Tekstvak: De ‘naaste toekomst’ is bijna NU
Het gericht van de wereld

‘Men zal zijn als het vuilnis der Aarde. Er zal een hongersnood komen volgens het Woord van God. Laat geen kostbare tijd voorbijgaan. De machten van de ‘grote dieren’ volgens de Openbaringen van Johannes zullen in hun volledige volheid en met alles wat heilig is, oorlog voeren. Er bestaan vele valse profeten, maar de grootste komt nog. Met tekenen en wonderen zal hij de gehele wereld in de war brengen’.

‘Het grootste en machtigste land ter wereld zal door anderen verwoest en overheerst worden. Het geld zal niet veel meer waard worden. Het grote leger [Armee-China] zal het volk als vee markeren en ze in bezit nemen als haar toebehorend. Men treft geen waardigheid of respect aan. De mensen worden gedwongen wat ze niet willen. De Heer heeft een zevenduizend jaarplan voor de mensheid opgesteld en dit plan staat gelijk met de zeven dagen van de week. Want iedere dag is identiek aan duizend jaar’.

 

 


 

‘Ik heb een verlangen naar de Islam, zegt de Heer, en zelfs zij zullen zich tot Mij wenden. Ze zijn uit het zaad van Abraham, en Ik ben ze niet vergeten, en zij zullen zich tot Mij richten. Elke knie zal zich buigen en iedere mond zal getuigen, dat Ik de Heer ben. Want Mijn Geest zal ook hun harten beroeren en ze zullen wenen, weeklagen en treuren. Hoe zeer hebben ze Mij vervolgd! Zegt de Heer, en vervolgde Mijn dienaar Paulus Mij ook niet? En zoals Ik Paulus heb vergeven, zo zal Ik ook de Islam vergeven, indien Ik ze aanraken zal en alle verwondingen van hun harten zal genezen met alle pijn, die zij geleden hebben.

Besef, o Islam, dat het boek van de profeet Obadja alleen jullie aangaat en voor jullie bedoeld is; en dat het voor deze tijd geldt, maar niet zomaar een of ander verleden of een verre toekomst, het is voor nu en in de nabije toekomst, zegt de Heer. De dag van de Heer is spoedig nabij, en het gericht en de toorn zal over al jullie naties gehouden worden; want wat jullie hebben gedaan, zo zal het ook met jullie vergaan. Jullie krijgen een koekje van eigen deeg. Ik zal van Mij uit niet zonder meer alles accepteren, maar jullie geloofsgetuigenissen zullen worden veranderd, en jullie harten zullen zich tot Mij wenden, want jullie zullen Mijn aanwezigheid gewaar worden en vrede, liefde en vreugde vinden. Allen echter, die Mijn geest terugwijzen, zullen zonder dit alles zijn en vallen en niemand zal ze meer kunnen redden, zegt de Heer.

O Islam! Je kinderen hebben het misbruik geduld, komt tot Mij, zodat Ik dat genezen kan. In de tijd, die komen zal, zal Ik jullie Heer zijn en Verlosser, en jullie zullen onder Mij een heilig volk zijn, en jullie zullen Mij prijzen en nog eeuwige vreugde hebben. Amen.  [Bron: profetie Amerika‘s val]

 

 


 Tekstvak: De Bijbel is compleet, maar wordt echter nog nauwelijks gelezen. Daarin staat heel duidelijk, dat de Heer steeds profeten – en zelfs kriskras door de geschiedenis heen - gebruikt heeft, om aan Zijn boodschap  deelachtig te worden.

Huish. v. God-1-25:1: En zie, toen verdween Abel, en Atheope at voor de eerste keer in zijn leven geheel opgewekt en blij van de vruchten en deed precies zoals hem bevolen was.

Huish. v. God-1-25:2: En zo bevolkten dan zijn laatste nakomelingen alle eilanden in de wateren tot op de dag van vandaag en na de grootste verdelging van het slangenbroedsel door de vloedstromen [zondvloed] uit de hemel, ook de grote werelddelen die jullie tegenwoordig ‘Afrika’, ‘Amerika’, en ‘Australië’ noemen. En zijn stam is niet gedood door de vloedstromen en is tot op heden nog dezelfde, om te getuigen van de toenmalige en hedendaagse gruweldaden van Mijn en Henochs kinderen.

Huish. v. God-1-25:3: En ziet, zo leeft deze Atheope nog, natuurlijk en geestelijk, tot op dit moment als een niet aflatende waarnemer van jullie doen en laten, verborgen op een klein eilandje, dat geen sterveling ooit zal vinden in het midden van het grote water!...  [Opmerking: Atheope = KAJIN!]

 

www.zelfbeschouwing.info  - bron: Jakob Lorber Bulletin Internationaal, augustus 2016 – maandelijks gratis tijdschrift voor de bewuste mens