Stichting van Rome

 

De Romeinen dateerden hun jaartelling vanaf de Stichting Rome [onbekend]; maar vanaf het 753e jaar v. d. Stichting Rome zou dit bijzonder zijn. De Grieken telden vanaf de eerste Olympiade. De Babyloniërs vanaf 747 v. Chr. De oude Grieken en de Romeinen waren uitstekende historici, die de tijdstippen zo goed mogelijk vastlegden.

 

Het 25e jarige jubileum van keizer Augustus viel op of in januari resp. februari 2 v. Chr.  De 184e Olympiade was 36 v. Chr. en Herodus moet 3 n. Chr. gestorven zijn. De data van Josephus Flavius zijn geschiedkundig vervalst of onjuist. Jezus was toen 2 ˝ en werd 1 v. Chr. geboren. Men zegt ook dat het geboortejaar van Jezus 753 ná de Stichting van Rome plaatsvond. 753+30=783. Tiberius zou in het 15e jaar regeren en dat is dus het 783e Olympiade. In de 753e Olympiade moet ook een volkstelling plaatsgevonden hebben via keizer Augustus en zijn halfbroer Cyrenius & Cornelius. 7 jaar daarvoor ook!  [746]

 

747e Olympiade        = 37e jaar v. keizer Augustus         =          - 7 v. Chr.

748e Olympiade        = 38e jaar v. keizer Augustus         =          - 6 v. Chr.

749e Olympiade        = 39e jaar v. keizer Augustus         =          - 5 v. Chr.

750e Olympiade        = 40e jaar v. keizer Augustus         =          - 4 v. Chr.

751e Olympiade        = 41e jaar v. keizer Augustus         =          - 3 v. Chr.

752e Olympiade        = 42e jaar v. keizer Augustus         =          - 2 v. Chr.

753e Olympiade        = 43e jaar v.  keizer Augustus        =          - 1 v. Chr.       Jezus geboren – 0 jaar oud

754e Olympiade        = 44e jaar v. keizer Augustus         =          1 n. Chr.         Jezus is nu 1 jaar oud

755e Olympiade        = 45e jaar v. keizer Augustus         =          2 n. Chr.         Jezus  is nu 2 jaar oud

756e Olympiade        = 46e jaar v. keizer Augustus         =          3 n. Chr.         Jezus is nu 3 jaar oud

757e Olympiade        = 47e jaar v. keizer Augustus         =          4 n. Chr.         Jezus is nu 4 jaar oud

758e Olympiade        = 48e jaar v. keizer Augustus         =          5 n. Chr.         Jezus is nu 5 jaar oud

759e Olympiade        = 49e jaar v. keizer Augustus         =          6 n. Chr.         Jezus is nu 6 jaar oud

760e Olympiade        = 50e jaar v. keizer Augustus         =          7 n. Chr.         Jezus is nu 7 jaar oud

761e Olympiade        = 51e jaar v. keizer Augustus         =          8 n. Chr.         Jezus is nu 8 jaar oud

762e Olympiade        = 52e jaar v. keizer Augustus         =          9 n. Chr.         Jezus is nu 9 jaar oud

763e Olympiade        = 53e jaar v. keizer Augustus         =          10 n. Chr.       Jezus is nu 10 jaar oud!!!

764e Olympiade        = 54e jaar v. keizer Augustus         =          11 n. Chr.       Jezus is nu 11 jaar oud

765e Olympiade        = 55e jaar v. keizer Augustus         =          12 n. Chr.       Jezus is nu 12 jaar oud

766e Olympiade        = 56e jaar v. keizer Augustus         =          13 n. Chr.       Jezus is nu 13 jaar oud

767e Olympiade        = 57e jaar v. keizer Augustus         =          14 n. Chr.       Jezus is nu 14 jaar oud

768e Olympiade        = 58e jaar v. keizer Augustus         =          15 n. Chr.       Jezus is nu 15 jaar oud

769e Olympiade        = 59e jaar v. keizer Augustus         =          16 n. Chr.       Jezus is nu 16 jaar oud

