Aarde zeven miljoen jaar eerder voor de mensheid

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: Volgens de berekening van het menselijke getal was de Aarde zeven miljoen jaren gevormd vóór de schepping van de mens. ‘En de Aarde cirkelde in een baan om de nog schemerende matte Zon en zij was nog een waterbol. In het midden van haar begon naar de wil van de Schepper, deze waterbol een vastere vorm aan te nemen…’ Wat licht als liefde geestelijk is, is in de materie als suiker. [beeldspraak] – {LG}. Genesis 1:3: ‘Er zij licht, en licht betekent liefde. Zo mag er veel licht in de mensenharten komen. Licht, leven en liefde zijn met elkaar verbonden, dat van het ene naar het andere over- en uitgaat. [SG]. –

 

Wie zichzelf beschouwt en erkent, erkent ook God. De ware en eeuwige levensgeest in de mens is niet een mensengeest, maar een Goddelijke Geest. Anders zou de mens geen evenbeeld van God zijn. Abraham zag God in de gestalte van een man, en zo ook zag Jacob Hem. Er gaat een reeks van ideeën door de gehele organische wereld, die langzaam een vorm uit het andere voorbereid. Het ene leidt het andere, en steeds in een volkomen toestand, tot in een mensenlichaam en uiteindelijk is de sluitsteen van elk streven bereikt, beginnend vanuit een harde steen tot een volkomen mens, dat mathematisch door het idee van het hoogste Wezen (God) is ontwikkeld. [LG] –

 

Er bestond op de Aarde, lang voordat Adam kwam, een soort van machtige dieren, die weliswaar niet direct in de gestalte van een mens, maar veel meer nog met een instinctmatig gedrag rondliepen en daarbij ook nog een scherpe intelligentie hadden, maar veel later steeds meer gingen lijken op het daarna komende mensengeslacht van Adam, de Adamieten.

 

Grotere dieren hebben de Aarde allang bebouwd voordat Adam kwam en deze waren de feitelijke voorlopers van de huidige mensen. De Aarde was voor de mensheid vele duizenden keren duizend jaren dus al bevolkt. Deze moesten eerst de nog de zeer harde steenbodem van de Aarde week maken en voor het gedijen van de edele vruchten en dieren bruikbaar maken voor het echte komende mensengeslacht.

 

De Aarde moest volgens het plan van de Goddelijke ordening gereed zijn en in staat om de zachtste natuur van de komende mensen te dragen op haar bodem. Als deze bodem van de Aarde dus volledig rijp was, werd eerst toen een krachtige ziel uit haar vrije luchtnatuur geroepen. En zo nam God uit de vetste leemhumus een lichaam naar de ordening van de in de ziel aanwezig bestaande oervorm en zo ontstond de eerste mens Adam.

 

De wetenschappers, de zogenaamde wijze lieden, zullen geleidelijk op het spoor gebracht worden, dat de Aarde veel ouder is, dan de korte periode van Mozes’ berekening, die zij vroeger al te zeer letterlijk genomen hebben. Daardoor zal Mozes lange tijd in het diskrediet gebracht worden. Maar dan zullen door Mij – [dus volgens de Heer] – ook weer andere wijze mensen gewekt worden, die Mozes daardoor eerst weer in zijn volste licht zal plaatsen. Vanaf die tijd zal het nooit meer lang duren, dat het volle Rijk van God op de Aarde plaats zal maken en de dood van de vernieuwde Aarde voor altijd zal verdwijnen.  Maar er zal voorheen nog veel tegenspoed over de bodem van de Aarde komen. [bron: Hemelse Gaven – Jakob Lorber]

www.zelfbeschouwing.info