, zoals wij dat hebben [Europa].

 

Ze eten geen vet vlees, zoete desserts, en genetisch gemodificeerde levensmiddelen gebruiken geen antibiotica en tabak, zijn matig met wijn. Hun voeding bestaat niet uit junk voedsel , die wij zo vaak eten. 

 

Ze brengen hun vrije tijd door in het natuurgebergte], beoefenen ademhalingstechnieken en mediteren, waarvan bewezen is dat de mentale, fysieke en emotionele gezondheid verbeteren kan. Ze houden de dingen eenvoudig, krijgen een goede slaap, en besteden een groot deel van de tijd in de natuur onder de zon. Dit werkt verjongend en wij noemen dit vakantie

 

[Bron: http://worldunity.me/de-oudste-man-ter-wereld-is-256-jaar-en-breekt-de-stilte-voor-zijn-dood-en-deelt-zijn-geheimen-met-de-wereld]

 

Wat zegt de Heer hierover in de Geschriften van  Jakob Lorber?  

[HS.01_002,12] Wanneer een dusdanig ontwikkelt en gezond geworden mens verder matig en ordelijk leeft, zal hij niet gemakkelijk weer ziek worden en kan hij een hoog ouderdom bereiken.

 

[GEJ.09_182,05] En zo groeit en woekert dan als gevolg van hun steeds wakkerder wor­dende wereldse genotzucht en toenemende traagheid van de ene generatie van de mensen op de andere dan het onkruid van de nacht der zielen zodanig, dat Mij niets anders overblijft dan zulke mensen met allerlei plagen en gerichten te bezoeken, om hun het nietige en slechte van hun wereldse strevingen aan den lijve te laten ondervinden.

 

[GJE9-154:5] Bij dat zoeken van jullie, dat nu al bijna twintig jaar duurt, aangezien jul­lie al bijna zeventig zijn, werden jullie zwak en vermoeid en kregen jullie allerlei psychische en lichamelijke kwalen, hebben allerlei kuuroorden bezocht en ook dit hier, waarover jullie veel lofwaardigs hebben gehoord, om daar de gezondheid van jullie lichaam weer in zoverre te verkrijgen, dat jullie met een heldere geest het wezen van het leven kunnen naspeuren. [Red. opm.: 2000 jaar geleden!]

 

…’Want Ada was pas 110 jaar en Zilla 100 jaar, en beiden waren uiterlijk nog van uitstekende schoonheid en ze zagen eruit, als waren ze in die tijd pas in hun 24e levensjaar en dat bij goede verzorging’. [Huishouding van God-.01_038,17]

 

‘Op Mijn aanraden hebben jullie nu met ons deze berg beklommen en voelen nu zelf, zoals jezelf toegeeft, dat het jullie veel beter gaat dan voorheen beneden in de laagte’…Etc. 

 

‘Ja, wie op hoge leeftijd met alle ernst zoekt wat hij in zijn jeugd met veel minder moeite gemakkelijk had kunnen vinden, als de wereld met haar zin­nelijk genot en lichtzinnigheid hem dat niet hadden verhinderd, zal hij het ook nog vinden - maar pas dan, wanneer hij zijn ziel van alle materiële slakken en vlekken heeft gereinigd!’

 

‘Als de mens zich ook tot op zeer hoge leeftijd voortdurend zo jeugdig fris, monter en opgewekt zou voelen, dan zou hetgeen jullie al twintig jaar gele­den zijn begonnen te zoeken, hem even onverschillig zijn en blijven, als dat voor jullie in je jonge jaren was; maar de steeds moeizamer wordende leeftijd en het steeds dichterbij komen van het einde van het leven dwingt de ziel, die het leven liefheeft, zich te gaan bekommeren om het verdere wezen van het leven en zo nu en dan te gaan vragen hoe het zit met het blinde volksgeloof.’

 

‘Maar als de ziel de vergankelijke materie van haar lichaam ook op hoge leeftijd door een of ander geheim geneesmiddel weer jong zou kunnen maken, dan zou ze andermaal heel genoeglijk in haar wandelende graf blijven rus­ten en zou ze zich niet om haar eigen leven bekommeren. Maar God heeft vanuit Zijn eeuwige liefde dit aardse leven, dat dient voor het beproeven van de vrije wil, juist zó ingericht dat de mens ouder, zwakker en vermoeider moet worden, en met name diegene die in zijn jeugd teveel aan de materie van deze tijdelijke wereld hing, opdat uiteindelijk ook zijn ziel, die zolang door de dood gevangen gehouden werd, zich kan oprichten naar het zekere, eeuwige leven.’

 

‘Als de ziel zich met de hulp van haar verborgen Schepper en Heer uit het gericht van de materie heeft losgemaakt en door haar actieve streven zichzelf in haar innerlijke levenslicht heeft gevonden, dan is ze ook heer geworden over haar materie en de dood daarvan, die ze niet meer zo vreest als voorheen, en bekommert ze zich niet zoveel meer om de leeftijd en zwakte van haar lichaam; want ze is immers zelf gezond, krachtig en in zichzelf vol troost geworden.’ [GJE.09_154,05 e.v.]

 

UpToDate 2023-2024