Opnieuw ligging Nazareth en Kapernaum

 

2.000 jaar geleden wandelde Jezus met zijn discipelen in Palestina en verbleef met name in Galilea en bezocht verschillende plaatsen en steden. De echte Nazareth lag boven de Jordaan, dus iets ten noorden van het Meer van Galilea. Hij [Jezus] bezocht de Markusheuvel boven de Markusbaai en de witte zee en de berg der verheerlijking [Arbel].

 

De Markusheuvel was de enige mogelijkheid daar, er bestaat geen andere heuvel tussen de Markusbaai en het witte meer !!!

De Markusheuvel en de berg Arbel [berg der verheerlijking] worden door Jezus apart genoemd; verder, het handelsdorp in de smalle baai en naar het dorp W. Hamman-Magdala, vanwaar Peter brood bracht tijdens het eten van Genezareth; en de grote baai van Kis, waar de rots stond en nog steeds staat, en ook Sibarah, Kafarnaüm en Nazareth aan de boven-Jordaan. Hij heeft ook veel andere steden en plaatsen bezocht, evenals Chorazin, dat vervloekt werd en waar de ruïnes nog steeds zichtbaar zijn [dit werd heropgebouwd in 600 na Christus en de nederzetting van Chorazin is nu ongeveer 100 meter hoger. De afgodstempel is daar nog steeds half zichtbaar door de opgravingen.

 

Nazareth, in de bovenloop van de Jordaan! '- zo wordt het specifiek genoemd. Dus het lag vlak bij de rivier de Jordaan. Als we eerst naar het woord Jordaan kijken, verdelen we dat in twee woorden: JOR en DAN. De rivier stroomt naar beneden. 'Jarden' = 10-200-4-50. [Joreh Dan: = aflopend [aflopend].

 

Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het land van de schaduw des doods, over hen zal een licht schijnen. (Jesaja 9:1) - In Mattheüs 4:13 e. v) wordt de profetie van Jesaja 9:1 in vervulling gebracht. We zien in de komst van Jezus in Kapernaüm, dat ook noordelijk was gelegen aan de zee van Tiberias, in de landpale van Zebulon en Naftali; opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja, de profeet, zeggende: Het land Zebulon en het land Nafthali aan de weg der zee over de Jordaan; het volk, dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en degenen, die zaten in het land en de schaduw des doods, voor hen is een licht opgegaan.’  Nu, daar leefde Jezus !

 

Waar Kapernaum precies heeft gelegen, dat vertelt de Jakob Lorber via de Heer: 'Van de oever van het meer tot helemaal ‘Nazareth' waren het nog 20 onverharde veldwegen. Een onverharde weg was volgens de Joodse schaalberekening [op basis van de Romeinse berekeningen] precies 605 meter. Dus 20 x 605 liggen op ongeveer 12 kilometer afstand. De afstand van Kapernaüm tot het oude Nazareth was dus twee uur te voet. Andere plaatsen zoals Had Nes, Karkom, Almagor, komen zelfs niet in aanmerking. Korazin lag in een rechte lijn van de baai van de Galilese zee. Sibarah was de algemene landingsplaats voor Kapernaum en Nazareth .
 
Waarom deze berekening? Op een tekstplek in Lorber, in het elfde deel van het evangelie van Johannes [hier de aankondiging door Leopold Engel!]: ‘Dat werd gerekend met de niet Europese maat ! 

 

Om die plaats te bereiken moesten we een omweg maken, omdat Ik niet de bedoeling had langs Jeruzalem te gaan, maar ongezien in de woonplaats van Lazarus wilde aankomen, die volgens de Joodse maat vijftien veldwegen daarvan verwijderd was. Bethanië lag echter niet op de plaats van het huidige dorp El Azarije *,(* El Azarije of Eizariya, maar nog meer naar het Oosten, zodat wij daar niet vanaf de westkant van de Olijfberg, maar vanaf de oostkant aankwamen. (GEJ.11_033,02] [Tegenwoordig neemt men aan dat hier vroeger Bethanië lag; dat in de 4e eeuw Lazarion werd genoemd) 

 

