Adam gevormd uit vette leem

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: De zevende dag is nu ook de sabbat geworden. Het moet een dag zijn om al het zakelijke weg te laten voor wat het is. De mens is niet alleen bedoeld voor deze wereld met zijn dagelijkse werkzaamheden en de materiŽle ondertoon, maar hij moet zijn werk ook meer en meer vergeestelijken. Op de zevende dag verhief God de materie tot iets geestelijks, de dag van viering of wijding. Daarom moet het door de mensen gevierd worden, zoals de Heer het ons voordeed, door Ďzes grote dagení geschapen te hebben. Op deze dag mag ergeen plicht en geen werkend mens tot een materiŽle handwerk worden gedwongen. De mens behoort zich de Schepping van God te herinneren, Zijn leer, liefde en opoffering.

 

Ieder mens moet de zondag dus vieren als een herinneringsdag van de liefde van zijn Vader en tot een aandenken aan alles, wat Hij voor de mens gedaan heeft. Dan zal deze dag ook voor alle werkdagen een zacht, religieus gevoel achterlaten, waardoor het meest materiŽle werk wordt geheiligd. Vergeestelijk alles, je omgeving, je daden en je woorden. Niet alleen de zevende dag, maar iedere dag, die wij geestelijk voortschrijden,zal voor ons als een zondag zijn. Zoals de Zon, die ook naar deze dag is genoemd en licht, warmte en leven over ons zal uitgieten.

 

God schiep Adam, de eerste mens met leem uit de Aarde. Dit heeft Hij uit Zijn eeuwige ordening zo gewild, dat de in de Aarde gerichte en gevangen geesten, die deze nog gevangen hield, weliswaar uit haar lichtere voegbare aardeleem een lichaam moest bouwen en helemaal in overeenstemming met de geestelijke vorm. De vrouw is ontstaan uit het meest hardnekkigste materiŽle deel van de man Adam. Het hardnekkigste geestelijkste, en het meest zinnelijke, trotse en hoogmoedige van de man, was door Gods wijsheid en macht uit de man gescheiden en voor hem in een gelijkende vrouwelijke vorm uitgebeeld, dat uit de man afkomstig is, en met hem (Adam) in een levende overeenkomst naast de vrouw staat, waardoor het volgens de Bijbel ook kan gebeuren en gebeurd, dat aan het einde man en vrouw ťťn worden.

 

Hoewel het vrouwelijk wezen het hardnekkigste deel van de man is, dan zal zij (Eva) in deze verhouding de te doorstane sterke proef aan het einde daarvan identiek zal zijn aan het zachtere geestesdeel van de man Adam.De leem betekent de liefde van God en de rib de genade en erbarming.

 

Op de Aarde was er een materieel paradijs in een van de vruchtbaarste omgevingen van de wereld in het land van Eden, waar middenin de vier grote rivieren, in AziŽ stroomden. ďZie, jullie land is het oude Eden, waarin Adam en Eva zijn geschapen worden. Ze moesten deze omgeving na hun zonde verlaten. En het was tot op de huidige mensheid ook nooit door mens gevonden worden en bewoond! En zo zal het van nu af aan ook nog door niemand gevonden worden. [De Heer door Jakob Lorber]

www.zelfbeschouwing.info