Aarde kind van de Zon

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: De plaats, die Adam en Eva gegeven waren om te wonen op de gronden van hun land, was een dal en er was een tuin en het werd paradijs genoemd; en dat was het land, dat later van melk en honing overvloeide; het was ook de plaats, die in de grote tijd der tijden, de daden van de eeuwige liefde, en Bethlehem heette.

De Aarde is als kind van de Zon minstens een miljard keer miljard aardse jaren jonger dan de Zon. Adam bevond zich ongeveer 6000 jaar geleden in het aardse paradijs; in het midden daarvan stroomden eens de grote vier rivieren van Azië.

 

Toen Adam zondigde, werd hij krachteloos en verloor hij de heerschappij over alle dingen in de natuurlijke wereld en hij was genoodzaakt met hulp van de matte schijnsels van zijn verstand, zich in het zweet van zijn aangezicht zijn boterham fysiek te ‘verdienen en te verwerven’ en geestelijk te verwerken.

 

De geesten in de hemelen en de engelen, drinken ook daar en verrichten hun levensbehoeftes. Verder genieten de hemelse echtparen – net als op de Aarde – hun hemelse huwelijksvreugden, maar dan in de grootste volkomenheid.

 

In de vrouw ligt de gehele liefde van de man verborgen, zoals omgekeerd de vrouw in de mannelijke ordening [BM] zeker niet machtiger leeft als haar hart, dat in overeenstemming is met die van haar echtgenoot.

 

Het zal de mens geen schade berokkenen de Bijbel vaker te lezen. Integendeel. Daardoor zal zijn ziel in het zoeken en nadenken bewaard blijven.

www.zelfbeschouwing.info