De afstand van vijftien veldwegen werd gemeten vanaf de voorhof van de tempel, waar een pilaar als Romeinse mijlpaal (centrale markeringsteen] was opgesteld, zoals jullie dergelijke markeringsstenen ook nu nog in kleinere dorpen aantreffen. Men legde die vijftien veldwegen, wanneer men op zijn gemak liep, in anderhalf uur af, tot men Bethanië vanaf het zojuist genoemde punt bereikte. [GEJ.11_033,03]

 

Daarmee kan een oudheidkundige ter plaatse nu iets nauwkeuriger vast­stellen waar het echte Bethanië gestaan moet hebben. Maar behalve een woest gebied, behalve stenen en struiken zal hij tegenwoordig niets meer vin­den van de plaats waar Ik het laatste en voor de Joden onmiskenbaar grootste werk volbracht. [GEJ.11_033,04] En zo vervolgden we onze reis ongehinderd en bereikten in korte tijd de stad Nazareth.

 

We moeten niet vergeten dat de Sibarah-aanlegplaats van vandaag [voorbij een brug] tegenwoordig 1 uur van het meer is verwijderd. Vanaf daar is het nog 45 minuten naar Kapernaum en vanaf die ‘landingsplek nog twee uur naar het echte Nazareth.

 

                     https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/BnotYaakovBridge.JPG/1024px-BnotYaakovBridge.JPG

 

Waarom zou in deze uitspraak tweemaal Nazareth genoemd moeten zijn en niet Kapernaum, waarvan we weten dat het [echte Kapernaum] maar 30-45 minuten van de landingsplaats was gelegen? Sibarah moet dus de landingsplaats zijn geweest voor Kapernaum en Nazareth. Van Sibarah naar Kapernaum was het maar slechts 30-45 minuten. En van Kapernaum naar Nazareth was het ongeveer 2 uur. Bovendien liep het meer Galilea ongeveer 5 kilometer verder door in het vlakke land, waar het omhoog ging. We moeten met al deze dingen toch rekening mee houden.

 

Jezus stuurde de hogepriester Roban van Nazareth naar Sichar naar Joram en Jairuth en zegt: "Ik heb Roban naar de priester in Sichar gestuurd, hij zal de weg via KAPERNAUM-SIBARA-KIS-KANA IN DE VALLEI nemen, en hij zal over twee dagen weer terug zijn."

 

Jezus zou dit traject nooit hebben aangegeven, als Nazareth vlakbij Corazim zou gelegen hebben !!! Als dat zo was geweest, dan zou Roban alleen maar rechtdoor naar het zuiden moeten gaan!

 

Vervolgens zegt Jezus Zelf: "Nazareth lag in een HOOG DAL, want het is  ‘s avonds daar al vrij koel ..." Maar Corazim ligt vrij hoog op een berg, daar is geen hoogdal ... Het "echte" Nazareth ligt werkelijk in een hoge vallei, dat heb Ik [Gerard], samen met een vriend [Helmut] toch zelf gezien. En naar beneden (oostelijk) van de Jordaan en dan weer een heuvel, en westelijk  een grote heuvel.

 

Bijgevoegd is een link [Video] http://www.israelandyou.com/metzad-ateret/ en je kunt een kijkje nemen in het gebied waar Nazareth eens stond. Er zijn nog enkele basale stenen uit de tijd van Jezus in het opgebouwde klooster. Tegenwoordig [sinds enkele jaren] wordt het (jammer genoeg) als afvalstortplaats gebruikt!

 

Zoals al eerder beschreven in het Bulletin, heeft NAZARETH een verband met het woord:

MeZet ATERat (de huidige ruïinenplaats), dat ook het oude woord "NAZARET" in het verborgen bevat.

Er is een grote samenhang en een overeenstemming [match!] - Metzad Ateret, van Qasr Atara grenst aan de Jacobsbrug (Gesher Bnot Yaakov) in de vallei van de Jordaan.

 

 

bron: Jakob-Lorber-Bulletin-International, 08-2019, nr. 44: www.zelfbeschouwing.info

UpToDate 2022

 

web counter