Een lezer schreef ons    [december 2015]

 

Ik ben er vanuit gegaan, dat een oude vriend mij eens heeft aangemeld [bij Guiseppe uit Italïe, de aanvankelijke initiator van het Jakob-Lorber-Tijdschrift-International]. Ik had hem trouwens voor enige jaren geleden al te kennen gegeven, dat de Lorber-filosofie 2000 jaar geleden al voor haar publicatie overtroffen werd door de boodschap van Jezus. Ik was eigenlijk niet van plan, om in een uitvoerige theologische discussie mee te gaan. Ik heb destijds in de zeer uitvoerige gesprekken erg veel over de leer van Lorber gehoord. Ze schijnt mij eerder te lijken op de leer van de Gnostici dan op de Nieuw Testamentische leer. Ik heb ook bij mijn vriend gezien, dat hoe langer en meer hij zich verdiepte in uiterst gedetailleerde merkwaardige gecodeerde leren over politiek, mannelijk en vrouwelijke principes en vroegere wedergeboortes. [ook mijn vermeende wedergeboortes]

De uitdrukkingswijze in sommige e-mails was uiterst verward. Dit alles scheen mij rijkelijk gecompliceerd, vooral toen ik het vergeleek met de verlossing, die ik door Jezus Christus toch uiteindelijk had beleefd. In het bijzonder stootte het mij tegen de borst, dat de verlossing tenslotte toch niet geschonken werd, maar te verkrijgen was door werken, en dat het Boze en de materie zonderling verkwikt waren, zodat het de duivel enigszins goed ging, de schepper enigszins slecht en Christus en de duivel af en toe met elkaar verwisseld werden. Dit alles was volstrekt niet de leer van het Nieuwe Testament. En de verlossing, die ik door Jezus ervaren en beleefd had, was ook zo diepgrijpend, dat ik de leer van Jakob Lorber slechts als een stap achteruit kon ervaren.

Dit in het kort. Maar zoals gezegd, ik heb het thema Lorber voor mij afgesloten en wilde daarom niet weer meedoen, zodat ik de rondbrief ook werkelijk zeer graag wil afzeggen en deze beschouw alsof ik ‘m nooit had besteld.

Veel groeten, T.D.

Antwoord

 

Dank voor de duidelijke uitleg. Je hebt je weg al gevonden, en dat is goed zo. Ieder vindt zijn weg voor zichzelf. Men moet wel aan zich zelf werken – precies – dat heb je juist geschreven. In principe maakt het niet zoveel uit, op welke wijze men tot onze Heer Jezus komen zal. Er bestaan directe en indirecte wegen. Jammer, dat destijds de ‚vriend‘ jou in de war maakte. Ik zal je nu uit de E-mailcirculatie nemen. Voor het geval je later toch nog nieuwsgierig bent geworden, kun je altijd onder www.zelfbeschouwing.info en onder Jakob Lorber schouwen, daar vind je de maandelijkse bulletins. Ik wens je het allerbeste toe en Gods zegen. Hartelijke groeten, G.

Opmerking betreffend bovenstaande mail en antwoord: Het zou misschien kwaad bloed gezet hebben deze lezer ervan te ‘overtuigen’, dat de leer van Jakob Lorber het GROOTSTE GESCHENK in zijn leven kon worden, als hij niet zo ‘blind’ was. Toch heeft hij wellicht twee aparte ervaringen opgedaan: een slechte, dat hem van stuk bracht en een goede, dat hem op het juiste pad bracht.

 

De leer van Jakob Lorber via Jezus, is geschreven voor ieder mens op Aarde; [Ik zal in de toekomst terugkomen op de wolken, zei Jezus tegen Zijn leerlingen!]. Voor degene, die deze leer nog niet bereikt heeft, voor zulke heeft de Heer- o wonderbaarlijk genoeg-, zeker nog andere methoden, zoals we blijkbaar konden lezen in zijn omschreven verhaal.

 

De Bijbel hierover: ‘Ik heb u met melk gevoed, en niet met vaste spijze; want gij vermocht toen nog niet; ja, gij vermoogt ook nu nog niet’; [1 Korinthe 3:2].

 


UpToDate 2024-2025