Kleine aanvulling over het onderwerp van echte en valse profeten en over het ‘Nieuwe Woord’ van Jezus

                        profeet: Een gegraveerde illustratie van Daniel interpreteren teken aan de wand, van een vintage Victoriaanse bijbel gedateerd 1852, dat is niet meer in het auteursrecht Redactioneel

In het „Jakob Lorber International Bulletin van augustus 2016“

door Klaus Opitz [Dld]

 

Ter aanvulling over de huidige discussie:

Jezus in Hemelse Geschenken:

 „…Want een ieder zal het gemakkelijk horen en begrijpen, dat Ik onder het gezichtspunt van deze vier nu bestaande Evangeliën en ook wat enkele brieven van Paulus en andere apostelen voor de lengte der tijdsduur niet meer kan instaan, omdat daarin elke voorkomende tegenstrijdigheid de geleerden van de wereld Mij Zelf tot een tegenspraak maakt…’ (HiG.03_64.04.24,24)

of:

De vijandig bejegende Christussen moeten bovendien zelf, samen met al hun aanhang ons naderen, zodat de Ene, de door Johannes gepredikte Christus ook onder de mensen kan verschijnen en intrek nemen‘.

 

Daarom zegt Jezus via Gottfried Mayerhofer:

"...Juist daarom heb ik Zieners als nieuwe profeten weliswaar volgens een ander doel weer eens opgewekt, die Mijn Woord onvervalst aan de mensen moeten weergeven; en opdat er geen vervalsing door menselijke zijde insluipt, dicteer ik Mijn schrijvers (Jakob Lorber, Leopold Engel, Gottfried Mayerhofer) nu Zelf, die Ik door de mensen wil geloofd en in acht genomen wil krijgen!’

(Uit: Gottfried Mayerhofer: "Staat de katholieke of protestantse kerk of Mijn feitelijke kerk Mij meer nader?", „Lebensgarten“)

‘Laat de valse profeten daarom nooit macht en uiterlijk aanzien verkrijgen! Want als ze dat eenmaal bereiken, zal het er weldra weer uiterst duister uitzien onder de mensen, en zullen jullie een harde strijd tegen hen te verduren krij­gen!' (GJE.09_185,09)

D.w.z., via „profeten“, die gedeeltelijk door Jezus‘ eigen Openbaringen afwijkende leren moeten verkondigen, maar dan zouden de tegenstrijdigheden weer opnieuw gestimuleerd worden. Daarom is bij de beoordeling van zulke profeten hier de hoogste voorzichtigheid geboden.

 

Jezus kan zich Zelf niet tegenspreken!

 

Ik weet niet, of het volgende citaat op alle of vele van deze ‘profeten’ van toepassing is, maar Jezus zegt juist ook:

 

 “ ….Omdat deze geesten, die tot nu op jullie Aarde rondzwerven, meestal slechts datgene weten, wat zij gedurende hun leven hebben geweten en om die reden nu vaak minder dan hen zelf’. (Uit: Gottfried Mayerhofer, „Die Religion der Zukunft“, „Lebensgarten“)

 

Moge het ware Woord van Jezus altijd bestendig blijven!

  

UpToDate 2023-2024