770e Olympiade        = 3e regeringsjaar v. Tiberius        =          17 n. Chr.       Jezus is nu 17 jaar oud

771e Olympiade        = 4e regeringsjaar v. Tiberius        =          18 n. Chr.       Jezus is nu 18 jaar oud

772e Olympiade        = 5e regeringsjaar v. Tiberius        =          19 n. Chr.       Jezus is nu 19 jaar oud

773e Olympiade        = 6e regeringsjaar v. Tiberius        =          20 n. Chr.       Jezus is nu 20 jaar oud

774e Olympiade        = 7e regeringsjaar v. Tiberius        =          21 n. Chr.       Jezus is nu 21 jaar oud

775e Olympiade        = 8e regeringsjaar v. Tiberius        =          22 n. Chr.       Jezus is nu 22 jaar oud

776e Olympiade        = 9e regeringsjaar v. Tiberius        =          23 n. Chr.       Jezus is nu 23 jaar oud

777e Olympiade        = 10e regeringsjaar v. Tiberius      =          24 n. Chr.       Jezus is nu 24 jaar oud

778e Olympiade        = 11e regeringsjaar v. Tiberius      =          25 n. Chr.       Jezus is nu 25 jaar oud

779e Olympiade        = 12e regeringsjaar v. Tiberius      =          26 n. Chr.       Jezus is nu 26 jaar oud

780e Olympiade        = 13 regeringsjaar v. Tiberius        =          27 n. Chr.       Jezus is nu 27 jaar oud

781e Olympiade        = 14e regeringsjaar v. Tiberius        =          28 n. Chr.       Jezus is nu 28 jaar oud

782e Olympiade        = 15e regeringsjaar v. Tiberius      =          29 n. Chr.       Jezus is nu 29 jaar oud

783e Olympiade        = 16e regeringsjaar v. Tiberius      =          30 n. Chr.       Jezus is nu 30 jaar oud

784e Olympiade        = 17e regeringsjaar v. Teberius     =          31 n. Chr.       Jezus is nu 31 jaar oud

785e Olympiade        = 18e regeringsjaar v. Tiberius      =          32 n. Chr.       Jezus is nu 32 jaar oud

786e Olympiade        = 19e regeringsjaar v. Tiberius      =          33 n. Chr.       Jezus is nu 33 jaar oud

 

Men zegt,  dat het geboortejaar van Jezus zou plaatsgevonden hebben in het 753e olympiadische jaar ná de Stichting van Rome. Toen Tiberias al in zijn 15e regeringsjaar zat, was dit in 30 n. Chr. toen Jezus ‘ongeveer’ 30 jaar was.  

 

De Romeinse geschiedschrijver Tacitus en Suctonius maakten in 3 v. Chr. er al melding van dat het gehele Oosten een belangrijke koning verwachte; er zou al snel een koning in Judea opstaan. Het zilveren jubileum van Augustus werd op 5 februari 2 v. Chr. gevierd in het 43e regeringsjaar van Augustus. Dit was in het geboortejaar van Jezus in – 2 v. Chr. op 7 januari [in het joodse jaar 4151] – en.. dit zou begonnen zijn in het 34e jubeljaar.

Augustus had in 14 n. Chr. al 57 jaar geregeerd. Toen Jezus 12 jaar was en in de tempel vertoefde, was het 12 n. Chr. Jezus is daadwerkelijk met ongeveer 30 jaar begonnen.

 

30 jaar = 1e jaar en 4 maanden functie = [april tot en met december] = 9 mnd

31 jaar = 2e jaar en 1 jaar functie =          1 jaar

32 jaar = 3e jaar en 1 jaar functie =           1 jaar

33 jaar = 4e jaar en 1 jaar functie =           1 jaar [jan. tot en met juli = 7 mnd] = 7 mnd

                                                                     =================================

                                              Totaal:          2 jaar + 16 mnd = 3 jaar en 5 mnd.

www.zelfbeschouwing.info